Hoppa till innehåll

Vår tid är nu

Vi vet. ”Vår tid är nu” är namnet på en av SVT:s största satsningar genom tiderna. En fantastisk serie där man får följa ett par familjer vid ett antal tidpunkter från 1945 fram till 1970-talet. Men vad har ”Vår tid är nu” att göra med Armatecs årskrönika för 2021?

Jo, ”Vår tid är nu” visar hur samhället förändrades under rekordåren. Det är alltid svårt att inse vidden av förändringar när man är mitt uppe i dem. När man blickar tillbaka, däremot, så ser man de stora och viktiga dragen. Det för oss in på temat för den här årskrönikan:

Hur kommer vi i framtiden att se på alla de förändringar som sker just nu?

Låt oss börja med skiftet mot det hållbara samhället. I början av november höll FN sitt klimatmöte COP26 i Glasgow. En central fråga var målet om att hålla den globala ökningen i medeltemperatur under 1,5 grader.

Mycket av det vi gör inom Armatec bidrar till att dämpa den globala uppvärmningen. Våra tekniska lösningar skapar effektiva och energisnåla processer inom entreprenad och industri. Men historiskt har vi fokuserat på de tekniska fördelarna med en lösning (varav hjärtat är fullt) och ibland glömt att lyfta miljönyttan.

Under 2021 har vi därför talat mycket om ”klimatsmart flödesteknik”. Vi märker att begreppet väcker intresse hos många av våra kunder, inte minst för att deras kunder ställer allt högre krav på hållbara tekniska system och produkter. Vår förhoppning är att kunna inleda ännu fler dialoger på temat klimatsmart flödesteknik under 2022.

Ett annat område där det sker ett skifte är våra arbetsplatser. Vem kunde tro för två år sedan att hela företag skulle jobba hemifrån? Nu är det många som arbetar växelvis hemma och på kontoret. Önskan om flexibilitet lär bestå och det påverkar utformningen av arbetsmiljön, vilket i sin tur gör att de tekniska systemen får nya krav på sig. Här har vi på Armatec en viktig roll att spela med vår kunskap om klimatstyrning av fastigheter.

Det sker också ett skifte kring vilka värderingar man har som företag. Tidigare kunde värderingar vara ett dokument som samlade damm i en bokhylla. Nu är det centralt för att kunna attrahera och behålla rätt medarbetare och ledare.

Armatec lägger stor vikt vid att vara en bra arbetsplats var man än är i livet. Det ska gå att förena karriär med småbarnsår och utvecklas inom nya områden oavsett ålder. Värderingar handlar också om detaljerna i vardagen. På jobbet dricker vi till exempel enbart kranvatten och återvinner alla pappershanddukar.

Så, hur kommer vi i framtiden att se på alla de förändringar som sker just nu?

Det beror på. Det vi gör i dag formar hur vår framtid ser ut i morgon. Låt oss därför inte vänta med det som är viktigt. Låt oss se till att framtidens manusförfattare ger oss en positiv roll i historiebeskrivningen.

Vår tid är nu.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete