Hoppa till innehåll

ERK-f

– specialtillverkat för din fastbränsleanläggning

  • Katastrofskyddet känner av systemets vattennivå via sin nivå- elektrod (konduktiv mätning).
  • Katastrofskyddet löser ut (stoppar eldningsanordningen, startar nödkylningsutrustningen) när vattennivån sjunker under nivåelektroden (lägsta tillåtna nivå).
  • Återstart sker manuellt med hjälp av tryckknapp.
  • Funktionsfördröjning på max 10 sek förhindrar tjuvutlösningar.
  • Vid spänningsbortfall längre än 10 sek löser katastrofskyddet ut. Manuell återstart krävs.
  • Katastrofskyddet är dubbelkontrollerat, vilket innebär två elektroniska system som fungerar oberoende av varandra.
  • Indikering av aktiverad nödkylning samt utlöst katastrofskydd.
  • Testknapp finns för nödkylningsfunktion/manuell nödkylning.
  • Testknapp finns för katastrofskyddsfunktion.
  • Arbetar med 1 st elektrod.