Hoppa till innehåll

ERK-lp

– kombinerat med lågvatten och pumpkontroll

  • Katastrofskyddet stoppar energitillförseln innan risk för torrkokning föreligger. Larm utgår.
  • Vid nätspänningsbortfall längre än 10 sek löser katastrofskyddet ut. Återstart sker manuellt med tryckknapp.
  • Lågvattenkontrollen stoppar också energitillförseln vid för låg vatten- nivå, men med den skillnaden att automatisk återstart av pannan sker då vattennivån återgår till det normala. Larm utgår även vid för låg vattennivå.
  • Pumpkontrollen startar/öppnar resp stoppar/stänger pumpen/ventilen vid behov, för att kontinuerligt hålla önskad vattennivå i ångpannan.
  • Inbyggd tidsfördröjning på max 10 sek förhindrar driftstörningar förorsakade av hävningar, skvalp och dyl.
  • All nivåmätning sker med hjälp av speciella nivåelektroder genom s k konduktiv mätning.
  • Elektroderna monteras i elektrodfläns.
  • Vårt katastrofskydd ERK-lp arbetar samtidigt med 4 st elektroder.