Hoppa till innehåll

En insats för att få fler i arbete

Inom Ernströmgruppen, där Armatec Sverige ingår, finns Ulla och Gerhard Hobohms stiftelse. Stiftelsen ger varje år anslag till projekt som är angelägna för samhället och för 2020 har de bland annat donerat pengar till Opportunity Day – en organisation som hjälper personer med utländsk bakgrund att få in en fot på arbetsmarknaden. Bakom ansökan står Marika Fischer, e-commerce manager på Armatec Sverige.

En väg till mycket mer

Att ett jobb kan förändra hela ens livssituation skriver nog de flesta under på. Ett jobb ger ju förutom lön att försörja sig på även nya kontakter och möjligheter att utvecklas som person.

”Tanken med min ansökan till stiftelsen var att lyfta fram allt positivt som ett jobb för med sig”, säger Marika. ”Om en förälder kommer i arbete, så mår hela familjen bättre och får hopp om en ljusare framtid samtidigt som man får en naturlig förankring i det svenska samhället. Opportunity Day arbetar med konkreta insatser som leder till jobb – därför valde jag dem.”

Opportunity Day startade i Göteborg 2016. De skapar opinion samt mötesplatser och direktkontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare. Enligt organisationen har företag som rekryterar personer med utländsk bakgrund 35% ökad chans att slå sina konkurrenter. En inkluderande arbetsmarknad gynnar såväl enskilda individer som svenskt företagsklimat och chanser för tillväxt.

Sedan starten har 3 000 personer besökt Opportunity Days mötesplatser. Runt 200 personer har fått nytt jobb. Årligen samarbetar organisationen med ett 50-tal aktörer inom näringsliv och offentlig sektor.

Det här går pengarna till

Anslaget från Ulla och Gerhard Hobohms stiftelse, ett belopp på 50 000 kronor, ska gå till att vidareutveckla en workshop med jobbsökartips. De handlar om allt från hur man söker jobb och bygger nätverk till hur man skriver en ansökan och genomför en intervju. Tack vare anslaget kan fler arbetssökande delta. Mötena är delvis digitala till följd av coronapandemin.

Arbetsmarknaden är tuff just nu, inte minst i Västsverige, men trots coronakrisen söker nästan var tionde organisation med ljus och lykta efter personal. Vård och omsorg, jord- och skogsbruk, transport och utbildning är några exempel på branscher med brist på arbetskraft.

Alla insatser som Opportunity Day erbjuder jobbsökande är kostnadsfria – det ska inte finnas några hinder att delta. Ekonomiskt stöd från exempelvis stiftelser är därför avgörande för att kunna bedriva verksamheten.

Ännu fler initiativ

Ytterligare sex bolag inom Ernströmgruppen har fått medel från stiftelsen för 2020. Bland andra CM Hammar för simskola under ledning av Sjöräddningssällskapet, DVC för utsatta grönländska barn och Polyform för barnsjukhusclowner. Sedan 2005 har anslag lämnats för medicinsk forskning, arbete med barn och ungdomar och insatser för utsatta grupper.

”Jag är glad och stolt över att vi inom Armatec Sverige och Ernströmgruppen är med och bidrar till företagens ansvarstagande i samhället där Opportunity Day är ett fantastiskt bra initiativ”, säger Marika. ”Ett nytt jobb kanske inte gör till eller från i arbetsmarknadsstatistiken, men på det individuella planet kan just det jobbet innebära en livsavgörande skillnad.”

Marika Fischer

Head of Online & Marketing

031-89 01 55
marika.fischer@armatec.se