Hoppa till innehåll

er-lpsx

-nivårelä för 11-poligt sockelmontage

 • Nivåkontroll med 3 st funktioner: lågvatten – start – stopp.
 • Som nivåkontroll i ångpannor, ångkärl, matarvattentankar, kondensattankar m m.
 • Nivåmätning sker med hjälp av nivåelektroder s k konduktiv mätning.
 • Vid leverans, 5 sekunders fördröjning på alla nivåer, för att förhindra störningar i samband med hävningar/skvalp.
 • Samtliga funktioner kan testas med testknapp.
 • Potentialfri kontakt för larm vid lågnivå.
 • 11-poligt sockelmontage.
 • Nivåreläet kan enkelt programmeras om för högnivålarm alt lågnivålarm.
 • Nivåreläet kan också enkelt omprogrammeras för tömmningsfunktion istället för påfyllning.
 • Nivåreläets känslighet med anledning av ledningsförmåga kan enkelt justeras med potentiometer för reglering- och larmfunktion.
 • Tidsfördröjning kan enkelt justeras med potentiometer för reglering- och larmfunktion.
 • Använder 3 st elektroder.

Produktinformation

Beställningsnummer: 03-035400
Manöverspänning 220 V ±10%
Nätfrekvens 50/60 Hz ±10%
Effektförbrukning ca ±10 VA
Elektrodspänning 12 VAC 6 kHz
Ledningsförmåga reglerbar
Max omgivningstemperatur +50°C

Inkoppling

2-10 Nät 220 V 50 Hz
1-3 Sluter vid regl max 5 A
4 Elektrod start regl
5 Elektrod stopp regl
6 Elektrodställ/till kärl
7 Elektrod lågnivålarm
8-11 Sluter vid lågnivålarm max 5 A
9-11 Bryter vid lågnivålarm max 5 A

Apparatdelen monteras i 11-polig sockel. Kontrollera att inkopplingen överensstämmer med schema och gällande föreskrifter.