Hoppa till innehåll

Håll dricksvattnet rent med återströmningsskydd

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det finns en rad lagar och föreskrifter kopplade till kvalitén. En del berör återströmning direkt, andra indirekt.

Återströmning är rörelsen hos en vätska som i en installation strömmar mot avsedd strömningsriktning. Återströmningsskydd används för att skydda tappvattensystem internt och externt mot övertrycks- och hävertåterströmning.

Som fastighetsägare ansvarar du för att er fastighet har återströmningsskydd för att förhindra förorening av dricksvattnet. Men att välja återströmningsskydd är inte helt lätt. Beroende på vilka risker som finns kan en fastighet behöva ett eller flera återströmningsskydd för att garantera rent vatten av bra kvalité.

Enligt standarden SS-EN 1717 klassificeras vätskor som är, eller kan komma i kontakt med, dricksvatten i olika kategorier. Efter återströmningsskydd för vätskekategori 3, 4 och 5 är vattnet inte längre klassat som dricksvatten och då bör skyddet sättas så nära den potentiella riskkällan som möjligt. Om återströmningsskyddet skulle monteras vid förbindelsepunkten är den kommunala ledningen skyddad men återströmning kan fortfarande ske inom fastigheten.

Om du vill läsa mer djupgående om återströmning kan du kika på Armatecs digitala Kunskapsguide Återströmning. I den finns all vår samlade kunskap kring ämnet. Guiden är också ett enkelt hjälpmedel för dig att välja rätt återströmningsskydd och backventil efter rådande situation.

Återströmning

Backventiler och återströmningsskydd kan tyckas vara simpla anordningar. Vi hyllar dem. Vi har robusta produkter som stänger på önskat vis för att skydda vatten mot föroreningar och system mot tryckslag.

Läs mer om konceptet