Hoppa till innehåll

er-lps

- nivårelä för 11-poligt sockelmontage

  • Nivåkontroll med 3 st funktioner: lågvatten – start – stopp.
  • Som nivåkontroll i ångpannor, ångkärl, matarvattentankar, kondensattankar m m.
  • Nivåmätning sker med hjälp av nivåelektroder s k konduktiv mätning.
  • Inbyggd 5 sekunders fördröjning på alla nivåer, för att förhindra störningar i samband med hävningar/ skvalp.
  • Samtliga funktioner kan testas med testknapp.
  • Potentialfri kontakt för larm vid lågnivå.
  • 11-poligt sockelmontage.
  • Använder 3 st elektroder.

Produktinformation

Beställningsnummer: 03-034400
Manöverspänning 220 V ±10%
Nätfrekvens 50/60 Hz ±10%
Effektförbrukning ca ±10 VA
Elektrodspänning 12 VAC 6 kHz
Ledningsförmåga min 100 µS/cm
Max omgivningstemperatur +50°C

Inkoppling

2-10 Nät 220 V 50 Hz
1-3 Sluter vid regl max 5 A
4 Elektrod start regl
5 Elektrod stopp regl
6 Elektrodställ/till kärl
7 Elektrod lågnivålarm
8-11 Sluter vid lågnivålarm max 5 A
9-11 Bryter vid lågnivålarm max 5 A

Apparatdelen monteras i 11-polig sockel. Kontrollera att inkopplingen överensstämmer med schema och gällande föreskrifter.