Hoppa till innehåll
AT 8080 Reflex

Undertrycksavgasare AT 8080

UTGÅENDE MODELL, ERSÄTTS AV AT 8080A. Undertrycksavgasare för system med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump  för drifttryck mellan 0,5 -9,0 bar. Möjlighet för påfyllning.

Dimensionsområde0,5 bar - 7,2 bar
PN8/10
Temperaturområde0 °C till 70 °C
MaterialSammansatt

Varianter

Artikelnummer Utförande Husmaterial DN PN Temperatur (°C) Drifttryck (bar) Avs.datum Bruttopris Antal
AT 8080-40 Undertrycksavgasning Sammansatt 15 8 0-70 0,5-4,5 2021-04-14 43 400 SEK I lager
AT 8080-60 RSK 4842719 Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 8 0-70 0,5-4,5 - 48 500 SEK Slut
AT 8080GL60 Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 8 0-70 0,5-4,5 2021-04-14 59 600 SEK I lager
AT 8080-75. Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 10 0-70 0,5-5,4 Förfrågan Förfrågan Offert
AT 8080GL75 Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 10 0-70 1,3-4,9 - 85 600 SEK Slut
AT 8080-95. RSK 4842720 Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 10 0-70 0,5-7,2 Förfrågan Förfrågan Offert
AT 8080GL95 Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 10 0-70 1,3-6,7 - 88 500 SEK Slut
AT 8080-35T. Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 8 0-70 0,5-2,5 Förfrågan Förfrågan Offert
AT 8080-60T. Undertrycksavgasning Sammansatt 15/25 8 0-70 0,5-4,5 Förfrågan Förfrågan Offert

Produktinformation

Användningsområde

Undertrycksavgasare med sprayrör, förberedd för automatisk påfyllning. Servitec, frigör upp till 90% av de lösta gaser från systemvätskan genom en trycksänkning till -1 bar. Är det mest effektiva sättet att avgasa slutna värme- och kylsystem.

Servitec finns i flera olika varianter. Standardenheten är avsedd att användas där systemvätskan är vatten. GL modeller är avsedda att användas i system där systemvätskan är blandningar av vatten/glykoler, upp till 50 %.
Skall dock ej användas i system med blandningar av vatten/salter eller etanol.

Genom att applicera en undertrycksavgasare i systemet minskar risken för flödesstörningar, cirkulationsproblem och korrosionsskador undviks. Den bidrar till en ökad funktionssäkerhet under svåra driftförhållanden samt en förbättrad värmeöverföring i systemet.

AMA-text

PSF.141 Avledare för luft
Undertrycksavgasare med sprayrör AT 8080-…, Servitec, för avgasning av värme- och kylsystem med undertryck på -1 bar. Förberedd för påfyllning och
automatisk avgasning. Pump och automatik för drifttryck….bar.

Kvalitetssäkring

Utrustningen är i överensstämmelse med standard 61326 – 1:2006-10 och standard 61010 – 1:2002-08 samt PED 97/23/EG.

Detaljförteckning

1Automatisk toppavluftare AT 8060 med unik ventilmekanism i läcksäkert utförande
2Sprayrör
3Styrenhet
4Pump

Mått och vikt

ArtikelABCAnslutningVikt, kg
AT 8080-60685

1215

440G1/2, G3/4, G140
AT 8080GL606851215525G1/2 x 2st, G132
AT 8080-756001215525G1/2 x 2st, G147
AT 8080GL756001215525G1/2 x 2st, G1

47

AT 8080-95

600

1215525G1/2 x 2st, G148
AT 8080GL95600

1215

525G1/2 x 2st, G148
Mått i mm, vikt i kg.

Funktion och konstruktion

En automatisk plug & play undertrycksavgasare för värme- och kylsystem där systemvätskan är vatten och blandning av vatten och glykol med upp till 50 %. Vätskan innehåller alltid både lösta och fria gaser.
Enhetens funktion är att reducera dessa gaser till ett absolut minimum. Ett avskilt delflöde från systemet utsätts för ett undertryck (vakuum) i ett sprayrör. Förhållandet mellan sprayrörets längd/diameter är optimalt för gaser att frigöras.

Även vid varierande drifttryck arbetar motorkulventilen automatisk efter det aktuella trycket som tillsammans med ett spraymunstycke fördelar system-vätskan till vakuumröret optimerar avgasningen. De gaser som frigörs avleds till atmosfären via toppavluftaren.

Denna metod ger en mycket effektiv avgasning i både värme- och kylsystem. För att skapa förutsättningar för ett 100%-igt vätskeutbyte genom avgasaren skall denna alltid monteras i systemets huvudledning.

En avgasningscykel består av ett antal moment. I första skede skapas undertryck genom att pumpen börjar arbeta samtidigt som flödet till sprayröret stryps. Ett undertryck på (-)1 bar skapas. Enligt Henry´s Lag, d.v.s. vätskans naturliga lösning av gas beroende på tryck och temperatur, kommer nu den lösta gasen att frigöras och separeras från vätskan och uppträda som fri gas i sprayrörets topp. I nästa moment öppnar motorkulventilen, delflödet tas från systemet och sprayas in i sprayröret genom en spraydysa som är anpassad till systemvätskan. Gaser frigörs ur vätskan. Därefter sker uppfyllnad av sprayröret genom att pumpen stannar och sprayröret fylls helt och återgår till systemtryck. Gaserna som avskiljts från vätskan frigörs genom toppavluftaren. Undertrycksavgasaren får en vilotid till nästa cykel.

Motorkulventilens automatiska anpassning efter det aktuella trycket gör att avgasningsprocessen fortsätter och systemets vätska blir alltmer fri ifrån lösta
gaser. Det finns 3 olika avgasningsprogram att välja bland. Kontinuerlig avgasning sker amutomatisk efter den första idrifttagning. Standardinställning är 24 timmar. Därefter slår det om till intervallavgasning. Intervallavgasning startar automatisk efter den kontinuerliga avgasningen. I standardinställningen sker 8 avgasningscyklar per intervall. Starttid och paustid mellan intervallen kan ställas in i servicemenyn. Påfyllningsavgasning aktiveras automatiskt under kontinuerlig- eller intervallavgasning. Detta sker genom att motorkulventilen ställer om till påfyllning. Avgasning startar automatiskt vid varje påfyllning. Påfyllningstiden kan begränsas.

Tekniska data

ArtikelAT8080-60AT8080GL60AT8080-75AT8080GL75AT8080-95AT8080GL95
Drifttryck (bar)0,5 – 4,50,5 – 4,50,5 – 5,41,3-4,90,5-7,21,3-6,7
Systemvol. max (m3)220502205022050
Systemtemp. (°C)0 – 700 – 700 – 700 – 700 – 700 – 70
Max drifttryck (bar)8810,010,010,010,0
Behandlad fluid (m3/h)0,550,550,550,550,550,55
Påfyllnadsmängd(m3/h)0,550,550,550,550,550,55
Bullernivå (dB(A)555555555555
Spänning (V)230230230230230230
Effekt (kW)1,11,11,11,11,11,1

Tillbehör och varianter

Standardmodeller är avsedda för vatten som systemvätska med en temperatur upp till 70°C . GL-modeller är avsedda för upp till 50 % blandning av vatten/glykol som systemvätska. Standardmodellerna finns i variant för vatten som systemvätska med en temperatur upp till 90°C.

Påfyllningssats 8340PS15 som tillbehör.

För uppkoppling av avgasaren välj en enhet med Touch styrlåda samt en bus-moduler så som Modbus RTU (AT 8300MODBUS), Lonworks Digital, Lonworks, Profibus DP och Ethernet.

Installation

Avgasaren skall inkopplas till systemets huvudledning, kan vara framledningen eller returledningen. Viktigt dock att avståndet mellan inkopplingarna är minst 500 mm och att dessa görs på toppen eller sidan av huvudröret, ej i botten.
För säker installation och funktion, använd medlevererad anslutningssats. Denna innehåller 3 st kulventiler för avstängning av inlopps- utlopps- samt påfyllningsanslutningen. Inloppsanslutningen levereras med ett smutsfilter. Filtret hindrar smutspartiklar från att komma in i avgasaren och orsaka onödiga driftstörningar.

För att garantera ett konstant lågt gasinnehåll i systemet, skall avgasaren vara stationär. Mobila lösningar kan tillfälligt stabilisera och sänka gasinnehållet i systemet. Efter en tid, utan inkopplad avgasare, är det dock mycket sannolikt att gasmängden åter ökar och problemen återkommer.

Underhåll och reservdelar

Studera noggrant medlevererad bruksanvisning, speciellt det som gäller drift, statusrapporter och felmeddelande. Försök att åtgärda driftstörningen genom att studera felsökningstabellen. Om felet ändå kvarstår kontakta Armatec.

Om undertrycksavgasaren skall tas ur drift, se först till att huvudströmbrytaren är avslagen. Stäng avstängningsventilen i inlopps- resp. utloppsledningen och påfyllningsventilen, om sådan finns. Därefter kan avgasaren demonteras.
Var försiktig med ev. vatten som finns kvar i spraytuben.

Märkning

Uppgifter om max.tryck, max.temperatur, eldata, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer samt tillverkarens namn anges på produktens märkskylt.

Beställningsnyckel

AT-nrUtförande styrlådaMax. systemvolym m3DrifttryckRSK
8080-60Basic2200,5 – 4,5 bar484 27 19
8080GL60Basic500,5 – 4,5 bar
8080-75Basic2200,5 – 5,4 bar
8080GL75Basic501,3– 4,9 bar
8080-95Basic2200,5 – 7,2 bar4842720
8080GL95Basic501,3– 6,7 bar
8080-35TTouch2200,5-2,5 bar
8080-60TTouch2200,5-4,5 bar
GL-för systemvätska med frostskyddstillsats, T - styrlåda med Touch-skärm.

Tillbehör

Påfyllningssats AT 8340PS15

Påfyllningssats för Reflex tryckhållningsenheter, AT 8340 med pump samt AT 8080 undertrycksavgasare…

Välj

Relaterade produkter

Nya artiklar

Undertrycksavgasare AT 8080-40

Undertrycksavgasare för system med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump  för drifttryck mellan…

Välj

Undertrycksavgasare AT 8080

UTGÅENDE MODELL, ERSÄTTS AV AT 8080A. Undertrycksavgasare för system med upp till 50 % frostskyddstillsatser…

Välj

Luft- och partikelavskiljare AT 8070

Automatisk luft- och partikelavskiljare av stål. Med gas- och partikelseparator och smutsskyddad mekanism.

Välj

Toppavluftare AT 8060

Automatiskt luftavledare med smutsskyddad mekanism.

Välj

Kunskap

Kunskapsguide Luft- & Partikelavskiljning

Gaser som kaviterar i värme- och kylsystem påverkar funktionen och kan leda till att komponenter havererar till följd av korrosion. Även partiklar och substanser kan påverka systemets funktion och livslängden för komponenter. Armatec erbjuder lösningar för luft- och partikelavskiljning baserade på empirisk kunskap och stöd av studier.

Lär dig mer

Valtabell

Våra valtabeller hjälper dig att välja rätt utförande och dimension samt förser dig med information kring korrektionsfaktor avseende tryckfall.

Se valtabell

Service

Om något oförutsett skulle hända kan du lita på att vi snabbt ser till att lösa problemet. Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

FAQ Luft- & Partikelavskiljning

Ta del av de vanligaste frågorna om Luft- och Partikelavskiljning.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Sandra Sjöberg

Innesäljare

031-89 01 79
sandra.sjoberg@armatec.se

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Mer om våra koncept

Luft- & Partikelavskiljning

Smuts och luft ställer till det i både vvs-system och industriella system. Vi får partiklar och luftbubblor att försvinna, så att din anläggning kan prestera som det är tänkt.

Läs mer