Hoppa till innehåll

Tryckfall

Beräkningsanvisningar

Q
Volymflöde (m3/h)
Qn
Volymflöde av gas i normaltillstånd 0°C, 1 bar (a) (Nm3/h)
G
Ångflöde (kg/h)
p1
Primärtryck ( bar (a) )
Δp
Tryckförlust (p1-p2) (bar)
p2
Sekundärtryck ( bar (a) )
ρ
Vätskans densitet (kg/m3)
ρn
Gasens densitet i normaltillstånd 0°C, 1 bar (a) (kg/m3)
V1
Ångans specifika volym vid T1 och p2 (m3/kg)
V2
Ångans specifika volym vid p1/2 och T1 (m3/kg)
T1
Absolut temperatur före ventilen (K)
DN
Nominell storlek
Kv
Ventilkapacitet ( (m3/h)/sqrt(bar) )
ζ
Förlustkoefficient

Beräkningsformler

Vätskor

Kv = Q/31.6 * sqrt(ρ/Δp)
(m3/h)/sqrt(bar)

Gaser

Icke kritiskt flöde

Kv = Qn/514 * sqrt((ρn*T1)/(Δp*p2)), p2 > p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Kritiskt flöde

Kv = (2*Qn)/(514p1)*sqrt(ρn*T1), p2 < p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Ånga

Icke kritiskt flöde

Kv = G/31.6 * sqrt(V1/Δp), p2 > p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Kritiskt flöde

Kv = G/31.6 * sqrt(2V2/p1), p2 < p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Omräkning från förlustkoefficient till Kv-värde

(m3/h)/sqrt(bar)