Siirry sisältöön

Ratkaisut

Automaatio

Oikein valittu toimilaite on aina edellytyksenä toimivalle prosessille. Me voimme tarjota sekä sähkötoimisia että pneumaattisia toimilaitteita. Lisäksi saat meiltä neuvoja niiden käytöstä sekä asennuksesta.

Lämmönsiirto

Rakennusten energiatehokkuus nousee esille jatkuvasti yhtä tärkeämpänä osa-alueena. Meiltä kestävät sekä laadukkaat lämmitysjärjestelmät.

Vedenkäsittely

Lämmitys, jäähdytys, lämmin käyttövesi - Verkostojen tekniset vaatimukset ovat moninaisia ja monimutkaisia. Vieraat aineet kuten kaasut ja lika vähentävät veden lämmönkuljetus- ja siirtokykyä. Ne lisäävät myös laitteiston kulumista eroosiosta ja likaantumisesta johtuen. Reflexin erotustekniikka sekä kaasunpoistojärjestelmät auttavat laitteistoja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Takaisinvirtaus

Tiedämme, että vesi on yksi elämän perusedellytyksistä. Takaisinvirtaus vesijohtoverkostoon voi aiheuttaa vakavan vaaran veden terveydelliselle laadulle. Varmista, että juomavetesi on puhdasta.

Virtaus- ja Energiamittaus

Tarkat mittauslukemat edellyttävät hyvää mittaria. Nykyaikainen mittaustekniikka myös kerää, käsittelee ja siirtää dataa. Me varmistamme, että saat tietää aina hieman enemmän.

Varoventtiilit

LESER on Euroopan johtava varoventtiilien valmistaja. Varoventtiili on varolaite, jonka tehtävä on suojata laitteita ja putkistoja liialliselta paineen nousulta. Siksi sen valmistuksessa, mitoituksessa ja valinnassa täytyy noudattaa tavallista suurempaa tarkkuutta ja huolellisuutta.