Hoppa till innehåll

ER-p3x

- kundanpassad pannväljare

 • Pannväljaren har inbyggt relä för bypassventil (där sådan funktion  önskas), alla trottelventiler kan  stängas.
 • Omkopplare för val av: gp=ständig grundpanna (endast en panna åt gången), autoläge=sekvensstyrning, manuell=pannan går hela tiden på sin egen termostat samt från=av- stängning av panna.
 • Display för visning av framledningstemperatur, börvärde framledningstemperatur samt temp differens.
 • Fast tid på 2 min efter öppnad trottelventil för uppvärmning av pannkropp före brännarstart (kondens).
 • Manuell inställning av tid för avkyl ning av nyss avställd panna. Detta för bättre ekonomi samt ofrivillig utlösning av max termostat.
 • Manuell inställning av tid för inkoppling av tillvalspanna 1 resp tillvalspanna 2 vid ökat effektbehov. Detta för undvikande av onödig uppstart av panna vid tillfälligt ökat effektbehov.
 • Ingång för resp panna för extern blockering. Ex hög rökgastemp, dålig förbränning, tids tariff för elpanna.
 • Potentialfri larmutgång vid för låg framledningstemp (10°C under inställd min framledningstemp).
 • Utgång 0–10 V för extern avläsning av framledningstemperatur.
 • Automatisk motionering av stängd trottelventil. Öppna – stäng minst 1 gång per l5 dygn.
 • Alla funktioner indikeras med flerfärgs lysdioder.