Hoppa till innehåll

Historien om Armatec: Tjugo år av flödesteknik

Armatec Nordic föddes för tjugo år sedan, 2003. Det var en tid utan smartphones, sociala medier, elbilar och trådlösa nätverk överallt. De flesta människor använde en tryckt karta för att hitta vägen, tog foton med en kamera och hyrde DVD-filmer för helgen.

Låt oss ta en tidsmaskin tillbaka till utgångspunkten för Armatec. Vad var idén bakom företaget? Varför gör vi det vi gör? Och hur kan vi dra nytta av vårt förflutna när vi går vidare? Gör det bekvämt för dig. Dörrarna stängs.

Att lägga till kunskap till högkvalitativa produkter

Armatecs historia börjar med flödesteknik. Men ... vad är det? Enkelt uttryckt handlar flödesteknik om att skapa rätt flöde vid rätt tidpunkt och på rätt plats för att maximera prestanda och minimera energiförbrukningen.

Flödesteknik är dock också något som går bortom en fysisk produkt. "Koncept för flödesteknik" var den affärsidé som skiljde Armatec från ArmaturJonsson, en distributör av rördelar som såg potentialen i att lägga till fördjupad teknisk kunskap till sitt erbjudande. Eftersom ArmaturJonsson ville undvika risken att konkurrera med sina kunder grundade man Armatec.

Genom att kombinera kvalitativa, pålitliga och välkända produkter med teknisk kunskap väckte Armatec snart intresse bland tekniska konsulter som utformar VVS-system och system för industriella processer. Produktvarumärkena har varierat genom åren och mellan de olika marknaderna, men några klassiska varumärken som Armatec representerar är Bernard, Kinetrol, Leser och Witzel.

"Vi är en uppsättning specialister", säger Jens Brammer, vd för Armatec i Danmark. "Våra kunder vet att vi har kompetensen och processkunskaperna för att vägleda dem i varje enskilt steg på vägen."

Den allmänna tekniska utvecklingen i samhället har också resulterat i mer avancerade erbjudanden från Armatec. Mätning av individuell vattenförbrukning, styrning av inomhusklimatet genom att ta hänsyn till väderprognoser och optimering av pumpens prestanda online är några exempel på flödestekniska koncept som har gjort stor skillnad när det gäller att sänka drifts- och underhållskostnader.

Här för att stanna: Energieffektivitet och hållbarhet

Att få ut det mesta av ett tekniskt system med så lite energi som möjligt är den ultimata ambitionen för varje ingenjör. Detta har varit fallet sedan den industriella revolutionens början. Varför slösa energi, och därmed pengar, om man inte behöver det?

Det nya är dock kopplingen mellan energieffektivitet och hållbarhet. Lyckligtvis finns det ingen motsättning mellan de två. Ju mer energi du kan spara, desto mindre koldioxidutsläpp hamnar i atmosfären.

Enligt Parisavtalet måste utsläppen minskas med 45 procent till 2030 och nå nettonoll till 2050. Annars kommer den globala uppvärmningen att överstiga 1,5 °C. Eftersom flödesteknik är en viktig del av infrastrukturen i byggnader och industrier spelar Armatec en avgörande roll för att minska utsläppen.

"Att följa hållbarhetsprinciperna i all sin verksamhet är centralt för våra kunder i dag", säger Mika Miettinen, vd för Armatec i Finland. "Dessutom är det vårt ansvar och vår uppgift som företag att välja leverantörer och produkter på ett sådant sätt att vi minskar onödig förbrukning av material eller energi."

År 2020 beslutade Armatec att lägga till ordet "klimatsmart" till "flödesteknik". Vi arbetar fortfarande med koncept utifrån kundernas behov, men klimatsmart flödesteknik är paraplyet för det vi erbjuder.

Om hållbarhet tidigare ansågs vara ett "trevligt att ha" är det idag ett "måste ha". Efterfrågan på hållbara tekniska system finns överallt i hela värdekedjan - från myndigheter, banker och kunder till konsumenter och slutanvändare. Även om till exempel potentiella hyresgäster till en ny kontorsbyggnad inte uttrycker sina krav i tekniska termer, söker de efter miljömärkning av konstruktionen.

Att förverkliga Armatecs fulla potential

Armatec har vuxit både organiskt och genom förvärv, och detta kommer att fortsätta. Från och med nu kommer dock företagen inom Ernströmgruppen att arbeta närmare varandra. På så sätt kan Armatec lansera ännu mer kundorienterade erbjudanden. Och vice versa kan Armatec bidra mer till de andra företagen.

Digitalisering av systemplattformar är ett prioriterat område för Armatec. Den nyligen genomförda tvååriga uppdateringen av ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) är ett tydligt bevis, och ett nytt PIM-system (Product Information Management) samt en förbättrad e-handelslösning är på gång. Utveckling av nya beräkningsverktyg, i vissa fall med hjälp av artificiell intelligens, kommer också att göra Armatec starkare i framtiden.

Att möta ständigt ökande förväntningar när det gäller kundupplevelsen är ett annat prioriterat område. Att ha hög tillgänglighet till teknisk kompetens ska vara lika naturligt som att ha hög tillgänglighet till produkter.

"Vi vill attrahera både kunder och talanger och vi vill växa snabbare än marknaden som en belöning för att vi gör något enastående, säger Fredrik Ståhl, koncern vd för Armatec och affärdområdeschef för Flow technology på Ernströmgruppen. "Genom att utmana status quo när det gäller affärsmodeller och erbjudanden kan vi också maximera våra förmågor inom hållbar energidistribution och bidra till ett bättre samhälle."

Dags att avsluta resan och öppna dörrarna. Men innan du ger dig av: När folk ser tillbaka på Armatec om tjugo år, vad kommer de att se? Vi hoppas att de kommer att se ett företag som alltid är redo för de kommande tjugo åren, men utan att glömma sin kärna: Klimatsmart flödesteknik.