Hoppa till innehåll

er-v

(tidigare env)

  • Elektronisk matarvattenregulator  för kontinuerlig reglering av matarvattentillförseln för ångpannor.
  • Matarvattenregulatorn konstanthåller vattennivån genom reglering av en elmotordriven reglerventil.
  • Matarvattenregulatorn är försedd med inställbar ID-funktion.
  • Genom ID-funktionen erhålles en proportionalitetsliknande reglering.
  • Regulatorn arbetar med hjälp av 2 st nivåelektroder s k konduktiv mätprincip.
  • Regulatorns bägge elektroder skickar, öka resp minska signal till den elektroniska förstärkarenheten.
  • Förstärkarenheten skickar i sin tur pot fria pulser/signaler till regler- ventilens elektriska ställdon.
  • Regulatorn är försedd med tidsfördröjningar och kompensatorer för att eliminera inverkan av nätspänningsvariationer, nivåhävningar och skvalp i ångpannan samt vattnets varierande ledningsförmåga.
  • Indikering för ventilens rörelseriktning samt driftsindikering finns i regulatorns frontpanel.
  • Manuell test av ventilens rörelse sker med knappar från frontpanelen.

Produktinformation

Beställningsnummer: 12-203600
Manöverspänning 230 VAC, 50/60 Hz
Effektförbrukning 10 VA
Reläutgångar max 3 A, AC 1, 230 VAC
Max omgivningstemp 60°C
Kapslingsklass IP 54
Elektrodspänning ca 25 VAC
Min ledningsförmåga 100 µS/cm (lägre på beställning)

Elektroder

Typ SH 1, anslutning 25, tryckklass PN 16, max temp 205°C
Typ Ent 120, ansl. M14 x 1,25, tryckklass PN 40, max temp 240°C
Typ Ent 350, ansl. M14 x 1,25, tryckklass max 72 bar, max temp 270°C

Elektrodställ med flänsanslutning

Typ A, utan skyddsrör DN 65-150, PN 16-100
Typ B, med skyddsrör DN 65-150, PN 16-100
Typ C, med skyddsrör och vibrationsstöd, DN 65-150, PN 16-100

Vid beställning

Ange önskad anslutning samt tryckklass.