Hoppa till innehåll
AT 1168C Resideo

Återströmningsskydd AT 1168C Viridi

Skyddsmodul typ BA med gängad anslutning för vätskekategori 4 enl. SS-EN 1717. Skyddsdon i blyfri mässing med integrerat smutsfilter för kompakt konstruktion.

DimensionsområdeG 1/2 - G 2
PN10
Temperaturområde0 ºC till 65 ºC
MaterialMässing, blyfri

Varianter

Artikelnummer Beskrivning Utförande Material DN Bedömning enligt SundaHus Avs.datum Bruttopris Antal
AT 1168C15M RSK 5045418 BA-skydd Komplett skyddsmodul Mässing, blyfri 15 B 2022-08-08 6 700 SEK I lager
AT 1168C20M RSK 5045419 BA-skydd Komplett skyddsmodul Mässing, blyfri 20 B 2022-08-08 7 600 SEK I lager
AT 1168C25M RSK 5045420 BA-skydd Komplett skyddsmodul Mässing, blyfri 25 B 2022-08-08 9 500 SEK I lager
AT 1168C32M RSK 5045421 BA-skydd Komplett skyddsmodul Mässing, blyfri 32 B 2022-08-08 10 500 SEK I lager
AT 1168C40M RSK 5045423 BA-skydd Komplett skyddsmodul Mässing, blyfri 40 B 2022-08-08 15 800 SEK Färre än 10 i lager
AT 1168C50M RSK 5045424 BA-skydd Komplett skyddsmodul Mässing, blyfri 50 B 2022-08-08 17 400 SEK Färre än 10 i lager

Produktinformation

Användningsområde

Återströmningsskydd används för att skydda tappvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska t o m kategori 4. Återströmningsskyddet är av typ BA i enlighet med SS-EN 1717. AT 1168C har integrerat smutsfilter och är därför mycket lämpligt vid kompakta installationer. Skyddsdonet är tillverkat i blyfri mässing.

AMA-text

PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Återströmningsskydd AT 1168CXXM (DN=XX), Skyddsmodul komplett bestående av skyddsdon typ BA med dubbla backventiler och mellanliggande tryckstyrd kammare med dränering, integrerat smutsfilter, in- och utloppsventiler. PN10 i gängat utförande. För max skyddstäckning av vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717. Återströmningsskydd i blyfri mässing.

Kvalitetssäkring

Överensstämmelse med SS-EN 1717.
DIN/DVGW typgodkännande nr. DW-6305 BN 0290.

Detaljförteckning

AT 1168C
1HusMässing, blyfri
2

Backventil

Syntet, rostfritt
3BackventilSyntet, rostfritt
4Kontrollventiler, hylsorMässing, blyfri
Membran, tätningarEPDM

Mått och vikt

AT 1168CABCAnslutningViktBygglängd
Anslutningdräneringdonmodul*
G 1/2 (DN 15)19514388501,6275
G 3/4 (DN 20)20814388501,8300
G 1 (DN 25)247174103502,8352
G 1 1/4 (DN 32)272174103503,3390
G 1 1/2 (DN 40)322217126705,9455
G 2 (DN 50)348217126707,2500

Funktion och konstruktion

Återströmningsskydd typ BA täcker riskerna t o m vätskekategori 4 vid inkoppling av tappvatten, dvs. "Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen".

Skyddsdonet har dubbla backventiler och mellanliggande kammare med dränering (dräneringsventilen är kombinerad i en insats med inloppsbackventilen). Skyddsdonen arbetar med tre olika tryckzoner. Trycket i zon 1 är högre än i zon 2, vilket är högre än i zon 3. En dräneringsventil är ansluten i zon 2 och öppnas när tryckskillnaden mellan zon 1 och zon 2 faller till 0,14 bar. Vattnet i zon 2 dräneras till atmosfären. På så vis förhindras hävert- eller övertrycksåterströmning till systemet.

Återströmningsskyddet skall installeras som komplett skyddsmodul. I skyddsmodulen ingår ett skyddsdon typ BA ihop med ett integrerat smutsfilter. För in- och utloppet ingår avstängningsventiler. Det är ett absolut krav på att återströmningsskyddet blir installerat som skyddsmodul.

Installation

Beakta följande installationsföreskrifter noggrant.

• Ett återströmningsskydd får aldrig installeras ensamt (skyddsdon) utan skall alltid installeras som en skyddsmodul för att en kontroll skall vara möjlig enligt standarden SS-EN 1717. Installationsritningen visar en skyddsmodul med två avstängningsventiler som sitter placerade på varsin sida om skyddsdonet. Dessa behövs vid underhåll av enheten. Ett smutsfilter måste installeras mellan avstängningsventilen på uppströmssidan (inloppssidan) och återströmningsskyddet (för 1168C är smutsfiltret integrerat). Filtrets renspropp skall vara ersatt med en ventil för dränering.

• Skyddsmodulen skall installeras på lämplig plats i dricksvatteninstallationen, så nära den potentiella riskkällan som möjligt.

• Skyddsmodulen skall monteras horisontellt med dräneringsöppningen nedåt.

• Säkerställ att flödespilen överrensstämmer med flödesriktningen.

• Skyddsmodulen får inte installeras där översvämning kan befaras.

• Skyddsmodulen skall installeras i ventilerad omgivning (ej förorenad luft).

• Skyddsmodulen skall vara skyddad mot frost och höga temperaturer.

• Alla återströmningsskydd kommer vid något tillfälle att dränera. Dräneringsventilens utlopp ansluts med ett luftgap till avlopp med samma dimension som återströmningsskyddets rörhållare. Under mått och vikt står anslutningsdimensionen för skyddsdonets dränering angivet.

• Avloppet skall ha en kapacitet som förmår att ta emot dräneringsflödet.

• Skyddsmodulen kan endast installeras för förväntade återflöden som inte överskrider donets dräneringskapacitet.

• Skyddsmodulen skall monteras så att den ej belastas av yttre drag- eller tryckkrafter.

• Skyddsmodulen skall vara lättåtkomligt och bör monteras mellan 0,5 till 1,5 m över golvet för att underlätta kontroll och service.

• Installationsskissens H-mått anger det minsta fria måttet på utrymme över skyddet som erfordras för tillgänglighet för service och enkel åtkomst av tryckmätsuttagen på skyddsdonets ovansida. H-måttet är skyddsmodulens totala höjd.

• Tappställen efter återströmningsskyddet skall märkas med ”EJ DRICKSVATTEN” för att förhindra konsumtion av dricksvatten i kontaminerad zon. Iakttag Magnetventil eller en snabbstängade ventil före eller efter återströmningsskyddet eller en klen rördragning i samband med lång sträckning kan skapa obalans i systemet med tryckslag som följd. En extra backventil installerad före eller efter återströmningsskyddet kan eventuellt eliminera problemet. Efter installation görs en funktionskontroll. Fastighetsansvarig har anmälningsplikt till vattenleverantören vid inkoppling av återströmningsskydd typ BA.


Underhåll och reservdelar

Otillräckligt eller felaktigt underhåll av en tappvatteninstallation, inklusive återströmningsskydd, kan resultera i en försämrad tappvattenkvalitet. Regelbunden (årligt) underhåll av skyddsmodulen skall därför genomföras för att säkerställa skyddens långsiktiga funktion. Detta är ett krav enligt standarden SS-EN 1717. Den årliga kontrollen skall utföras av för ändamålet utbildad och av Armatec AB godkänd kontrollant.

För alla installerade återströmningsskydd av typ BA skall årliga kontrollrutiner upprättas och kontrollrapport insändas till vattenleverantören.

Armatecs servicetekniker är speciellt utbildade och certifierade för reparation och servicekontroll av återströmningsskydd. Vi erbjuder oss att utföra servicekontrollen och se till att underlag för erforderlig rapportering sker.

Se bruksanvisning för reservdelslista.

Märkning

Fabrikat, DN, PN, flödespil, tillverkare och tillverkningsnummer.
Separat kontrollmärkbricka.

Beställningsnyckel

M = komplett skyddsmodul
StorlekAT-nrRSK-nr
G 1/2 (DN 15)1168C15M5045418
G 3/4 (DN 20)1168C20M5045419
G 1 (DN 25)1168C25M5045420
G 1 1/4 (DN 32)1168C32M5045421
G 1 1/2 (DN 40)1168C40M5045423
G 2 (DN 50)1168C50M5045424

Beställningsnyckel

Endast skyddsdon
StorlekAT-nr
G 1/2 (DN 15)1168C15
G 3/4 (DN 20)1168C20
G 1 (DN 25)1168C25
G 1 1/4 (DN 32)1168C32
G 1 1/2 (DN 40)1168C40
G 2 (DN 50)1168C50

Relaterade produkter

Nya artiklar

Återströmningsskydd AT 1162C

Skyddsmodul typ AB med luftgap för vätskekategori 5 enligt SS-EN 1717. Utförande med integrerad behållare…

Välj

Återströmningsskydd AT 1167B, AT 1167R

Skyddsmodul typ BA med flänsad anslutning för vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

Välj

Kunskap

Kunskapsguide Återströmning

Det finns mycket att ta hänsyn till för att garantera rent vatten av bra kvalitet. Det handlar om allt från val av rätt återströmningsskydd och backventil till kunskap om lagstiftning, regler och standard. Vi har samlat allt i denna kunskapsguide.

Lär dig mer

Utbildning

Vi erbjuder intressanta kurser årligen. Läs mer om våra utbildningstillfällen där återströmning behandlas.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

FAQ Återströmning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Återströmning.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Mahdi Rasul

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning & Expansion, Återströmning, Luft- & Partikelavskiljning

031-89 02 37
mahdi.rasul@armatec.se

Mia Sepp

Innesäljare

031-89 01 86
mia.sepp@armatec.se

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Mer om våra koncept

Återströmning

Backventiler och återströmningsskydd kan tyckas vara simpla anordningar. Vi hyllar dem. Vi har robusta produkter som stänger på önskat vis för att skydda vatten mot föroreningar och system mot tryckslag.

Läs mer