Hoppa till innehåll

Vad blir det nya normala?

På några dagar förvandlades vi från varelser med hygglig koll på vad pandemi betyder till fullfjädrade statsepidemiologer. Nu är vi på väg mot ett 2021 som kanske skulle ha varit 2025 med tanke på hur pandemin har påskyndat digitaliseringen och påverkat vår syn på hållbarhet. Det nya normala formas här och nu. Vad kan vi förvänta oss?

2020 går till historien som det osannolika året. Ett år som har fått oss att se världen med andra ögon. Vi har upplevt hur mycket vi kan sakna att umgås med andra människor både privat och på jobbet. Samtidigt har vi lärt oss digitala verktyg som gör det ännu enklare att mötas – om än inte i samma rum.

Många har också börjat reflektera över sina resvanor. Vilka resor är nödvändiga och vilka går att välja bort? Att kunna ägna tid åt annat, spara pengar och minska utsläppen är drivkrafter som talar för ett nytt normalläge med färre resor. Särskilt i tjänsten, men kanske även privat.

Vad får det nya normala för inverkan för våra kunder och för oss på Armatec? Att skapa driftsäkra och energieffektiva system är fortsatt centralt oavsett om det gäller entreprenad eller industri. Men på båda områdena stiger intresset för digitalisering och hållbarhet.

Den som behöver finansiera ett fastighetsköp kan till exempel få en lägre låneränta för en hållbar byggnad, eftersom den anses vara en mer framtidssäker investering. Fastighetsägare och hyresgäster vill välja hållbart och det slår igenom längs hela värdekedjan. Det gör våra digitala lösningar för att styra, analysera och optimera flöden mer aktuella än någonsin.

Inom industrin driver konsumenter, organisationer och politiker utvecklingen mot hållbarhet. Ett fokusområde är förnybar energi. Inom vågkraft, en teknik med potential att producera 10-20 procent av all el globalt, arbetar vi just nu med spännande projekt. Det är möjligt tack vare vår kunskap kring produktval för krävande industriella miljöer.

Mer digitalt, mer hållbart. Det är det nya normala, bedömer vi, baserat på det vi ser i vår omvärld och i vår egen värld.

Det intressanta är hur allt hänger ihop. Digital teknik styr såväl vårt beteende på jobbet som hur våra tekniska system beter sig. I det ena fallet leder det till minskat resande och i det andra fallet till minskad energiförbrukning. I båda fallen blir resultatet detsamma – ett mer hållbart samhälle.

Under 2021 inför vi på Armatec begreppet ”klimatsmart flödesteknik”. Ett begrepp som vi tycker speglar vår kunskap väl i det nya normala och som vi ser fram emot att få diskutera tillsammans med dig.