Hoppa till innehåll

Programuppdateringar EW3

Här hittar du dem senaste programuppdateringarna & hjälp program för ERAB EW-3

Release 1.83

Nya funktioner
• Helt omgjord ”Loggad data” med ett nytt verktyg för bättre möjligheter till analys av loggad data
• ”Applikationer & Resurser” har utökats med sök & ersätt samt visning av ytterligare resurstyper
• +knappen för att lägga till loggar, kurvpunkter, namngivna värden med mera har ändrats till en ”Lägg till”-knapp
• Vid radering av resurser utlagda i Modbus-slavregister skapas automatiskt ankare så att ingen förskjutning av adresser sker
• Möjlighet att aktivera anslutning till IMSE Ultra via HTTP som ett komplement till HTTPS


Förbättringar

• Olika symboler för kanaler, in & utgångskanaler och IO-kanaler
• Information om applikationers status även i webbgränssnittet
• Förbättrat stöd för specialtecken i symbolbibliotek
• Huvudmenyerna ligger kvar tills muspekaren lämnar ytan
• Larmgrupper har nu svenska som standardinställning i stället för engelska. Endast nyproducerade enheter
• Stöd för LOGIN och PLAIN vid anslutning till mailservrar utan TLS/StartTLS
• Sorteringen för larmhistorik när kompanjoner är invalda är åtgärdad
• Statuskanalen kodas nu på samma sätt i DUC (UB30, UB20 och UB40) som för våra IO- moduler (M28, DI12, A12, D8)
• För ändringshistoriken är det tydliggjort vilken extern enhet som en förändring avser
• Det går nu inte att oavsiktligt logga in utan att välja ett språk och på så sätt få oöversatta webbsidor
• Nu visas inte givardefinitioner för temperaturgivare för en digitalingång. Endast nyproducerade enheter
• Antalet applikationer som är tillåtet i en konfiguration har utökats från 256 till 512
• Export från loggad data visas nu korrekt vid övergång mellan sommar-vintertid och vinter-sommartid
• Större storlek på mallrutan när val av mall ska göras i Grafisk programmering
• Prestandaförbättringar på sidan ”Applikationer & Resurser”
• Åtgärdad felaktig font/storlek på vissa mobila enheter
• Menyrubriker visas nu under begränsad visning
• Länkar i OP-panelen tas nu automatiskt bort då dessa inte fungerade
• OBS! Vid återställning av stora backuper kunde ibland dialogrutan för återställning ”hänga kvar”. Detta är åtgärdat så vänta alltid på meddelandet att återställningen är slutförd och larmet om återställning har försvunnit.

Release 1.78

Nya funktioner

 • Loggad data. Vilken applikation som loggpunkten tillhör visas nu på sidan.
 • Ny variant av ModbusTCP där varje enhet har fått en egen kö istället för en gemensam för alla.
 • Exportfunktion för larm till CSV.
 • Exportfunktion In & Utgångar till CSV.
 • Fler exportformat när vi agerar Modbus slav
 • Operatörspanel: Funktion för att lägga till och ta bort kurvpunkter
 • Operatörspanel: Flera rader i textfält

Förbättringar

 • Operatörspanel: Förbättrad menyhantering
 • Operatörspanel: Diverse buggfixar, bla att regler och larm uppdateras live
 • Operatörspanel: I vissa lägen kunde manuell styrning via panelen orsaka omstart
 • Sorteringen av aktiva larm kunde i vissa fall ej följa tidsstämplingen.
 • Tidigare gjorde rutan systemlarm inget på larmförteckningssidan
 • Stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Om klockan ställdes fram och tillbaka kunde det bli problem med loggarna efter en tid
 • Om inte datorn som användes för att surfa i DUC hade internet kunde ibland bara delar av en sida visas under en kortare period pga att ett externt bibliotek saknades. Detta bibliotek ligger nu lokalt i DUC
 • I vissa fall kunde text i resursträd hoppa omkring
 • Webbdelningar går nu i timeout och larmar efter 10 misslyckade försök. Tidigare sattes defaultvärdet efter första missade försöket. Nu fortsätter även korrekta nycklar att fungera även om det finns nycklar som inte går att hämta i samma delning
 • Det går nu inte längre att redigera eller radera andras anteckningar om man är inloggad som view. Det är bara konfigurationsnivån som får redigera och radera andras anteckningar
 • Vissa långa dialoger under externa enheter kunde hamna under andra resurser
 • Manualer uppdaterade med bland annat information om BSWORD32 och WSWORD32
 • Diverse övriga buggfixar och optimeringar