Hoppa till innehåll

er-n4-20

  • Nivåtransmitter för omvandling av den kapacitiva givarens signaler till mA-signal, beroende på vattennivå.
  • Givarens inkommande signal-frekvens omformas (delas) till mikroprocessoranpassat format.
  • Processorn mäter den delade signalens frekvens och jämför den med de angivna gränsvärdena (kalibrering) samt sänder en pulsbreddsmodulerande (Pwm) signal som är jämförbar med vattennivån.
  • Pwm - signalen omformas vidare till 4-20 mA signal som är galvaniskt skild från matningsspänningen.
  • Vattennivån indikeras med en stapel bestående av lysdioder graderad från 4-20 mA.
  • Som regulator till ventilstyrning används med fördel vår egen typ ER-P-PI.

Produktinformation

Beställningsnummer: 12-303600
Matningsspänning 230 VAC
Effektförbrukning ca 10 VA

1 st driftindikering
8 st lysdioder för LED-indikering av nivå
1 st utgång 4-20 mA
1 st kapacitiv givaringång