Hoppa till innehåll

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler har man för att avsäkra slutna system för att skydda människor och materiel mot skada när övrig säkerhetsutrustning inte får stopp på tryckstegringen. Vårt sortiment LESER innehåller ett stort antal typer och storlekar av säkerhetsventiler, och varje ventil väljs ut efter att man tagit hänsyn till ett antal olika parametrar såsom typ av fluid, temperatur, arbetstryck, öppningstryck, kapacitet/effekt, anslutningsform, material samt gällande standard.

Hur fungerar en säkerhetsventil?


Säkerhetsventil består utvändigt av ventilhus, fjäderkåpa och överdel. De vanliga materialen för de industriella säkerhetsventilerna, vårt fabrikat LESER, är segjärn, stål och rostfritt syrafast stål. Även andra material kan erbjudas. I ventilhuset finns en inloppsanslutning och en utloppsanslutning. Anslutningarna kan vara flänsar, som föredras pga högre täthet och enklare montering, eller gängor (främst vid ventilstorlekar upp till max G1). Svetsändar avråder vi ifrån eftersom ventilen blir svår och omständlig att plocka ner ifrån systemet vid kontroll, service och reparation.


Det finns även säkerhetsventiler utan utloppsanslutning, som blåser ut fluiden rakt i rummet. Dessa ventiler är friblåsande och används oftast för avsäkring av luftsystem på till exempel trycktankar och vid kompressorer AT4698A

Överdelen är antingen ett lättverk (handspak eller ratt/vred) för att kunna funktionsprova och motionera ventilen, eller också är det en huv (vid avsäkring av farliga fluider då lättverk, pga läckagerisk, inte får användas).
Säkerhetsventilen håller tätt upp till öppningstrycket (+/- toleransen 3%) genom att en kägla pressas emot ventilens säte med hjälp av en anpassad ihoppressad fjäder. Vid höga temperaturer kan man få ta hänsyn till detta genom att ventilens inställningstryck ställs in något högre än önskat öppningstryck, pga att den höga temperaturen mjuknar ventilens fjäder. Käglan kan vara metalliskt tätande (främst vid höga temperaturer som vid avsäkring av ånga) eller vara mjuktätande med O-ring av t.ex. EPDM, Viton, Neopren eller Kalrez för de flesta gaser och vätskor. Kan också vara kägelplattor av till exmpel PTFE eller PCTFE (cryogena applikationer). Mjuktätande kägla föredras framför metalliskt tätande eftersom detta utförande har högre täthetsgrad samt är enklare och billigare att reparera och renovera.

När anläggningens tryck ger en kraft som överstiger fjäderns kraft börjar ventilen att öppna (=öppningstrycket) och ventilen fortsätter att öppna tills 10% tryckstegring uppnåtts (=blåstrycket). Här ger ventilen sin maximala kapacitet. Ventilens certifierade kapacitet är 90% av den maximala kapaciteten. Ventilen blåser ut fluid tills trycket fallit maximalt 10% under öppningstrycket (vid ånga och gaser) alternativt maximalt 20% under öppningstrycket (vid vätskor), då ventilen stänger igen. För rätt funktion skall arbetstrycket skall ligga minst 5%, gärna mera, under dessa gränser så att fjäderns kraft får ett rejält ”övertag” på systemets tryck. Är skillnaden mellan öppningstryck och arbetstryck för liten kommer ventilen att läcka efter att den varit öppen.

Egenskaper, tillbehör, varianter

Olika öppnings-/stängningskaraktäristiker:

 1. Höglyftande säkerhetsventil, snabböppnande (poppande) för expanderande fluid som ånga och gaser AT4550
 2. Proportionell säkerhetsventil, öppnar proportionellt mot tryckstegringen för exempelvis stora varm- och hetvattenpannor AT4537
 3. Säkerhetsventil med normal karaktäristik, för vätskor AT4510
 • Test Gag (blockeringsanordning)
 • Lyftbegränsning (optimerar ventilens kapacitet)
 • Andra fläns- och gängstandarder såsom ANSI-flänsar och NPT-gängor
 • Stort urval av hygieniska anslutningar för Clean-Servicesortimentet
 • Dräneringsanslutning på ventilhuset (vid exempelvis installation på båt)
 • Rostfri, syrafast veckbälg för mottryckskompensering AT4577 samt AT4522
 • Tillsatsbelastad säkerhetsventil, för arbetstryck väldigt nära öppningstryck AT4505
 • Avfettad för oxygen
 • Dubbelklassade material såsom stål 1.0619 OCH WCB samt rostfritt syrafast stål 1.4408 OCH CF8M
 • Lyftindikator
 • Leverans enligt andra standarder än PED/EN såsom ASME (USA, Asien), AQSIQ (Kina), EAC (Ryssland), TSSA (Kanada)
 • Sortiment API LESER 526, för raffinaderier samt installationer utom Europa
 • Dimensioneringsprogram för alla driftsfall med tydligt och komplett innehåll i filer och utskrifter
 • Klassningar av t.ex. DNV (Det Norske Veritas), GL (Germanischer Lloyd) samt ABS (American Bureau of Shipping)
 • 3e-partsprovningar av exempelvis Inspecta, Dekra eller TUV

Produktkategorier

Välj filter

 • Ventiltyp

 • Utförande

 • Husmaterial

 • Anslutning

 • Applikation

Visar 8 av 20

Leser

Säkerhetsventil AT 4505

Tillsatsbelastade säkerhetsventiler

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4510, 4511, 4519, 4520, 4575, 4576

Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av gråjärn, stål eller rostfritt…

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4522, 4523, 4577, 4578

Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål eller rostfritt syrafast…

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4537, 4538, 4537D, 4538D

Säkerhetsventil med proportionell karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av segjärn eller stål. Mjuk-…

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4541, 4542, 4543, 4545, 4580, 4581

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av segjärn, stål eller rostfritt…

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4543XXL, 4550XXL, 4580XXL

Säkerhetsventil XXL med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål eller rostfritt syrafast…

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4546

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av gråjärn. Mjuktätad (EPDM)…

Välj
Leser

Säkerhetsventil AT 4547, 4548, 4583, 4584

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål eller rostfritt syrafast…

Välj