Hoppa till innehåll
AT 8340 Reflex

Expansionskärl AT 8340

Expansionskärl Variomat med aktiv tryckhållning för stabil drift i värme- och kylsystem. I utförande med pumpenhet och expansionskärl med avskiljande gummibälg och integrerad avgasning till atmosfärstryck. Finns även i dubbelpumpsutförande.

Dimensionsområde200-5000 liter
PN10/16
Temperaturområde-10 ºC till 70 ºC
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Max drifttryck (bar) Volym (Liter) Avs.datum Pris Antal
AT 8340-200 2,5 200 2018-12-19 65 100 SEK I lager
AT 8340-300 2,5 300 2018-12-19 66 900 SEK I lager
AT 8340-400 2,5 400 2018-12-19 69 100 SEK I lager
AT 8340-500 2,5 500 2018-12-19 71 200 SEK I lager
AT 8340-600 2,5 600 2018-12-19 74 500 SEK I lager
AT 8340-800 2,5 800 2018-12-19 78 100 SEK I lager
AT 8340-1000 2,5 1000 2018-12-19 81 700 SEK I lager
AT 8340-200-148 4,8 200 2018-12-19 69 700 SEK I lager
AT 8340-300-148 4,8 300 2018-12-19 71 500 SEK I lager
AT 8340-400-148 4,8 400 2018-12-19 73 700 SEK I lager
AT 8340-500-148 4,8 500 2018-12-19 75 800 SEK I lager
AT 8340-600-148 4,8 600 2018-12-19 79 100 SEK I lager
AT 8340-800-148 4,8 800 2018-12-19 83 700 SEK I lager
AT 8340-1000-148 4,8 1000 2018-12-19 86 300 SEK I lager

Produktinformation

Användningsområde

Ska under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett värme- och kylsystem. Tryckhållningsenheten är utrustad med ett bälgkärl som avluftar/avgasar till atmosfärstryck samt pump. Kärlet klarar en konstant belasning av vätska med temperatur från -10ºC till +70ºC.

Programtext

PLC.122 Öppna expansionskärl med tryckhållningspump
Expansionskärl Variomat med pump AT 8340P och kärl AT 8340E med volym XXX liter med utbytbar butylbälg och integrerad avluftning/avgasning. Programmerbar styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning, erforderliga larmutgångar samt bus-uppkopplings möjligheter. Enheten är klar för automatisk påfyllning, använd AT 8340PS15.

Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar uppfyller kraven enligt PED, AFS 2016:1. Utrustningen är i överensstämmelse med DIN EN 12828, 13831 och direktiv EU 2014/108/EC samt CE-märkt.
Den uppskattade livslängden beräknas till 15-20 år.

Detaljförteckning

1Tryckkärl
2Anslutning
3Nivågivare
4Styrenhet
5Pump

Detaljförteckning

Expansionskärl med aktiv tryckhållning. I utförande med pump och expansionskärl, skall kompletteras med tryckutjämningskärl AT 8363E/AT 8321E och anslutningssats AT 8340AS. Vid val av två lika stora kärl som skall parallellkopplas till gemensam tryckhållningsenhet använd AT 8340EF som följekärl.

Mått och vikt kärl

Volym200300400500600
A634634740740740
B10601360134515601810
Ansl.G1G1G1G1G1
Vikt kärl4155728297

Mått och vikt kärl

Volym800100015002000
A74074012001200
B2275268521302590
Ansl.G1G1G1G1
Vikt expansionskärl110156300400

Mått och vikt tryckhållningsenhet

VolymP125P148P165P180P1135
C680920920920920
D530470530530530
E580730640640640
Vikt tryckhållningsenhet2533353750

Funktion och konstruktion

Tryckhållningssystem bestående av ett öppet kärl med gummibälg samt integrerad avluftning/avgasning till atmosfärstryck och en kommunicerande tryckhållningsenhet. Bälgen i kärlet avskiljer helt fluiden i bälgen från den trycklösa luften på bälgens utsida. Ett luftningshål i kärlets topp, på utsidan bälgen, säkerställer att luftsidan alltid kommunicerar med atmosfären. Bälgen är dimensionerad för att helt kunna fylla ut kärlet invändigt vid max volymutvidgning, vilket ger en nästan 100%-ig utnyttjandegrad.

Tryckhållningsenheten innehåller en tryckhållningspump, en motorkulventil, en tryckgivare och en magnetventil för automatisk påfyllning. Styrenheten övervakar systemet konstant och reglerar för att hålla anläggningens drifttryck så jämnt som möjligt. Trycket tillåts sjunka ned till 0,2 bar under inställt drifttryck, innan pumpen startar tryckhöjningen upp till valt drifttryck och stannar. En tryckstegring sker i anläggningen när temperaturen stiger p.g.a fluidens volymökning och som tas upp av expansionskärlet. Vid 0,2 bars tryckhöjning öppnar motorventilen för att åter sänka trycket till inställt drifttryck. Drifttrycket kan hela tiden avläsas på styrenhetens display. Den varierande mängden fluid i kärlet avkänns löpande av volymgivaren som statiska tryckändringar p.g.a nivåförändringen och visas som procentinnehåll på styrenhetens display.

Drifttrycket kan hela tiden avläsas på styrenhetens display. Den varierande mängden fluid i kärlet avkänns löpande av volymgivaren som viktförändringar och visas som procentinnehåll på styrenhetens display.

För ökad driftsäkerhet och övervakning finns potentialfria, slutande alt. brytande, larmutgångar för larm vid: Lågt drifttryck, högt drifttryck, min volym och max volym. Om systemet är utrustat med påfyllningsenhet för automatisk påfyllning och angiven max tillåten påfyllningsmängd är överskriden sker larmvisning. Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i värmesystem p.g.a temperaturvariationen.

Pumptryckhållningsenheterna skall alltid levereras med ett tryckutjämningskärl för mjuk och stabil drift, samt förhindra tryckstötar i anläggningen säkerställer hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Tekniska data

Ingående tryckhållningsenhet AT 8340P125 har en pump för tryckhållning med max arbetstryck upp till 2,5 bar. För tryckhållningsenheter med högre arbetstryck se beställningsnyckel.

Eldata AT 8340P125: 1-fas 230V 50Hz och effekt 0,75kW. Control Basic styrenhet.
Eldata AT 8340P148: 1-fas 230V 50Hz och effekt 1,10kW. Control Touch styrenhet. (Finns i dubbelpumpsutförande)
Eldata AT 8340P165: 1-fas 230V 50Hz och effekt 1,10kW. Control Touch styrenhet. (Finns i dubbelpumpsutförande)
Eldata AT 8340P180: 1-fas 230V 50Hz och effekt 1,10kW. Control Touch styrenhet. (Finns i dubbelpumpsutförande)
Eldata AT 8340P1135: 3-fas 400V 50Hz och effekt 2,30kW. Control Touch styrenhet. (Finns i dubbelpumpsutförande)
Skyddsklass: IP54

Dimensionering

För komplett dimensionering av både tryckhållningsenhet och kärlvolym används Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar. Alternativt se lastväxlingskurva för val av pumptryckhållningsenhet. För redundans går samtliga pumpenheter att få i ubbelpumpsutförande, kontakta Armatec.

Vid val av tryckutjämningskärl, följ nedan tabell:
För ett drifttryck mindre än 2,5 bar = 50 liter
För ett drifttryck mindre än 5,0 bar = 80 liter
För ett drifttryck mindre än 7,0 bar = 100 liter
För ett drifttryck mindre än 10 bar = 140 liter

Tillbehör och varianter

Utrustningen kan kompletteras med påfyllningssats för automatisk påfyllning. AT 8340PS15 består av återströmningsskydd typ CA med avstängningsventiler och vattenmätare med impulsutgång.

Tryckhållningsenhet 8340-XXX för arbetstryck upp till 2,5 bar levereras komplett med pumpenhet AT 8340P125, expansionskärl AT 8340-XXX, anslutningssats 8340AS mellan kärl och pumpenhet samt tryckutjämningskärl AT8363E50 om 50 liter.
För högre arbetstryck se beställningsnyckel för lämplig pumptryckhållningsenhet samt storlek på expansionskärl. Glöm ej att tryckutjämningskärl alltid skall monteras.

Kan även kompletteras med I/O moduler för klassisk kommunikation, master-slave (AT 8300SLAVE) för redundans med sammankoppling upp till maximalt 10 enheter. Samt olika bus-moduler så som Modbus RTU (AT 8300MODBUS), Lonworks Digital, Lonworks, Profibus DP och Ethernet.

Installation

För max funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemets returledning, på cirkulationspumpens sugsida. Glöm ej att tryckutjämningskärl alltid skall monteras.
Om systemtemperaturen är hög och det därmed är sannolikt att temperaturen vid expansionskärlet kan komma att överstiga produktens temperaturområde, skall ett avsvalningskärl AT 8303 inmonteras före tryckhållningssystemet.

Underhåll och reservdelar

För säker funktion och drift rekommenderas regelbunden tillsyn och kontroll, minst en gång per år. Som reservdelar finns: Tryckhållningspump, motorventil, magnetventil, styrenhet och tryck- och volymgivare. För mer ingående information se bruksanvisning.

Märkning

Uppgifter om volym, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

Beställningsnyckel komplett tryckhållningsenhet med arb.tryck upp till 2,5 bar

Volym (liter)AT-nr
2008340-200
3008340-300
4008340-400
5008340-500
6008340-600
8008340-800
10008340-1000
15008340-1500
20008340-2000

Beställningsnyckel komplett tryckhållningsenhet med arb.tryck upp till 4,8 bar

Volym (liter)AT-nr
2008340-200-148
3008340-300-148
4008340-400-148
5008340-500-148
6008340-600-148
8008340-800-148
10008340-1000-148
15008340-1500-148
20008340-2000-148

Beställningsnyckel styrenhet

Arbetstryck upp till (bar )AT-nrPN
2,58340P12510
4,88340P14810
6,58340P16510
8,08340P18010
13,58340P113516

Beställningsnyckel anslutningssats

Volym (liter )AT-nr
200-10008340AS200-1000
1500-50008340AS1500-5000

Beställningsnyckel tryckutjämningskärl

Volym (liter )AT-nr
Drifttryck < 2,5 bar = 50 liter8363E50
Drifttryck < 5,0 bar = 80 liter8363E80
Drifttryck < 7,0 bar = 100 liter8321E100
Drifttryck < 10,0 bar = 200 liter8321E200

Tillbehör

Påfyllningssats AT 8340PS15

Påfyllningssats för Reflex tryckhållningsenheter, AT 8340 med pump samt AT 8080 undertrycksavgasare…

Välj

Produkter

Nya artiklar

Fjärrvärmecentral AT 8484A-MC

Armatec fjärrvärmecentral AT 8484A-MC för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter och…

Välj

Fjärrvärmecentral AT 8484A-ME

Armatec fjärrvärmecentral AT 8484A-ME för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus…

Välj

Alfa Laval Värmeväxlare AQ-AHRI PHE

Alfa Laval AHRI certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare. Val av lämplig värmeväxlare sker…

Välj

Våra produkter

Nya artiklar

Expansionskärl AT 8300

Expansionskärl Reflexomat Silent Compact med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift i värme-…

Välj

Kunskap

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Kunskapsguide

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kunskap

Verktyg

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber.

Varmber

Kunskapsguide Tryckhållning

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Kunskapsguide

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjuande

Kontaktpersoner

Robert Frost

Kundsupport

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Jasmina Mucic

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Tankar & Avluftning

031-89 02 37
jasmina.mucic@armatec.se

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Sandra Sjöberg

Kundsupport

031-89 01 79
sandra.sjoberg@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer

Registrera dig som E-handelskund och ta del av vår kampanj!

KAMPANJ - 10% extra webbrabatt

Just nu får du som E-handelskund 10% rabatt på AT 8340 Variomat VG. Rabatten dras av efter gjord beställning och det nya priset framgår i orderbekräftelsen. Erbjudandet gäller under December 2018. Är du inte E-handelskund? Registrera dig som E-handelskund idag så får du ändå ta del av rabatten!

Läs mer om Expansionskärlet AT 8340 Variomat VG

Bli E-handelskund idag!

I Armatec E-handel ser du produkter, teknisk information och nettopriser i ett. Du har nära till offertförfrågan och det bästa: du kan se all din orderhistorik, inklusive ordrar du lagt över telefon, samt har möjlighet att spåra dem. Det blir inte enklare och smidigare än så. Är du inte E-handelskund?

Registrera dig som E-handelskund