Hoppa till innehåll
AT 8080 Reflex

Undertrycksavgasare AT 8080

Undertrycksavgasare för värme- och kylsystem med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump och sprayrör för automatik drift. Förberedd för påfyllning.

Dimensionsområde0,5 bar - 9,0 bar
PN8/10
Temperaturområde0 °C till 70 °C
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Husmaterial DN PN Temperatur (°C) Drifttryck (bar) Avs.datum Pris Antal
AT 8080-30 RSK 4842718 Stål 15 8 0-70 0,5-3,0 2019-07-19 38 600 SEK Beställningsvara
AT 8080-60 RSK 4842719 Stål 15/25 8 0-70 0,5-4,5 2019-07-19 48 900 SEK I lager
AT 8080GL60 Stål 15/25 8 0-70 0,5-4,5 2019-07-19 52 900 SEK Färre än 10 i lager
AT 8080-75 Stål 15/25 10 0-70 0,5-5,4 2019-08-19 74 000 SEK Beställningsvara
AT 8080GL75 Stål 15/25 10 0-70 1,3-4,9 2019-07-19 76 100 SEK Färre än 10 i lager
AT 8080-95 RSK 4842720 Stål 15/25 10 0-70 0,5-7,2 2019-08-19 76 400 SEK Beställningsvara
AT 8080GL95 Stål 15/25 10 0-70 1,3-6,7 2019-07-19 78 700 SEK Färre än 10 i lager
AT 8080-120MAG Stål 15/25 10 0-70 1,3-9,0 2019-08-19 92 500 SEK Beställningsvara
AT 8080GL120MAG Stål 15/25 10 0-70 1,3-8,3 2019-08-19 94 500 SEK Beställningsvara
AT 8080-120LEV Stål 15/25 10 0-70 1,3-9,0 2019-08-19 90 000 SEK Beställningsvara
AT 8080GL120LEV Stål 15/25 10 0-70 1,3-8,3 2019-08-19 92 000 SEK Beställningsvara

Produktinformation

Användningsområde

Undertrycksavgasaren med sprayrör, förberedd för automatisk påfyllning. Servitec, frigör upp till 90% av de lösta gaser från systemvätskan genom en trycksänkning till -1 bar. Är det mest effektiva sättet att avgasa slutna värme- och kylsystem.

Servitec finns i flera olika varianter. Standardenheten är avsedd att användas där systemvätskan är vatten. GL modeller är avsedda att användas i system där
systemvätskan är blandningar av vatten/glykoler, upp till 50 %. Skall dock ej
användas i system med blandningar av vatten/salter.

Genom att applicera en undertrycksavgasare i systemet minskar risken för flödesstörningar, cirkulationsproblem och korrosionsskador undviks. Den bidrar till en ökad funktionssäkerhet under svåra driftförhållanden samt en förbättrad värmeöverföring i systemet.

Programtext

PSF.141 Avledare för luft
Undertrycksavgasare med sprayrör AT 8080-…, Servitec, för avgasning av värme- och kylsystem med undertryck på -1 bar. Förberedd för påfyllning och
automatisk avgasning. Pump och automatik för drifttryck….bar.

Kvalitetssäkring

Utrustningen är i överensstämmelse med standard 61326 – 1:2006-10 och
standard 61010 – 1:2002-08 samt PED 97/23/EG.

Detaljförteckning

1Automatisk toppavluftare AT 8060 med unik ventilmekanism i läcksäkert utförande.
2Sprayröret.
3Styrenheten.
4Pumpen.

Mått och vikt

ArtikelABCAnslutningVikt, kg
AT 8080-60685

1215

440G1/2, G3/4, G140
AT 8080GL606851215525G1/2 x 2st, G132
AT 8080-756001215525G1/2 x 2st, G147
AT 8080GL756001215525G1/2 x 2st, G1

47

AT 8080-95

600

1215525G1/2 x 2st, G148
AT 8080GL95600

1215

525G1/2 x 2st, G148
AT 8080-120MAG5901220535G1/2 x 2st, G143
AT 8080GL120MAG5901220535G1/2 x 2st, G143
AT 8080-120LEV5901220535G1/2 x 2st, G143
AT 8080GL120LEV5901220535G1/2 x 2st, G143
Mått i mm, vikt i kg.

Funktion och konstruktion

En automatisk plug & play undertrycksavgasare för värme- och kylsystem där
systemvätskan är vatten och blandning av vatten och glykol med upp till 50 %. Vätskan innehåller alltid både lösta och fria gaser. Enhetens funktion är att
reducera dessa gaser till ett absolut minimum. Ett avskilt delflöde från systemet utsätts för ett undertryck (vakuum) i ett sprayrör. Förhållandet mellan sprayrörets längd/diameter är optimalt för gaser att frigöras.

Även vid varierande drifttryck arbetar motorkulventilen automatisk efter det
aktuella trycket som tillsammans med ett spraymunstycke fördelar system-
vätskan till vakuumröret optimerar avgasningen. De gaser som frigörs avleds till atmosfären via toppavluftaren.

Denna metod ger en mycket effektiv avgasning i både värme- och kylsystem. För att skapa förutsättningar för ett 100%-igt vätskeutbyte genom avgasaren skall denna alltid monteras i systemets huvudledning.

En avgasningscykel består av ett antal moment. I första skede skapas undertryck genom att pumpen börjar arbeta samtidigt som flödet till sprayröret stryps. Ett undertryck på (-)1 bar skapas. Enligt Henry´s Lag, d.v.s. vätskans naturliga lösning av gas beroende på tryck och temperatur, kommer nu den lösta gasen att frigöras och separeras från vätskan och uppträda som fri gas i sprayrörets topp. I nästa moment öppnar motorkulventilen, delflödet tas från systemet och sprayas in i sprayröret genom en spraydysa som är anpassad till systemvätskan. Gaser frigörs ur vätskan. Därefter sker uppfyllnad av sprayröret genom att pumpen
stannar och sprayröret fylls helt och återgår till systemtryck. Gaserna som avskiljts från vätskan frigörs genom toppavluftaren. Undertrycksavgasaren får en vilotid till nästa cykel.

Motorkulventilens automatiska anpassning efter det aktuella trycket gör att avgasningsprocessen fortsätter och systemets vätska blir alltmer fri ifrån lösta
gaser. Det finns 3 olika avgasningsprogram att välja bland. Kontinuerlig avgasning sker amutomatisk efter den första idrifttagning. Standardinställning är 24 timmar. Därefter slår det om till intervallavgasning. Intervallavgasning startar automatisk efter den kontinuerliga avgasningen. I standardinställningen sker 8 avgasningscyklar per intervall. Starttid och paustid mellan intervallen kan ställas in i servicemenyn. Påfyllningsavgasning aktiveras automatiskt under kontinuerlig- eller intervallavgasning. Detta sker genom att motorkulventilen ställer om till påfyllning. Avgasning startar automatiskt vid varje påfyllning. Påfyllningstiden kan begränsas.

Tekniska data

ArtikelAT8080-60AT8080GL60AT8080-75AT8080GL75AT8080-95AT8080GL95AT8080-120MAGAT8080GL120MAGAT8080-120LEVAT8080GL120LEV
Drifttryck (bar)0,5 – 4,50,5 – 4,50,5 – 5,41,3-4,90,5-7,21,3-6,71,3-9,01,3-8,31,3-9,01,3-8,3
Systemvol. max (m3)2205022050220502205022050
Systemtemp. (°C)0 – 700 – 700 – 700 – 700 – 700 – 700 – 700 – 700 – 700 – 70
Max drifttryck (bar)8810,010,010,010,012121212
Behandlad fluid (m3/h)0,550,550,550,550,550,550,550,550,550,55
Påfyllnadsmängd(m3/h)0,550,550,550,550,550,550,550,550,550,55
Bullernivå (dB(A)55555555555555555555
Spänning (V)230230230230230230400400400400
Effekt (kW)1,11,11,11,11,11,11,51,51,51,5

Tillbehör och varianter

Standardmodeller är avsedda för vatten som systemvätska med en temperatur upp till 70°C . GL-modeller är avsedda för upp till 50 % blandning av vatten/glykol som systemvätska. Standardmodellerna finns i variant för vatten som systemvätska med en temperatur upp till 90°C.

Påfyllningssats 8340PS15 som tillbehör.

Installation

Avgasaren skall inkopplas till systemets huvudledning, kan vara framledningen
eller returledningen. Viktigt dock att avståndet mellan inkopplingarna är minst 500 mm och att dessa görs på sidan av huvudröret. Ej i botten eller i toppen. För
säker installation och funktion, använd medlevererad anslutningssats. Denna innehåller 3 st kulventiler för avstängning av inlopps- utlopps- samt påfyllningsanslutningen. Inloppsanslutningen levereras med ett smutsfilter. Filtret hindrar smutspartiklar från att komma in i avgasaren och orsaka onödiga driftstörningar.

För att garantera ett konstant lågt gasinnehåll i systemet, skall avgasaren vara
stationär. Mobila lösningar kan tillfälligt stabilisera och sänka gasinnehållet i systemet. Efter en tid, utan inkopplad avgasare, är det dock mycket sannolikt att gasmängden åter ökar och problemen återkommer.

Underhåll och reservdelar

Studera noggrant medlevererad bruksanvisning, speciellt det som gäller drift,
statusrapporter och felmeddelande. Försök att åtgärda driftstörningen genom att studera felsökningstabellen. Om felet ändå kvarstår kontakta Armatec.

Om undertrycksavgasaren skall tas ur drift, se först till att huvudströmbrytaren är avslagen. Stäng avstängningsventilen i inlopps- resp. utloppsledningen och påfyllningsventilen, om sådan finns. Därefter kan avgasaren demonteras. Var
försiktig med ev. vatten som finns kvar i spraytuben.

Märkning

Uppgifter om max.tryck, max.temperatur, eldata, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer samt tillverkarens namn anges på produktens märkskylt.

Beställningsnyckel

AT-nrMax. systemvolymDrifttryckRSK
8080-60220 m30,5 – 4,5 bar484 27 19
8080GL6050 m30,5 – 4,5 bar
8080-75220 m30,5 – 5,4 bar
8080GL7550 m31,3– 4,9 bar
8080-95220 m30,5 – 7,2 bar4842720
8080GL9550 m³1,3– 6,7 bar
8080-120MAG220 m31,3-9,0 bar
8080GL120MAG50 m31,3-8,3 bar
8080-120LEV220 m31,3-9,0 bar
8080GL120LEV50 m31,3-8,3 bar

Tillbehör

Påfyllningssats AT 8340PS15

Påfyllningssats för Reflex tryckhållningsenheter, AT 8340 med pump samt AT 8080 undertrycksavgasare…

Välj

Våra produkter

Nya artiklar

Undertrycksavgasare AT 8080-30

Undertrycksavgasare för värme- och kylsystem med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump med…

Välj

Undertrycksavgasare AT 8080

Undertrycksavgasare för värme- och kylsystem med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump och…

Välj

Luft- och partikelavskiljare AT 8070

Automatisk luft- och partikelavskiljare av stål. Med gas- och partikelseparator och smutsskyddad mekanism.

Välj

Toppavluftare AT 8060

Automatiskt luftavledare med smutsskyddad mekanism.

Välj

Kunskap

Kunskapsguide Luft- & Partikelavskiljning

Gaser som kaviterar i värme- och kylsystem påverkar funktionen och kan leda till att komponenter havererar till följd av korrosion. Även partiklar och substanser kan påverka systemets funktion och livslängden för komponenter. Armatec erbjuder lösningar för luft- och partikelavskiljning baserade på empirisk kunskap och stöd av studier.

Kunskapsguide

Valtabell

Våra valtabeller hjälper dig att välja rätt utförande och dimension samt förser dig med information kring korrektionsfaktor avseende tryckfall.

Se valtabell

Service

Om något oförutsett skulle hända kan du lita på att vi snabbt ser till att lösa problemet. Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

FAQ Luft- & Partikelavskiljning

Ta del av de vanligaste frågorna om Luft- och Partikelavskiljning.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Robert Frost

Kundsupport

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Jasmina Mucic

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Tankar & Avluftning

031-89 02 37
jasmina.mucic@armatec.se

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Sandra Sjöberg

Kundsupport

031-89 01 79
sandra.sjoberg@armatec.se

Mer om våra koncept

Luft- & Partikelavskiljning

Smuts och luft ställer till det i både vvs-system och industriella system. Vi får partiklar och luftbubblor att försvinna, så att din anläggning kan prestera som det är tänkt.

Läs mer