Hoppa till innehåll
AT 8300 Reflex

Expansionskärl AT 8300

Expansionskärl Reflexomat Silent Compact med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift i värme- och kylsystem. I kompakt utförande med tystgående kompressor monterad direkt på kärlet.

Dimensionsområde200 - 500 liter
PN6
Temperaturområde-10 ºC till 70 ºC
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Max drifttryck (bar) Volym (Liter) Beskrivning Bedömning enligt SundaHus Avs.datum Bruttopris Antal
AT 8300-200 RSK 5539181 6 200 Tryckhållningsenhet B 2022-08-10 70 800 SEK I lager
AT 8300-300 RSK 5539182 6 300 Tryckhållningsenhet B 2022-08-10 73 300 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300-400 RSK 5539183 6 400 Tryckhållningsenhet B 2022-08-10 75 500 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300-500 RSK 5539184 6 500 Tryckhållningsenhet B 2022-08-10 77 800 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300VP25 0 Ventilpaket PN6 2022-08-10 890 SEK Färre än 10 i lager

Produktinformation

Användningsområde

Ska under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett värme- och kylsystem. Tryckhållningsenheten är utrustad med ett membrankärl samt tystgående kompressor. Kärlet klarar en konstant belastning av vätska med temperatur från -10ºC till +70ºC.

AMA-text

PLC.411 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Expansionskärl Reflexomat Silent Compact med kompressor AT 8300 med volym XXX liter med butylgummimembran. Med programmerbar styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning samt potentialfri signal (summalarm). Enheten är klar för automatisk påfyllning, använd AT 8300PS15A. Tystgående kompressor <59 dB.

Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar uppfyller kraven enligt PED, AFS 2016:1. Utrustningen är i överensstämmelse med DIN EN 13831 och direktiv EU 2014/108/EC samt CE-märkt.
Den uppskattade livslängden beräknas till 15-20 år.

Detaljförteckning

1Kompressor
2Säkerhetsventil
3Tryckgivare
4Tryckluftsanslutning
5Magnetventil
6Anslutning
7Nivågivare
8Styrenhet, Control Basic
9Tryckkärl

Detaljförteckning

Expansionskärl med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift. I kompakt utförande med tystgående kompressor monterad direkt på kärlet.

Mått och vikt

Volym200300400500
A634634740740
B1320162016201745
Ansl.G1G1G1G1
Vikt tryckhållningsenhet52698093

Funktion och konstruktion

Tryckhållningssystem bestående av ett tryckkärl och en kommunicerande tryckhållningsenhet. I tryckkärlet finns ett gummimembran som helt avskiljer fluiden i kärlet från den komprimerade luften på membranets ovansida. Kärlet är dimensionerat för att kunna leverera en 90%-ig utnyttjandegrad.


Tryckhållningsenheten innehåller en underhållsfri tystgående kompressor, som avger en helt oljefri tryckluft, vilket är viktigt för membranet, en magnetventil, en säkerhetsventil, en tryckluftsanslutning, en nivåmätning samt en tryckgivare.

Direkt på kärlet finns styrenheten som konstant övervakar och reglerar för att hålla anläggningens drifttryck så jämnt som möjligt. Trycket tillåts sjunka ned till max 0,1 bar under inställt drifttryck, innan kompressorn startar tryckhöjningen upp till valt drifttryck och stannar. En tryckstegring sker i anläggningen när temperaturen stiger p.g.av fluidens volymökning och som tas upp av expansionskärlet. Vid max 0,1 bars tryckhöjning öppnar magnetventilen för att åter sänka trycket till inställt drifttryck.

Drifttrycket kan hela tiden avläsas på styrenhetens display. Den varierande mängden fluid i kärlet avkänns löpande av volymgivaren som viktförändringar och visas som procentinnehåll på styrenhetens display.

För ökad driftsäkerhet och övervakning finns potentialfria, slutande alt. brytande, larmutgångar (summalarm) för larm vid: Lågt drifttryck, högt drifttryck, min volym och max volym. Om systemet är utrustat med påfyllningsenhet för automatisk påfyllning och angiven max tillåten påfyllningsmängd är överskriden sker larmvisning.

Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i både värme- och kylsystem p.g.av temperaturvariationen. Ett dynamiskt tryckhållningssystem säkerställer ett konstant drifttryck, en effektiv kärlvolym, hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Tekniska data

Samtliga kompressorstyrda tryckhållningsenheter är godkända för drifttryck max 6 bar, kompressorn klarar max arbetstryck 4,5 bar. För högre drifttryck upp till 10,0 bar används tryckhållningsenhet AT 8300K150 och expansionskärl AT 8300EXXX-10.

Eldata AT 8300-XXX: 1-fas 230V 50Hz och effekt 0,75kW. Control Basic styrenhet.
Skyddsklass: IP54

Dimensionering

För dimensionering av både tryckhållningsenhet och kärlvolym används Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar.

Tillbehör och varianter

Utrustningen kan kompletteras med påfyllningssats, AT 8300PS15A för automatisk påfyllning och med ventilpaket AT 8300VP25. Kan även kompletteras med I/O moduler för kommunikation, master-slave connect för centrala kopplingar med maximalt 10 enheter i seriekoppling.

Komplettera med ventilpaket för enkel installation. I paketet ingår T-rör, avstängning- och avtappningsventil.
Ventilpaket AT 8300VP25 (Passar 200-500 liters kärl)

Installation

För maximal funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemets returledning, på cirkulationspumpens sugsida. Se avsnitt "7. Idrifttagning" i bruksanvisningen för installationsanvisningar.
Utrustningen levereras i utförande för enkel "plug and play" installation. Komplettera med AT 8300VP25 (innehåller T-rör samt avstängning- och avtappningsventil) för enkel anslutning mot systemledningen. Om systemtemperaturen är hög och det därmed är sannolikt att temperaturen i expansionskärlet varaktigt kan komma att överstiga produktens temperaturområde, bör ett avsvalningskärl AT 8303 installeras före kärlet.

Underhåll och reservdelar

Kontroll och ev. avtappning av kondensvatten på luftsidan, i botten på kärlet, skall göras minst en gång per år. I övrigt är utrustningen underhållsfri. För säker funktion och drift rekommenderas dock regelbunden tillsyn och kontroll. Som reservdelar finns kompressor, ventilblock inkl magnetventil och säkerhetsventil, styrenhet, tryck- och volymgivare samt anslutningsslang. För mer ingående information se bruksanvisning.

Märkning

Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

Beställningsnyckel, kompressor max 6 bar

Volym (liter )AT-nr
2008300-200
3008300-300
4008300-400
5008300-500

Tillbehör

Påfyllningssats AT 8300PS15A

Påfyllningssats för Reflex tryckhållningsenheter, AT 8300 med kompressor. Komplett med magnetventil…

Välj

Relaterade produkter

Nya artiklar

Expansionskärl AT 8300

Expansionskärl Reflexomat Silent Compact med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift i värme-…

Välj

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus…

Välj

Kunskap

Tryckhållning & Expansion

Verktyg

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber.

Varmber

Kunskapsguide Tryckhållning & Expansion

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Lär dig mer

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjuande

FAQ Tryckhållning & Expansion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Tryckhållning och Expansion.

Till våra svar

Värmeväxling & Ackumulering

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kontaktpersoner

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Mahdi Rasul

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning & Expansion, Återströmning, Luft- & Partikelavskiljning

031-89 02 37
mahdi.rasul@armatec.se

Mer om våra koncept

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer