Skip to content

Metallic expansion joints

Armatec has over 40 years of experience with pipe technical solutions such as pipe fittings and compensators. We can supply products for high temperatures and corrosive media.

Product category

Showing 7 av 7

Metallic expansion joints, Axial movements

Aksiale ekspansjonsskjøter har typisk en uhemmet konstruksjon og er først og fremst utviklet for å…

Select

Metallic expansion joints, Lateral movements

Laterale ekspansjonsskjøter er hovedsakelig brukt i rørledninger med en endring i strømningsretningen…

Select

Metallic expansion joints, Angular movements

I motsetning til aksiale ekspansjonsskjøter kan ikke Angulære ekspansjonsskjøter forlenges eller sammentrykkes…

Select

Metallic expansion joints, Combined movements

Universelle ekspansjonsskjøter kombinerer evnene til både Aksielle, Laterale samt Angulære kompensatorer…

Select

Metallic expansion joints, Exhaust

Kompensatorer for Eksos og Avgasser er motstandsdyktig mot trykk og opptar aksielle og laterale bevegelser…

Select

Metallic expansion joints, District heating

Fjernvarmeledninger utsettes hovedsakelig for lengdeutvidelser på grunn av temperatursvingning som…

Select

Metallic expansion joints, Cryogenic LNG

LPG og LNG transport foregår under tre ulike forhold: Fullt trykk, Fullt nedkjølt eller Semi-trykk…

Select