Hoppa till innehåll

Programuppdateringar EW1

Här hittar du dem senaste programuppdateringarna & hjälp program för ERAB EW-1

 • Release 1.87

  Ny funktionalitet

  GFBI:

  * Fri svarslängd. Det går nu att skriva skript som tillåter att svaret är av variabel längd

  * Möjlighet att definiera min-max svarslängd

  * Variabel för att läsa ut svarets längd i skript

  * Debugutskrifterna för externa enheter går nu få tidsstämplade

  * IF-satser i kommunikationsskript som omgärdar hela block i en fråga eller ett svar går nu att använda vilket gör det mycket lättare att hantera specialenheter

  * I gruppskript går det nu att använda befintliga variabler från hela skriptet i en SELECT-sats, inte bara de som definierats i gruppen

  Optimeringar

  * Lagt till en variabel i många resurser för att minska körningar av ”onödiga” loopar

  * Lagt upp en del resurser i RAM som tidigare endast låg i databasen

  * ModbusTCP kopplar inte längre, felaktigt, ner och återansluter vid exempelvis timeout eller för kort svar. Nerkoppling sker endast om slaven kopplar ner eller att det blir något fel på TCP-uppkopplingen i sig. Detta ger mycket bättre prestanda samt gör det lättare att felsöka då bara det direkt felaktiga registret eller enheten blir rödmarkerad. !Observera info kring kända problem nedan!

  Buggfixar

  * Paritet kunde vara fel/ej satt efter återställning av backup. Omstart löste då problemet. Detta är åtgärdat så att omstart inte längre krävs.

  * Dubbla ankare kunde skapas automatisk om resurser som fanns i Modbusslav-register togs bort. Påverkade inte funktionen.

  * Ett litet minnesläckage i Companion är åtgärdat.

  * De statistiska beräkningarna i gruppskript kunde i vissa fall ta med ett värde mer än önskat.

  Kända problem som EJ är lösta

  *Då funktionen för ModbusTCP(master) är förändrad i avseendet att nerkoppling ej sker vid andra problem än nätverksmässiga eller att den andra sidan kopplar ner anslutningen så har ett fel hittats i implementationen av slavfunktionen för ModbusTCP.

  Det har visat sig att TCP-anslutningen inte kopplas ned vid inaktivering av Modbus-slav på sidan ”Modbus-slav register” och när funktionen aktiveras igen återanvänds inte den aktiva TCP-anslutningen.

  Detta medför att det går att hamna i ett läge där kommunikationen inte återupptas automatiskt igen utan ModbusTCP måste manuellt stoppas och startas på ducen som är master.

  För en anläggning i drift eller där Modbus-slav(TCP) inte används bör detta inte vara ett problem. Vid osäkerhet om detta kan vara ett problem så är rekommendationen att vänta med att uppdatera till nästa release eller kontakta Abelko för en närmare analys.

  *I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS