Hoppa till innehåll
AT 8472 Alfa Laval

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med 2-stegskoppling, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad (utegivare bipackas) inkl. intern elkoppling.

Varianter

Artikelnummer Avs.datum Bruttopris Antal
AT 8472. Förfrågan Förfrågan Offert

Produktinformation

Användningsområde

Fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. AT 8472 är anpassad för anslutning till fjärrvärmesystem och kan fås med växlare för tappvarmavatten, radiatorer, ventilation samt markvärme.

Fjärrvärmecentral med 2-stegs-koppling är lämplig för fastigheter med större antal lägenheter och större tappvattenförbrukning samt för fastigheter med högre temperatur i radiatorsystem. En tumregel kan sägas att när den totala anslutningseffekten överstiger 1 MW (för ett bostadshus) är 2-stegskoppling att föredra.

AMA-text

PJB.0 *Sammansatta värmeväxlarenheter
Kundanpassad prefabricerad värmeväxlarenhet AT 8472 med 2-stegskoppling, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare. AT 8472 levereras med styr- och reglerutrustning, pumpar och armaturer på primärsidan och sekundärsidan enl kundkrav.
Enheten är utförd och märkt enligt AFS 2016:1

Kvalitetssäkring

Värmeväxlare tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU. Sammanbyggnaden av växlarenheten sker enligt Arbetsmiljöverketsföreskrift AFS 2016:1

Styrsystem

AT 8472 kan utrustas med styrsystem om kund så önskar. Reglercentral EC Heat, AT 8494A, är Armatecs standardcentral. För mer information se separat produktblad.

Vi kan även leverera med komplett apparatskåp med DUC lösningar av fabrikat Erab, Siemens, KTC, TAC och Regin.

Vid leverans utan styrsystem är prefabeneheten utrustad med styrventiler och givaranslutningar enl kundens önskemål.

Fjärrvärmecentralen är förberedd för el-anslutning 230/400/50Hz 10A.

Funktion och konstruktion

Fjärrvärmeundercentral med 2-stegs-koppling möjliggör bra avkylning av fjärrvärmereturvatten, vilket innebär maximalt utnyttjande av tillförd energi och låga driftkostnader.

Fjärrvärme värmer vatten för värmekretsen i radiatorväxlaren 3 med hjälp av styrventilen 2.1 och givaren 3.1 i radiatorkretsen. Fjärrvärmereturen förvärmer inkommande tappkallvatten i förvärmningsväxlaren 6b. Uppvärmning till önskad temperatur på utgående varmvatten sker i eftervärmningsväxlaren 6a med hjälp av givaren i utgående varmvattenledning 6.1 och styrventilen i primärkretsen 5.1.

För effekter upp till 300 kW levereras för- och eftervärmningsväxlarna sammanbyggda i en 2-stegs växlaren. Vid större effekter eller vid stora fjärrvärmereturflöden består tappvarmvattenkretsen av en större förvärmnings- och en mindre eftervärmningsväxlare.

Detaljförteckning

Komponentlista
FjärrvärmekretsTappvarmvattenkretsRadiatorkrets

1.1 Avstängningsventil- tillval

6.1 Temperaturgivare VV1-GT13.1 Temperaturgivare VS1-GT1,2
1.2 Filter6.2 Termometer3.2 Termometer
1.3 3-punkts manometer, 0-25 bar6.3 Avstängningsventil3.3 Pump VS1
1.4 Termometer6.4 Påfyllning värmekretsen, skyddsmodul typ CA3.4 Filter
1.5 Temperaturgivare VP1-GT1,2 -tillval7.1 Avstängningsventil3.5 Avtappningsventil
2.1 Styrventil radiatorkretsen VS1-SV17.2 Backventil3.6 Ansl. expansionsystem
2.3 Avtappningsventil7.3 VVC pump VV1

3.7 4-punkts manometer

3 Värmeväxlare radiatorkretsen7.4 Injusteringsventil - tillval3.8 Luftavskiljare - tillval
5.1 Styrventil varmvattenkretsen VV1-SV1

7.5 Temperaturgivare VV1-GT2 - tillval

3.9 Avstängningsventil

6 Värmeväxlare varmvattenkretsen

8.1 Avstängningsventil

3.10 Injusteringsventil - tillval
8.2 Backventil
8.3 Säkerhetsventil KV
8.4 Kriskoppling - bipackas
8.5 Vattenmätare med pulsgivare alt M-Bus modul - tillval

Tekniska data

KretsMax drifttryckMax drifttemperatur
Mpa°C
Fjärrvärme1,6120
Radiator0,6100
Tappvarmvatten1,0100

Mått och vikt

Mått och vikt varierar beroende på exempelvis effekt, temperaturer och flöden. Därför kan inga generella mått eller vikter anges. Detta kan dock fås vid förfrågan.

Större fjärrvärmecentraler byggs i moduler som möjliggör en enkel transport och sammansättning på plats.

Fjärrvärmecentralen tillverkas kundanpassad vilket möjliggör för kunden att påverka fjärrvärmecentralens mått, delbart utförande samt anslutningsalternativ.

Dimensionering

Kontakta Armatec för dimensionering. Använd gärna vår dimensioneringsunderlag som mall. Denna finns på armatec.se under teknisk hjälp/förfrågningsunderlag.

Installation

Efter transport och hantering vid installation är det mycket viktigt att enhetens samtliga kopplingar efterdras och kontrolleras. Detta görs innan enheten tas i bruk, så att inget läckage uppstår.

Igångkörning av reglerutrustningingår ej. Eftersom varje objekt är unikt (både vad gäller radiatorkrets och varmvattenkrets) skall injustering i varje enskilt fall ske efter:
- husets behov av värme och varmvatten
- husets sekundära förhållanden
- de aktuella primärförhållandena (fjärrvärmesidan).

Märkning

Uppgifter om artikelnummer, tillverkningsnummer, typgransningsnummer, drifttryck, drifttemperatur, och effekter anges på värmeväxlarenhetens märkskylt.

Beställningsnyckel

Dimensionering av fjärrvärmeundercentralen är objektbaserad och har ett eget artikelnummer, som skall anges vid beställning.

Relaterade produkter

Nya artiklar

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus…

Välj

Kunskap

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kontaktpersoner

Emelie Winbom

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 01 75
emelie.winbom@armatec.se

Göran Johansson

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & fjärrkylcentraler

031-89 01 63
goran.johansson@armatec.se

Peyruze Özmen

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 02 92
peyruze.ozmen@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer