Hoppa till innehåll

ER-rt

- med larm

 • Elektronisk visning av rökgastemperatur, 0–400°C.
 • Display som visar: Rökgastemperatur, larmtemp 1 alt 2 samt inställd tidsfördröjning.
 • Larmtemp 2 kan valfritt via omkopplare på kretskortet, programmeras att larma för låg alt hög rökgastemperatur.
 • Valbar tidfördröjning för larm.
 • Röda lysdioder för resp larm.
 • Växlande pot fria reläkontakter för resp larm, blockeringssignal  230 V vid larm (kan användas för  blockeringssignal till vår pann- väljare ER-p3).
 • Gemensam kvittering av larm 1 och 2.
 • Yttre blockering/kvittering av larm.
 • 0–10 V utgång för anslutning till skrivare, fjärravläsning mm.
 • 0–10 V ingång som kan anslutas till något annat av Elektro Reläs övriga instrument där man vill välja gränsvärden för övertemp/under temp alt högtryck/lågtryck.
 • Som givare används Elektro Reläs Pt 100-givare med klämringskoppling och skyddsrör i syrafast stål.
 • Kan matas med 0–10 V för egna gränslägen. Beställ egen skylttext.

Produktinformation

Beställningsnummer: 13-053700
Manöverspänning 230 VAC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Effektförbrukning 5 VA
Display Visar 0-400°C (standard)

Ingångar

Extern slutning för kvittering/blockering av larm. 0-10 V in för andra gränsvärden/larm

Utgångar

2 st växlande kontakter 230 VAC, 6 A, för larm 1 resp larm 2 1 st 0-10 V, för extern avläsning/styrsignal på ärvärde

Blockeringssignal 230 VAC för larm 1 resp larm 2

Max omgivningstemp 60°C
Kapslingsklass IP 52