Hoppa till innehåll

Med hög ambition om framtiden

I början av januari 2020 tillträdde Fredrik Ståhl som ny vd och koncernchef för Armatec. Siktet är inställt på en tillväxtresa med fokus på energieffektivitet och hållbarhet. Vi valde att ställa några frågor till Fredrik som vi tror att många är nyfikna på.

Grattis till nya jobbet, Fredrik. Vad lockade dig att börja på Armatec?

Jag kände att Armatec var en intressant bolagsgrupp i lagom storlek och med stor potential. Samtidigt såg jag en väldigt seriös ägare i Ernströmgruppen. Både utifrån att de hade en så tydlig idé om vad de ville göra med sina bolag och utifrån deras fokus på hållbarhetsfrågor.

Kan du berätta lite om din bakgrund?

En hallänning som varit i förskingring men som nu är tillbaka i Halland efter 30 år. Jag har haft Stockholm som bas sedan 90 talet men mina olika jobb har tagit mig till de flesta länder i Europa och Mellanöstern. Nu senast kommer jag från en tjänst som vd för Eson Pac Group, ett bolag delägt av Nalka Invest som är en del av IKEA, som utvecklar, producerar och levererar förpackningslösningar. Jag har tidigare också varit vd på två andra bolag inom Nalka Invests portföljföretag – Svensk Markservice och Torda Group.

Vilka styrkor har Armatec som bolag?

Armatec är ett bra bolag med en god struktur och ett attraktivt erbjudande. Våra kunder finns i branscher där energieffektivitet och hållbarhet är viktiga frågor på agendan. Här kan vi göra skillnad med våra tekniska lösningar.

Hur går arbetet med den nya organisationen?

Det går bra. Vår nya organisation sjösattes för snart ett år sedan och vi arbetar nu med att få de sista bitarna på plats. Vi har gjort många viktiga rekryteringar, men ett par återstår. Tanken är att vi ska öka vår effektivitet och servicegrad. Skapa bättre flow, helt enkelt.

Vilka möjligheter har ni inom era olika segment?

Inom entreprenad handlar det om tillgänglighet – kunderna värdesätter korta ledtider och tillgång till expertkunskap. På industrisidan är ledtiderna lite längre, men å andra sidan är det ingenjörsmässiga hantverket ännu viktigare. Armatec har utmärkta möjligheter att kunna skapa värde för sina kunder och serva sina kunder väl inom båda segmenten.

Hur går dina tankar om framtiden för Armatec?

Våra produkter och vår kunskap ligger helt rätt i tiden – för våra kunder, för oss själva och för samhället i stort. Inom bolagsgruppen finns såväl experter inom energieffektivisering som starka servicekoncept. Vi kan skapa tekniska lösningar som presterar väl under hela sin livscykel. Det är viktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och gör Armatec till ett bolag som har framtiden för sig.

Vilka frågor fokuserar du på just nu?

Just nu är det många frågor kopplade till coronaviruset. Vi ser till att våra medarbetare har en trygg arbetssituation och att vi kan hålla en hög leveranssäkerhet. Lyfter jag blicken från det så handlar mycket om ett pågående strategiarbete där vi sätter riktlinjer och mål för de kommande fem åren. Ett väldigt spännande och inspirerande arbete.

Hur ser ditt liv utanför Armatec ut?

Jag håller på och löptränar en del, ofta med vår hund som sällskap. Det brukar bli ett par pass i veckan och kanske något lopp per år. Familj och vänner är förstås viktiga delar av mitt liv och i övrigt tycker jag om att resa, laga mat och ha det gôtt som de säger här i Göteborg. I och med mitt nya jobb på Armatec så har jag också flyttat från Stockholm till Göteborg. Jag gillar att vara på sjön och ser fram emot att få utforska Göteborgs skärgård.

Till sist, hur känns det att komma till jobbet på morgonen?

Alldeles utmärkt. Armatec är ett varmt och vänligt företag. Det är en fin stämning med trevliga arbetskamrater och en trivsam miljö att arbeta i. Jag måste säga att jag känner mig väldigt välkommen.