Siirry sisältöön

Tietopaketti vedystä

Vety on uusiutuva energianlähde, mutta kaikki uusi herättää kuitenkin ajatuksia ja kysymyksiä. Vedyn kohdalla keskustellaan usein teknologian mahdollisuuksista ja siihen liittyvästä turvallisuudesta. Vetyä voidaan käyttää myös energian varastointiin. Varoventtiilien valinnassa tulee huomioida vedyn ominaisuudet.

Vetytalouden mahdollisuudet ja haasteet

Aloite Armatecilta

Tietoa vedystä on Armatecin aloite vetytalouden saralla. Vetyä voidaan kutsua uusiutuvaksi eli vihreäksi vedyksi, kun se tuotetaan uusiutuvalla energialla (kuten aurinko-, tuuli- ja vesienergia). Tavoitteenamme on tuoda esiin vedyn mahdollisuuksia ja haasteita energiankantajana sekä käydä läpi teknologiaan liittyviä turvallisuuskysymyksiä.

Yleisimmät kysymykset vedystä

Yleisimmät kysymykset vedystä

Tähän on koottu vetyä koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä - yleisistä teknisempiin kysymyksiin. Täydennämme sitä jatkuvasti uusilla kysymyksillä, joita meille tulee.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin tästä

Vetytaloutta kehitetään jatkuvasti. Tutustu hankkeisiin.

HYBRIT: Kallioluola fossiilivapaan vetykaasun varastointiin

SSAB:n LKAB:n ja Vattenfallin HYBRIT-hanke loi fossiilivapaan vedyn koelaitoksen Ruotsiin. Vetyvarastolla on erittäin tärkeä tehtävä fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotannon kokonaisarvoketjussa. HYBRIT-teknologian avulla SSAB voi vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia

Lue lisää

Harjavallan vedyntuotantolaitos

Harjavaltaan rakentuva vihreän vedyn tehdas on ensimmäinen Suomessa. Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaa nopeasti, joka mahdollistaa vihreän sähkön saatavuuden elektrolyysilla tuotettavalle vedylle. Tutustu tarkemmin P2X Solutions -yhtiön projektiin.

Lue lisää

Vedyn potentiaali huomattu myös Siemensillä

Siemens on saksalaisen kaupungin vetylaitoksen kumppani. Vihreä vety on iso mahdollisuus myös Suomelle.

Lue lisää

Energiauutiset - valmiiksi vetyä varten

Vetyä voi erotella maakaasusta tai valmistaa sähkön avulla vedestä. Vedyn avulla voidaan myös varastoida energiaa kaasun muodossa. Mahdollisuuksia on monia, mutta erityisesti huomionarvoista on vedyn tuoma potentiaali ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Lue lisää

Suomalaiset energiayhtiöt pohtivat vetylaakson kehittämistä Uudellemaalle

Neste, Gasgrid Finland, Helen ja Vantaan Energia ovat käynnistäneet yhteishankkeen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle.

Lue lisää

Vety on helposti syttyvää, joten tekninen suunnittelu on tärkeää - erityisesti kun valitaan venttiilejä.

Sähkön tuotanto auringosta

Aurinkoenergiaa voidaan ottaa talteen aurinkokennojärjestelmien tai aurinkolämpövoimaloiden avulla. Jälkimmäisessä tapauksessa varoventtiilit ovat käteviä. Aurinkolämpövoimalat imevät auringon lämpöä ja kuljettavat sen lämmönsiirtovälineen kautta voimalaitokseen, jossa se muutetaan sähköenergiaksi.

Vedyn tuotanto

Vetyä voidaan tuottaa elektrolyysin ja höyryreformoinnin avulla. Lisäksi on yhdeksän värikoodia, jotka symboloivat eri tuotantomenetelmiä. Riippumatta siitä, miten vety tuotetaan, järjestelmille ja siten myös varoventtiileille asetetaan samat vaatimukset.

Vetykaasun kuljetus

Nestemäistä vetyä voidaan kuljettaa tehokkaasti junalla tai kuorma-autolla, Kaasumaisessa muodossa olevaa vetykaasua voidaan kuitenkin kuljettaa yksittäin paineistettuna kuorma-autolla pieniä määriä. Tarvittavan pienen tehokapasiteetin vuoksi käytetään yleensä Compact Performance -tuoteryhmää.

Käyttöalueet

Vetyä voidaan käyttää esimerkiksi synteettisten polttoaineiden valmistukseen, huoltoasemilla ja Power to X:ssä. Kaasua käytetään yleisesti myös kemian-, muovi- ja terästeollisuudessa. Tässäkin tapauksessa on olemassa sovelluksen mukaan mukautettuja varoventtiileitä.

Kuivaus ja varastointi

Riippuen siitä, miten vety on tuotettu, se on tarpeen kuivata ennen jatkokäsittelyä tai kuljetusta. Ilman kuivausta kosteus tiivistyy ja jäätyy puristettaessa tai jäähdytettäessä. Tämän jälkeen vetykaasu voidaan varastoida joko nestemäisessä muodossa enintään 70 bar-g:n paineessa tai kaasumuodossa 200 bar-g:n ja sitä korkeammissa paineissa.

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan projektistasi tarkemmin.

Leser-varoventtiili vetysovelluksiin

Vetyhauraus on salakavala ilmiö, jota ei voida silmämääräisesti todentaa. Vetyhaurauden riski syntyy kaikissa kemiallisissa prosesseissa, kun kappaleen pinnalle kehittyy vetyä. Millainen leser-varoventtiili sopii vetysovelluksiin?

Lue lisää

Myynti yleinen

Ota yhteyttä myyntiin sales.finland (at) armatec.com.

Tutustu varoventtiilivalikoimaamme ja ota yhteyttä

Tutustu varoventtiileihin