Gå til indhold
Sæt tryk på!

Armatec trykekspansion Dimensionering

Produktinformation

Bestemmelse af vandudvidelse

Ved opvarmning sker der en ekspansion af vandet (tabel 1). For at finde den samlede ekspansion i anlægget ganges anlæggets samlede vandmængde med den fundne udvidelsesfaktor i %. I mange tilfælde, kan det være vanskeligt, at finde frem til korrekt anlægsvandmængde. Mange års erfaring med trykekspansionsanlæg, har vist at følgende tommelfingerregel kan anvendes ved beregning af denne størrelse (tabel 2).

Bestemmelse af kompressorstørrelse

Kompressoren skal vælges i en størrelse, at der er ca. 30 kPa (3 mVs) overtryk i anlæggets højeste punkt. Det betyder, at trykket, hvor Trykholdeanlægget monteres, skal være 30 kPa 3 mVs) + anlægshøjden. Hver meter i højden svarer til 10 kPa (1 mVs).

Bestemmelse af anlæggets sluttryk

Sluttrykket afgøres af det tryk sikkerhedsventilerne er sat til. Det vil typisk være omtrent 150 kPa (15 mVs) over bygnings anlægshøjde.

Bestemmelse af beholderens størrelse

Ekspansionsbeholderen skal være i stand til at optage den udvidelse, der sker af vandet ved opvarmning af anlægget. Se tabel for vandudvidelse.

Vandudvidelse fra 10 gr.

Anlæggets maksimale middeltemperatur °CUdvidelsesfaktor %
200,2
300,5
400,8
501,2
601,7
702,3
803,0
903,6
1004,4
1105,2
1206,0

tom

Tommelfingerregel for beregning af vandindhold i varmeanlæg:

Tommelfingerregel

AnlægstypeLiter
pr. kWpr. Mcal
Kalorifere78
Nye anlæg910
Ældre anlæg1315

Eksempel:

Ældre anlæg udlagt til 800 kW.
Anlægsvandets laveste temperatur = 10°C
Anlægsvandets højeste fremløbstemperatur = 90°C
Anlægsvandets højeste returtemperatur = 60°C
Anlægshøjde = 30m
Vandindhold i anlæg: 13 x 800 = 10.400 l
Udvidelse af vand: 10.400 x 2,65% = 276 l

Beholderstørrelse:  = 300 l

Kompressorstørrelse: = 6,0 bar

Der vælges sikkerhedsventil 4,5 bar

Omregning

1 bar = 10 mVs
1 mVs = 10 kPa

Kontaktpersoner

Kenneth Jensen

Markedschef Varme/ Manager Heating Systems

+ 45 46 96 00 76
kje@armatec.dk

Amalie Bytorp Olsen

Projektingeniør / Project Engineer - Produktansvarlig, Reflex

+ 45 46 96 00 68
abo@armatec.dk

Steffen Jansson

Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support

+ 45 46 96 00 77
sja@armatec.dk