Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter

1. Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning samt interna regler för den praktiska hanteringen.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


2. Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal eller lagar samt för att utföra kund- och marknadsanalyser Vi kan också behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.


3. Riktlinjer


3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar personuppgifter endast när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll


3.2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I de fall så krävs eller annars är lämpligt inhämtas ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. När vi ingår ett avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar


3.3. Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. Om du har frågor om vilka personuppgifter vi lagrar, om du vill att vi uppdaterar eller raderar uppgifter eller om du har andra frågor som rör vår hantering av personuppgifter så kontakta oss på info@erab.com


3.4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personal inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


3.5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


4. Ansvar
Elektro Relä AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.