Hoppa till innehåll

ERK-lp

– kombinerat med lågvatten och pumpkontroll

  • Katastrofskyddet stoppar energitillförseln innan risk för torrkokning föreligger. Larm utgår.
  • Vid nätspänningsbortfall längre än 10 sek löser katastrofskyddet ut. Återstart sker manuellt med tryckknapp.
  • Lågvattenkontrollen stoppar också energitillförseln vid för låg vatten- nivå, men med den skillnaden att automatisk återstart av pannan sker då vattennivån återgår till det normala. Larm utgår även vid för låg vattennivå.
  • Pumpkontrollen startar/öppnar resp stoppar/stänger pumpen/ventilen vid behov, för att kontinuerligt hålla önskad vattennivå i ångpannan.
  • Inbyggd tidsfördröjning på max 10 sek förhindrar driftstörningar förorsakade av hävningar, skvalp och dyl.
  • All nivåmätning sker med hjälp av speciella nivåelektroder genom s k konduktiv mätning.
  • Elektroderna monteras i elektrodfläns.
  • Vårt katastrofskydd ERK-lp arbetar samtidigt med 4 st elektroder.

Produktinformation

Beställningsnummer: 01-000300
Manöverspänning 230 VAC
Nätfrekvens 50/60 Hz
Effektförbrukning ca 10 VA
Säkerhetskrets max 6 A, AC1, 230 VAC
Pump/larmrelä max 6 A, AC1, 230 VAC
Max omgivningstemp 60°C
Kapslingsklass IP 54
Elektrodspänning ca 25 VAC
Min ledningsförmåga 100 µS/cm (lägre på beställning)

Elektroder

Typ SH 1, anslutning 25, tryckklass PN 16, max temp 205°C
Typ Ent 120, ansl. M14 x 1,25, tryckklass PN 40, max temp 240°C
Typ Ent 350, ansl. M14 x 1,25, tryckklass max 72 bar, max temp 270°C

Elektrodställ med flänsanslutning

Typ A, utan skyddsrör DN 65-150, PN 16-100
Typ B, med skyddsrör DN 65-150, PN 16-100
Typ C, med skyddsrör och vibrationsstöd, DN 65-150, PN 16-100

Vid beställning

Ange önskad anslutning samt tryckklass på fläns.