Hoppa till innehåll

ERK-l

– kombinerat med lågvattenkontroll

  • Katastrofskyddet stoppar energitillförseln innan risk för torrkokning föreligger. Larm utgår. Vid nätspänningsbortfall längre än 10 sek löser katastrofskyddet ut. Återstart sker manuellt med tryckknapp.
  • Lågvattenkontrollen stoppar också energitillförseln vid för låg vattennivå, larm utgår. Automatisk återstart av pannan sker då vattenivån återgår till det normala.
  • Funktionsfördröjning på max 10 sek förhindrar driftstörningar förorsakade av hävningar, skvalp och dyl.
  • All nivåmätning sker med hjälp av speciella nivåelektroder så kallad  konduktiv mätning, elektroderna  monteras i elektrodfläns.
  • Arbetar samtidigt med 2 st elektroder.