Hoppa till innehåll

Vi är uppdaterade enligt ISO

Som ett led i vårt engagemang för en långsiktigt hållbar utveckling har vi blivit uppdaterade i ISO 9001:2015 kvalitetsledning samt certifierade i 14001:2015 miljöledningssystem.

Armatec har varit kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 sedan 1991. Nu växlar vi upp vårt miljöarbete och certifierar oss även enligt ISO 14001. En kvalitetsstämpel som gör att våra kunder kan vara säkra på att Armatec följer internationella standarder kopplat till produktutveckling och försäljning av produkter samt funktioner inom vatten, värme-, kyla och processystem inklusive service och utbildning.

Att ett aktivt miljöarbete ger många fördelar är inte längre någon nyhet. Vi ser det snarare som ett samhällsansvar – att göra det vi kan för att bidra till hållbar utveckling. Vi har satt ambitiösa klimatmål för att ta oss framåt men med ett miljöledningssystem kommer också tydliga verktyg som underlättar arbetet inom organisationen.

I allt vi gör på Armatec finns en långsiktighet. Våra produkter ska ha en lång teknisk livslängd och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Tekniskt kunnande i kombination med kvalitetsprodukter ger oss förutsättningarna för att ta fram hållbara och energieffektiva lösningar för såväl bygg som industri.

Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete ger ett mervärde för våra kunder på sikt och är en förutsättning i det långa loppet. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla och integrera hållbarhet i såväl vår egen som våra kunders verksamheter. Hör av dig till oss så berättar vi hur klimatsmart flödesteknik kan göra skillnad för er.

ISO-certifiering

Armatec är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Läs mer

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete