Hoppa till innehåll

ER-et

  • Signalomvandlare med visning av 3 st valfria temperaturer i ett och samma instrument.
  • 3 st ingångar för Pt 100 givare.
  • 3 st utgångar för fjärravläsning, larmgräns, Duc-anslutning, 0–10V (tillvalsutrustning).
  • Placeras i gemensam pannpanel för samtliga pannor och läser av 3 st rökgastemperaturer.
  • Placeras i pannspecifik pannpanel och läser av returtemp, framledningstemp, rökgastemperatur.
  • Vi lagerför Pt 100 givare med eller utan dykrör för samtliga applikationer.