Hoppa till innehåll

Öka effektiviteten och produktionsgraden på ditt avsäkrade system

I samarbete med LESER erbjuder Armatec en pilotstyrd säkerhetsventil, LESER POSV (Pilot Operated Safety Valve).

Utmärkande för ventiltypen är dess snabba förlopp, låga tryckstegring, korta nedblåsning, låga bygghöjd, höga tålighet mot vibrationer samt täthet ända upp till öppningstrycket. Det leder till mindre fluidförluster, minimal belastning av systemet och att ett högre arbetstryck nära öppningstrycket kan tillåtas.

Tack vare att den pilotstyrda säkerhetsventilen klarar av höga mottryck och dess höga tätningsgrad passar den för ett flertal industriella anläggningar.

Läs mer om pilotstyrda säkerhetsventiler