Hoppa till innehåll

Anläggning för uppgradering av biogas

Våra kollegor på andra sidan sundet har levererat ventiler och ställdon till ett intressant projekt i Kanada. En plug and play-lösning med danskutvecklad teknik som omvandlar biogas till energi.

Just nu är en speciell container på väg från Danmark till ett fält på en boskapsuppfödares mark i Kanada. Containern är ett kraftverk fyllt med danskutvecklad teknik som fungerar som en plug and play-lösning. Kort sagt utnyttjar denna lösning gasen från den anaeroba rötningsprocessen av djurgödsel och annat avfall för att generera energi i form av uppgraderad biogas.

Behållaren innehåller allt från styrsystem till processutrustning och ventiler för olika säkerhetsrelaterade funktioner, vilket gör att den är redo för omedelbar användning. "När anläggningen anländer är det bara att ansluta biogas, vatten och el. Sedan levererar anläggningen naturgas och värme", förklarar Rasmus Vind Ebbesen, COO på NISSEN Energy a/s.

Energibolaget står bakom containerlösningen som kallas för gasuppgraderingsanläggning. Det innebär att biogasen som utvinns från den anaeroba rötningsprocessen av djurgödsel matas in i anläggningen för att separera koldioxid och metan vilket resulterar i att renad naturgas (metan) produceras.

Pneumatiska ventiler skyddar membranen

NISSEN Energy har valt det danska företaget Armatec som leverantör av de viktigaste ventilerna i behållaren, och detta företag har också bidragit med betydande expertis till projektet.

Aktuatorer og ventiler_Armatec2.jpg

Ventilerna är pneumatiska och drivs av lufttryck. Den här typen av ventiler reagerar snabbt och exakt vilket är en viktig egenskap för att förhindra eventuella skador. "Precis som en bil inte kan köra fr från 100 km/h till 0 km/h omedelbart, måste trycket i en sådan anläggning kontrolleras exakt. Det innebär att vissa ventiler måste stänga långsammare än andra för att förhindra tryckstötar tillbaka till systemet", förklarar Jacob Hemicke, produktchef på Armatec.

Okontrollerade tryckstötar kan skada de känsliga membranen i anläggningen som är avgörande för dess funktion."För att skydda membranen behöver vi ett kontrollsystem som kan övervaka om vi arbetar med rätt tryck i hela systemet", tillägger Jacob Hemicke.

Ett långt spaghettirör

Rasmus Vind Ebbesen beskriver membranen som ett långt, ihåligt spaghettirör med små hål längs rörens sidor.

Illustration_Armatec2.png

Hålens storlek gör det möjligt att avlägsna koldioxid från den obehandlade biogasen. Detta är möjligt eftersom metanmolekyler är betydligt större än koldioxidmolekyler. När biogasen passerar genom röret kommer koldioxidmolekylerna ut genom de små hålen, medan den rena metangasen kommer ut ur röret i slutet.

CO2 kan fångas upp för andra ändamål, medan metanet används i ytterligare processer. För att denna process ska kunna äga rum krävs ett visst tryck. I detta avseende ser Armatec-ventilerna till att gasen leds korrekt in i NISSEN Energys kompressor, som höjer trycket i systemet till 16 bar. "Tänk dig att försöka blåsa luft genom en lång trädgårdsslang; du behöver en viss lungkapacitet. Det är samma princip här", förklarar Rasmus Vind Ebbesen.

Oren gas

Den biogas som kommer in i behållaren kan komma från djurgödsel, avloppsvatten och matavfall. I korthet innebär processen att avfallsprodukterna placeras i en rötningsanläggning där biogas produceras. Därefter leds biogasen, som omdirigeras av Armatec-ventiler, genom ett gasreningsverk som konstruerats och tillverkats av NISSEN Energy. Anläggningen består av aktivt kolfilter som avlägsnar föroreningar.

Containerløsning_Armatec2.jpg

Svavel är mycket skadligt för både kompressorn och de känsliga membranen där CO2 separeras från metan. Denna process upprepas och fortsätter tills gasen är tillräckligt ren för att skickas till uppgraderingsanläggningen. De avancerade ventilerna från Armatec övervakas av anläggningens systemkontroll och tillsammans med tryck- och flödesmätningar varnas jordbrukaren vid onormal drift eller fel i systemet.

Dessutom kan anläggningen kontinuerligt övervakas via Internet av NISSEN Energy. "Men det kräver inte att en operatör sitter och tittar på en skärm. Om alla parametrar är i ordning tar systemet hand om sig självt", säger Rasmus Vind Ebbesen.

Få reda på hur klimatsmart flödesteknik kan göra skillnad i ditt projekt.

Hör av dig till oss