Hoppa till innehåll

Armatec AB har tilldelats utmärkelsen Nordiskt tillväxtcertifikat av UC

Nordiskt tillväxtcertifikat är en utmärkelse som delas ut till ett fåtal bolag varje år som kvalificerat sig som tillväxtföretag.

Certifikatet baseras på bokslut från föregående år där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år. Gemensamt är att företagen är stabila, framgångsrika och tar nya marknadsandelar.

"Det är ett långsiktigt arbete med en hög tilltro till oss själva och vår affärsmodell som lägger grunden för tillväxt. Kopplat till detta krävs ödmjukt lyssnande på våra kunder och att identifiera de områden som har störst positiv påverkan för dem", säger Klas Blom, vd Armatec AB.

"I den föränderliga omvärlden gäller det att bygga in robusta processer och arbetsmodeller samt att ha en stabil infrastruktur för att bedriva en effektiv affär. Men den absolut avgörande framgångsfaktorn är att arbeta kundcentrerat, att alltid utgå från kundens problemställning och vad som är viktigast här och nu och sedan försöka leverera på det. Så i slutändan är det ju varje medarbetare på Armatec AB som är framgångsreceptet", fortsätter Klas Blom.

Avslutningsvis berättar Klas att det inte blir några stora förändringar utan att tålmodigt fortsätta på den vinnande vägen, med små steg mot perfektion. Digitalisering är ett fokusområde Armatec fortsatt kommer att utforska för att ytterligare vässa effektiviteten.

UC sigill-armatecab.jpg