Hoppa till innehåll

Föregående Programuppdateringar EW3

Här hittar du tidigare programuppdateringar & hjälp program för ERAB EW-3

Release 1.73

Förbättringar

 • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

Release 1.72

Nya funktioner

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Förbättringar

  • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

Release 1.69

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Förbättringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

Release 1.65

Nya funktioner

Möjlighet att använda Ex-porten för vanlig RS485 med hjälp av en Ex-connect-modul.

Automatisk utloggning ur webben vid inaktivitet.

Loggning på månadsbasis.

Möjlighet att få statistik från portal-funktionen till skript-språket och på så sätt bygga logik för att starta om till exempel en router.

Bitvis-XOR tillagt i skript.

Förbättringar

Webbdelning har fått sig en prestandaförbättring.

Möjlighet att nollställa kommunikationsstatistik på GFBI-enheter.

Förfinade timing-inställningar för GFBI-enheter.

Vissa teckenkombinationer i namn eller enheter kunde göra att exporten av modbus-register misslyckades. Detta är löst.

Formler som användes i I/O-kanaler blev inte tillgängliga efter återställning av backup förrän en omstart hade gjorts. Detta är löst.

Under översiktsbilder kommer nu webben ihåg senast valda symbolbibliotek under sessionen.

Fixat så att en avrundning sker vid omvandling till WORD, INT osv. Tidigare skedde en typcastning som kunde resultera i ett decimalfel som kunde noteras vid exempelvis modbus-kommunikation.

OBSERVERA att felaktigt skrivna skript som använder sig av vetskapen att det tidigare sket en typcastning kan generera oväntade resultat i denna release. Exempel RWORD(65000 / 65535) kommer att ge resultatet 1 i nuvarande release medan det tidigare blev 0. De som använt sig av våra skript för exempelvis Danfoss FC51 kommer att få problem och behöver uppdatera sitt skript

Release 1.59  2019-01-1

Nya funktioner

 • Funktionen Kompanjon är införd.

Förbättringar

 • Varning på standardanvändare som har kvar standardlösen
 • Vid skrivning av negativa tal via funktionen ”Write single register (6)” i Modbus reg def så sparades värde 0.
 • Udda paritet på RS485 då funktionen modbusslav användes gav felaktig paritet.
 • Funktionen ”Write multiple coils (15)” i modbus slav skrev bara till det första registret.
 • Sidan för databasvisning har fått utökad timeout tid innan den visar inloggningsrutan.
 • Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.
 • Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan uppdatering.

Release 1.56  2018-10-01

Nya funktioner

 • Nytt verktyg för externa enheter. Möjlighet att kommunicera med Modbus-slavenheter utan skript.
 • Möjlighet att skapa och återställa systembackuper från webbsidan, samt möjlighet att automatiskt periodiskt skapa systembackuper till SD-kort.
 • Systembackuper är fullständiga backuper som även omfattar nätverksinställningar, databaser, larmhistorik och meddelanden. För att hantera systembackuper behöver det sitta ett SD-kort i apparaten.
 • Hjälplänkar i användargränssnittet till relevant kapitel i manualen.
 • Ny komponent i grafisk programmering som anger hur många aktiva manuell styrningar det finns i apparaten. Den kan användas för att skapa larm för manuell styrning

Förbättringar

 • Manuell styrning av utgångar skalas nu enligt I/O-kanalens inställningar istället för tidigare då det var önskad utspänning i volt som skulle anges
 • Utökade möjligheter att utforma larm-mejl.
 • Ett problem med att skapa delningar i WMShare har lösts

Filer:
Grafisk Programmering
Release 1.56  (GZ-fil, 24.8 MB)

Release 1.52  2018-04-23

Nya funktioner

 • Nytt verktyg för externa enheter. Möjlighet att kommunicera med Modbus-slavenheter utan skript.
 • Möjlighet att skapa och återställa systembackuper från webbsidan, samt möjlighet att automatiskt periodiskt skapa systembackuper till SD-kort.
 • Systembackuper är fullständiga backuper som även omfattar nätverksinställningar, databaser, larmhistorik och meddelanden. För att hantera systembackuper behöver det sitta ett SD-kort i apparaten.
 • Hjälplänkar i användargränssnittet till relevant kapitel i manualen.
 • Ny komponent i grafisk programmering som anger hur många aktiva manuell styrningar det finns i apparaten. Den kan användas för att skapa larm för manuell styrning

Förbättringar

 • Manuell styrning av utgångar skalas nu enligt I/O-kanalens inställningar istället för tidigare då det var önskad utspänning i volt som skulle anges
 • Utökade möjligheter att utforma larm-mejl.
 • Ett problem med att skapa delningar i WMShare har lösts

Filer:
Grafisk Programmering
Release 1.52  (GZ-fil, 26.1 MB)

Release 1.47  2017-10-19

Förbättringar

 • Menyer för manuellstyrning i operatörspanelen, så att det går att se, aktivera och deaktivera manuellstyrningar.
 • Möjlighet att ställa begränsad visning i webbsidorna för valda användare. Med begränsad visning döljs menyer som har med konfiguration att göra.
 • Möjlighet att radera e-postutskick för larm och loggning som köats upp till en e-postserver som inte fungerar.

Förbättringar

 • Snabbare uthämtning av loggad data.
 • För externa enheter har statistik för enskilda telegram införts, samt tydligare varning om något telegram inte skulle fungera.
 • Fildatum visas för filer.
 • För backupper och mallar kan kommentarer sparas med filen och visas i fillistningen.
 • Larmhistoriken är klickbar, så att larm kan kvitteras och detaljerad larminformation visas på samma sätt som för aktiva larm.

Versioner

 • Firmware: 1.36
 • Serviceprocess: 1.17
 • Webbsidor: 1.37
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem: Thu Mar 23 09:24:51 CET 2017
 • Kärna: Linux version 3.4.113-rt145 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #15 PREEMPT RT Tue May 16 09:23:14 CEST 2017
 • Operatörspanel: 1.28

Filer:
Grafisk Programmering
Release 1.47  (GZ-fil, 26 MB)

Release 1.42  2017-06-19

Förbättringar

 • Tidscheman redigerbara i operatörspanelen.
 • Funktioner som en inloggad användare inte har behörighet att ändra blir utgråade.
 • Möjlighet att representera tid som hhmm i modbusregister för tidscheman.

Förbättringar

 • Förbättrad stabilitet med bland annat ny linuxkärna.
 • Undercentralsregulatorerna genomgågna och förbättrade.
 • Förbättringar av webbsidor avseende funktion och prestanda.
 • Förbättringar i grafisk programmering.
 • Denna release kräver minst v20 av grafiskprogrammering.

Versioner

 • Firmware: 1.35
 • Serviceprocess: 1.16
 • Webbsidor: 1.32
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem: Thu Mar 23 09:24:51 CET 2017
 • Kärna: Linux version 3.4.113-rt145 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #15 PREEMPT RT Tue May 16 09:23:14 CEST 2017
 • Operatörspanel: 1.17

Filer:
Grafisk Programmering
Release 1.42  (GZ-fil, 25.9 MB)

Release 1.38 2017-03-16

Förbättringar

 • Stöd för operatörspanel.
 • Exportera data från kurvfunktionen som cvs till Excell.

Förbättringar

 • Ventilationsregulatorer genomgångna och förbättrade. Denna release kräver minste v10 av grafiskprogrammering.
 • Utöver de ovan uppräknade förbättringarna har en rad mindre ändringar och prestandaförbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.34
 • Serviceprocess: 1.15
 • Webbsidor: 1.28
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem: Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #508 PREEMPT RT Wed Nov 2 13:23:35 CET 2016

Filer:
Grafisk Programmering
Release 1.38  (GZ-fil, 25.8 MB)

Release 1.34 2016-12-31

Förbättringar

 • Utökat stöd för symbolbibliotek i översiktsbilder.

Förbättringar

 • Förbättrad prestanda vid visning av sammanställningssidor.
 • Långa anteckningar visas utan att gå utanför ramen.
 • Anteckningar visar tydligt då man nått längdbegränsningen.
 • Förbättrad hantering av konfliktlösning i modbus-map.
 • Datum och tid som visas under loggad data bör nu stämma överens med verkligheten.
 • Förbättringar i frekvensmätning.
 • Utökad filtrering i inmatningsfält.
 • En kurva visar tydligt om den ligger i en modbus-map och låser därmed ned vissa ändringar.
 • Antalet tillåtna webbdelningar har ökat från 32 till 64.
 • Optimeringar i beräkningar av timeleft-funktionen i tidschema.
 • Vid skrivning av enstaka punkter i en kurva via modbus ändrades även nästa punkt. Detta är löst i denna release.
 • Utöver de ovan uppräknade förbättringarna har en rad mindre ändringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.32
 • Serviceprocess: 1.12
 • Webbsidor: 1.26
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem: Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #508 PREEMPT RT Wed Nov 2 13:23:35 CET 2016

Filer:
Grafisk Programmering
Release 1.34  (GZ-fil, 25.7 MB)