Hoppa till innehåll

ERK-f

– specialtillverkat för din fastbränsleanläggning

  • Katastrofskyddet känner av systemets vattennivå via sin nivå- elektrod (konduktiv mätning).
  • Katastrofskyddet löser ut (stoppar eldningsanordningen, startar nödkylningsutrustningen) när vattennivån sjunker under nivåelektroden (lägsta tillåtna nivå).
  • Återstart sker manuellt med hjälp av tryckknapp.
  • Funktionsfördröjning på max 10 sek förhindrar tjuvutlösningar.
  • Vid spänningsbortfall längre än 10 sek löser katastrofskyddet ut. Manuell återstart krävs.
  • Katastrofskyddet är dubbelkontrollerat, vilket innebär två elektroniska system som fungerar oberoende av varandra.
  • Indikering av aktiverad nödkylning samt utlöst katastrofskydd.
  • Testknapp finns för nödkylningsfunktion/manuell nödkylning.
  • Testknapp finns för katastrofskyddsfunktion.
  • Arbetar med 1 st elektrod.

Produktinformation

Beställningsnummer: 01-056000
Manöverspänning 230 VAC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Effektförbrukning 15 VA
Säkerhetskrets max 6 A, AC1, 230 V
Larmrelä max 6 A, AC 1, 230 V
Max omgivningstemp 60°C
Kapslingsklass IP 54
Elektrodspänning ca 25 VAC
Ledningsförmåga min 100 µS/cm (lägre på beställning)

Elektroder

Typ SH 1, anslutning 25, tryckklass PN 16, max temp 205°C
Typ Ent 120, ansl. M14 x 1,25, tryckklass PN 40, max temp 240°C
Typ Ent 350, ansl. M14 x 1,25, tryckklass max 72 bar, max temp 270°C

Elektrodställ med flänsanslutning

Typ A, utan skyddsrör DN 65-150, PN 16-100
Typ B, med skyddsrör DN 65-150, PN 16-100
Typ C, med skyddsrör och vibrationsstöd, DN 65-150, PN 16-100

Vid beställning ange:

Katastrofskydd ERK-f, manöverspänning elektrodlängd, max tryck samt kabellängd