Gå til indhold

Reflex Vakuumaflufter AT8080

Vakuumaflufter type Reflex Servitec til varme- og køleanlæg med op til 50% antifrostvæske for GL-modeller. Indeholder pumpe og sprayrør for automatisk drift og integreret vandpåfyldning.

Dimensionsområde fra [bar]0,5 til 7,2
Tryktrin [bar]8/10
Temperaturområde0 °C til 90 °C
MaterialeStål

Varianter

Artikelnummer Tilslutning, DN Tilladt tryk [bar] Temperatur [°C] Drifttryk [bar] Maks. systemvolumen [m3] Antal
AT AT8080-35W/GL 15/25 8 0-90 0,5-2,5 50/220
AT AT8080-35W/GL-T 15/25 8 0-90 0,5-205 50/220
AT AT8080-60W/GL 15/25 8 0-90 0,5-4,5 50/220
AT AT8080-60W/GL-T 15/25 8 0-90 0,5-4,5 50/220
AT AT8080-75W/GL 15/25 10 0-90 1,3-5,4 50/220
AT AT8080-75W/GL-T 15/25 10 0-90 1,3-5,4 50/220
AT AT8080-95W/GL 15/25 10 0-90 1,3-7,2 50/220
AT AT8080-95W/GL-T 15/25 10 0-90 1,3-7,2 50/220

Produktinformation

Anvendelse

Produktserien Servitec består af en række vakuumafluftere med sprayrør og automatisk vandpåfyldning. Servitec frigør op til 90% af de frigjorte gasser ved at sænke trykket til -1 bar i sprayrøret. Denne serie er den mest effektive serie af vakuumafluftere til lukkede varme- og kølesystemer.

Ved at installere en vakuumaflufter i sit system mindskes risikoen for forstyrrelser i flowet, cirkulationsproblemer og korrosionsskader. Enheden bidrager til en øget funktionssikkerhed under svære driftforhold samt en forbedret varmeoverførsel i systemet. Af almindelige problemer ved luft i sit system kan nævnes; generende støj, nødvendig manuel ufluftning, høj pumpeydelse, slid af andre komponenter samt dårlig varmeoverførsel der især kan vise sig ved kolde områder i radiatorer.

Mikrobobler er umulige at fjerne ved anvendelse af almindelige mikrobobleafluftere. Samtidig er disse ikke anbefalelsesværdige, så snart anlægstrykket bliver tilstrækkeligt højt til at mikroboblerne ikke frigives i mediet. Her vil en vakuumaflufter være meget mere effektiv at installere i sit system, da denne skaber undertryk, hvorved alle mikrobobler afgasses og udluftes af den topmonterede aflufter.

Se nedenfor, hvornår det er fordelagtigt at installere en Reflex Servitec vakuumaflufter:

  • I systemer, når der er mange bøjninger på rørene. I sådanne systemer sidder mikroboblerne ofte i hjørner og cirkuleres ikke med rundt i systemet, så de kan udluftes af traditionelle udluftere.
  • I systemer med små temperaturforskelle. Vakuumaflufteren aflufter væsken uanset, om temperaturen er høj eller lav.
  • I systemer med højt anlægshøjde, som medfører at mikroboblerne ikke frigives grundet det høje tryk.
  • I anlæg hvor det ikke er muligt at installere en konventionel aflufter af den ene eller anden årsag.

Kvalitetssikring

Enhederne er produceret i overensstemmelse med standard: 61326 - 1:2013-07 61010 - 1:2011-07 Godkendt iht. PED 2014/68/EU Alternativt kan nærværende QR-kode scannes for at komme direkte til overensstemmelseserklæringen.

Komponentbeskrivelse

1Automatisk topaflufter AT 8060 med unit ventilmekaniske i lækagesikkert design
2Sprayrør
3Styring
4Pumpe

Mål og vægt

AT8080-35W/GL

AT8080-60W/GL

AT8080-75W/GL

AT8080-95W/GL

A [mm]

553

600

573

573

B [mm]

956

1150

1150

1150

C [mm]

486

486

633

633

Tilslutning

G1/2 x 2 st, G1

G1/2 x 2st, G1

G1/2 x 2st, G1

G1/2 x 2st, G1

Vægt [kg]

42

40

39

40

Vægt [kg] T*

30

36

41

42

*Vægten for model med Touch-styring.

Funktion og konstruktion

En automatisk plug og play vakuumaflufter til varme- og kølesystemer med vand som medie eller antifrostvæske med et blandingsforhold på op til 50%. Væske indeholder altid både opløste samt frie gasser. Denne enheds funktion er at reducere disse gasser til et absolut minimum. En delstrøm tages ud af et af systemets hovedrør og udsættes for et undertryk (vakuum) i et sprayrør. Forholdet mellem sprayrørets længde og diameter er designet, så gasserne frigøres mest effektivt.

Selv ved varierende drifttryk arbejder motorventilen automatisk efter det aktuelle tryk, som sammen med et spraymundstykke fordeler systemvæsken til vakuumrøret og herved optimerer afgasningen. De frigivne gasser udluftes til atmosfæren fra den topmonterede luftudlader AT8060.

Denne metode er meget effektiv i både varme- og kølesystemer. For at skabe forudsætninger for at 100% af væsken når til afgasning, installeres Servitec aflufteren altid på systemets hovedstreng.

Fasebeskrivelse

En afgasningscyklus består af et antal faser.

  1. I første fase dannes undertryk i sprayrøret. Pumpen starter, vandniveauet falder, og derved skabes undertryk på -1 bar. Anlægsvandet (alternativt efterfyldningsvandet) sprayes herefter ind i vakuumrøret hvorved de frigivne gasser via undertrykket og den store kontaktflade frigøres i henhold til Henrys lov, væskers naturlige opløsning af gasser i forhold til tryk og temperaturer. Den frie luft stiger til vejrs i sprayrørerets top.
  2. I anden fase stopper pumpen mens der stadig lukkes mere anlægsvand ind i sprayrøret gennem dyssen. Sprayrøret fyldes stadigt mere med vand, til sidst så trykket i røret når systemtrykket.
  3. I tredje fase lukkes alle de frigivne gasser ud gennem den topmonterede automatudlufter AT8060.
  4. Inden starten på næste cyklus har vakuumaflufteren hviletid. Anlægsvandet i røret er næsten gasfrit, og dette føres tilbage i anlægget med næste cyklus.

Motorventilens automatiske tilpasning efter det aktuelle tryk gør, at
afgasningsprocessen fortsætter, og systemets væske bliver mere og mere fri for opløste gasser. I den medfølgende styring findes 3 forskellige afgasningsprogrammer at vælge imellem.

Kontinuerlig afgasning sker automatisk efter den første idriftsættelse. I
standardinstillingen sker 8 afgasningscyklusser pr. interval. Starttid og pausetid mellem intervallerne kan indstilles i servicemenuen.

Afgasning af påfyldningsvand aktiveres automatisk under kontinuerlig- eller intervalafgasning. Dette sker ved at motorventilen stiller om til påfyldning. Afgasning sker automatisk ved hver påfyldning. Påfyldningstiden kan begrænses.

Teknisk data

Type

AT8080-35W/GL(-T)

AT8080-60W/GL(-T)AT8080-75W/GL(-T)AT8080-95W/GL(-T)
Drifttryk, min-max [bar]

0,5– 2,5

0,5 – 4,5

1,3-5,4

1,3-7,2

Systemvol. maks. m. vand [m3]

220

220

220

220

Systemvol. maks. m. glykol [m3]

50

50

50

50

Systemtemp. [°C]

0 – 90

0 – 90

0 – 90

0 – 90

Maks. tryk (bar)

8,0

8,0

10,0

10,0

Behandlet væske [m3/h]

0,55

0,55

0,55

0,55

Påfyldningsmængde [m3/h]

0,35

0,55

0,55

0,55

Støj [dB(A)]

55

55

55

55

Spænding [V]

230

230

230

230

Effekt [kW]

0,70

1,1

1,1

1,1

Tilbehør og varianter

Servitec findes i flere forskellige udgaver. Der findes ingen modeller, som kan håndtere en saltholdig opløsning.

Påfyldningsenhed AT8300FS15 findes som tilbehør.

Til villahuse anvendes vores Servitec Mini Compact, type AT8080-10. Enheden kan arbejde i trykområde 0,2 - 2,5 bar i systemer med et anlægsvolumen på maksimalt 1,0 m3. I systemer med op til 6mvand og et trykområde på 0,5-4,5 bar, findes også Servitec S, AT8080-S.

For mere information om disse enheder, kontakt da venligst Armatec A/S.

Installation

Aflufteren skal tilsluttes systemets hovedledning; fremløbs- eller returledningen. Vi anbefaler at installere enheden på systemets returledning. Dette bl.a. for at sikre bedst mulig temperatur for vakuumaflufteren.
Det er vigtigt, at de to afgasningsledninger tilsluttes med min. 500mm, og at dette sker på siden af røret. Ikke i bunden, ej heller i toppen. For sikker installation og funktion, anvendes medleverede afspærringer; 3 kugleventiler til de tre tilslutninger. Ledningen til fremløb ind i vakuumaflufteren leveres med en snavssamler, som hindrer skidt i at nå vakuumaflufteren og derved skabe driftforstyrrelser. For effektiv snavsudskildning anbefaler vi at placere Reflex Exdirt AT8042 med magnetindsats ved indløbet til vakuumaflufteren.

For at garantere et konstant lavt niveau af luft i systemet, skal aflufteren placeres permanent i systemet. Om en aflufter udelukkende anvendes i en begrænset periode, vil der efter tid dannes luft i systemet, og de eventuelle problemer grundet luft, vil genopstå.

Vedligehold og reservedele

Vi anbefaler at læse brugervejledningen nøje, specielt afsnittet om drift, statusrapporter og fejlmeddelelser. Ved fejl er det en god idé først at forsøge at løse
fejlen ved at anvende fejlfindingstabellen. Om der stadig er fejl på enheden, kontakt da Armatec serviceteam.

Skal vakuumaflufteren tages ud af drift, sluk da hovedstrømmen til at starte med. Luk herefter afspærringsventilerne for ind- og udløb samt påfyldningsventilen om en sådan findes. Herefter kan aflufteren afmonteres. Vær forsigtig med eventuelt vand som findes i sprayrøret.

Det anbefales at vedligeholde enheden årligt eller senest efter 16.000 afgasningsintervaller.

De fleste løsdele i servitec-enheden fås som reservedel. Nærmere afklaring fås ved henvendelse til Armatec A/S.

Mærkning

På mærkepladen er angivet maks. tryk, maks. temperatur, produktionsår, fabrikationsnr, typenr samt fabrikantens navn.

Bestillingstabel

Armatec varenr.BetjeningspanelTilladt drifttryk
AT8080-35W/GLBasic0,5 – 2,5 bar
AT8080-35W/GL-TTouch0,5 – 2,5 bar
AT8080-60W/GLBasic0,5 – 4,5 bar
AT8080-60W/GL-TTouch0,5 – 4,5 bar
AT8080-75W/GLBasic1,3– 5,4 bar
AT8080-75W/GL-TTouch1,3– 5,4 bar
AT8080-90W/GLBasic1,3– 7,2 bar
AT8080-90W/GL-TTouch1,3– 7,2 bar

Kontaktpersoner

Ahmed Hachache

Projektingeniør / Project Engineer

+45 46 96 00 90
ah@armatec.dk

Steffen Jansson

Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support

+ 45 46 96 00 77
sja@armatec.dk

Jennifer Lyngkilde

Projektingeniør / Project Engineer - Produktansvarlig, Alfa Laval

+45 46 96 00 99
jl@armatec.dk

Amalie Bytorp Olsen

Projektingeniør / Project Engineer - Produktansvarlig, Reflex

+ 45 46 96 00 68
abo@armatec.dk

Kenneth Jensen

Markedschef Varme/ Manager Heating Systems

+ 45 46 96 00 76
kje@armatec.dk