Hoppa till innehåll

Uppfyll kraven kring IMD-installation

Individuell Mätning och Debitering (IMD) är en metod för att minska energibehovet för uppvärmning. Dels genom sänkt innetemperatur, dels genom reducerad användning av tappvarmvatten.

Väljer du lägenhetsmätare och värmemängdsmätare från Armatec får du produkter av hög kvalitet som följer Mätinstrumentsdirektivet (MID). Med MID-godkända mätare vet du att värdena blir rätt – en förutsättning för rättvis och hållbar IMD.

Den 1 juli 2021 blir det krav att flerbostadshus måste ha IMD för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå. Bakgrunden är att regeringen under 2019 ändrade förordningen om energimätning i byggnader (2014:348) för att kunna införa EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED) i Sverige.

Tillämpningsföreskrifterna innebär följande:

  • IMD för värme gäller endast de byggnader med lägst energiprestanda (14 % av beståndet)
  • IMD för tappvarmvatten ska installeras vid utbyte av tappvarmvattensystem eller väsentlig ändring av befintligt system

Om byggnadsägaren kan påvisa att IMD inte är tekniskt genomförbart eller ekonomiskt försvarbart för en byggnad, så går det att göra ett undantag.

Viktiga datum

1 juli 2021. IMD för uppvärmning ska ha installerats, såvida byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter det här datumet om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län med ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

1 juli 2023. Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.

1 juli 2026. Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.

Källor: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/