Hoppa till innehåll

Smart teknik för vattenmätning

Energieffektiva system är något vi alla vinner på och just energieffektivitet står på allt fler företags och organisationers agenda. Ett svenskt förbättrat genomförande av EU direktivet 2012/27 gällande Individuell mätning och debitering (IMD) av vatten, värme och el i flerbostadslägenheter beslutades nyligen av regeringen. Det ställer högre krav på att fastighetsägare håller koll på vattendropparna i sina fastigheter.

Smart mätteknik ger dig som fastighetsägare specifik mätdata, konkreta kostnadsbesparingar och ett mindre avtryck på miljön. Låt inte värdefulla vattendroppar gå till spillo, ett litet läckage riskerar att över tid bli en stor volym omätt vatten. Se istället till att investera i smarta mätare för effektiv vattenförvaltning. Armatec erbjuder tillförlitliga vattenmätare med enkel installation och goda kommunikationsmöjligheter. Kontakta oss så berättar vi mer!

Intressant fakta som EU tagit fram

– Vatten- och avloppssektorn står för 3,5 % av elanvändningen inom unionen och andelen väntas öka
– Vattenläckor står för 24 % av den totala vattenförbrukningen i unionen
– Energisektorn är den största vattenförbrukaren och står för 44 % av förbrukningen

Upptäck Effergi

Energieffektivitet står på allt fler företags och organisationers agenda. Alla vinner på energieffektiva system för vatten, värme, kyla och process. Genom vår märkning Effergi lyfter vi fram tekniska lösningar och produkter som är särskilt energieffektiva.

Läs mer om Effergi

Vatten & Energimätning

Bra mätvärden kräver bra mätare. Men modern mätteknik handlar även om att samla in, bearbeta och presentera mätdata. Vi ser till att du får veta ännu lite mer, ännu lite bättre.

Läs mer om koncept Vatten & Energimätning