Hoppa till innehåll

Varför är vattenmätning så viktigt?

Det kan man fråga sig. Mängden vatten på jorden förändras ju inte utan befinner sig i ett evigt kretslopp med solen som motor. Samtidigt uppstår det vattenbrist ibland, även i Sverige. Det kostar också att hålla igång vattenverk och ledningsnät. Vill du betala för att din granne i lägenheten intill badar både morgon och kväll? Vattenmätning gör skillnad på många plan.

Svenskt Vatten bedömer att många kommuner investerar för lite i sina vattenledningsnät. Risken är att vi om 20 år måste betala mellan 50 och 100 procent mer för friskt kranvatten och rena sjöar och hav. Det gör det viktigare än någonsin att hålla koll på vattendropparna.

I snitt gör vi av med 200 liter vatten per hushåll och dygn i Sverige. Så där håller vi på dag ut och dag in, tills något händer. När vattentrycket i kranen sjunker, eller upphör, börjar folk att klaga och journalister att fila på förstasidesrubriker.

”Smart vattenmätning gör att du upptäcker läckage tidigt”, säger Emelie
Lindberg, marknads- och produktansvarig för mätare och instrument på Armatec. ”Brustna rör och läckande kranar visar sig snabbt med ett precisionsinstrument för mätning, som vår AT 7450 med induktiv mätning. Inga rörliga delar ger noll slitage och bibehållen noggrannhet under instrumentets livslängd.”

Enkel datainsamling

En annan utmaning för många kommuner är att samla in mätdata för vattenförbrukning. Numera finns det flera digitala alternativ som gör insamlingen enkel och öppnar för uppföljning, analys och energioptimering. Det går till exempel att förse kommunala sopbilar med radiosystem för trådlös avläsning av vattenförbrukningen hos abonnenter.

”Tiden med att skicka ut papper där abonnenten själv måste läsa av mätvärde, fylla i och skicka in är snart förbi”, konstaterar Emelie. ”Som på många andra håll i samhället ger digitala och samordnade lösningar fördelar som är svåra att bortse ifrån.”

Rättvist och medvetet

Det är sedan länge självklart att var och en i ett flerfamiljshus betalar sin egen el. Ju mer ström du förbrukar, desto mer får du betala. Däremot är det fortfarande fritt fram att slösa på vattnet i många fastigheter, eftersom kostnaden för förbrukningen slås ut på alla boende. ”Individuell mätning motiverar människor att inte slösa på vattnet”, fortsätter Emelie. ”Det föder ett nytt beteende och blir en pusselbit mot ett mer hållbart samhälle. Att separera vattenförbrukningen är särskilt betydelsefullt i bostadsrättsföreningar. Gemensamt ägande gör det angeläget att urskilja de delar där man själv kan påverka sin boendekostnad.”

Mätning ger möjligheter

En mätare är inte längre bara en mätare. Det är en informationsbärare som ingår i ett större sammanhang. Det öppnar för allt från rättvis debitering av vattenförbrukning i fastigheter till snabb läckagedetektion i kommunala vattenledningsnät. Vi på Armatec hjälper dig att välja rätt produkter och hitta energieffektiva lösningar inom mätteknik.

Armatec arbetar kontiunerligt med hållbar utveckling och energieffektivisering. Läs om Armatecs märkning Effergi.

Till Effergi