Hoppa till innehåll

Prisjustering 1 januari 2024

Vi kommer att justera våra försäljningspriser per den 1 januari 2024.

De justeringar som görs är främst baserad på ökade kostnader på grund av valutaeffekter, men även ökade material- och transportkostnader. Vi jobbar hela tiden nära våra leverantörer för att kunna hålla nere prisjusteringarna så mycket som möjligt.