Gå til indhold

Kompressorstyret trykholdeanlæg AT8300K/E

Komplet trykholdeanlæg type Reflexomat med lukket beholder og styring med kompressor for stabil og optimal drift af et varme- eller kølesystem.

Beholderstørrelser200 - 5000 liter
Tryktrin [bar]PN 6/10
Tilladt temperatur0ºC til 70ºC
MaterialeStålbeholder med butylgummibælg

Produktinformation

Anvendelse

Trykholdeanlægget optager de volumen-ændringer i vandmængden der sker i
varme- og kølesystemer, som opstår ved temperaturændringer under drift.

Beskrivelse

Systemet består af en eller flere beholdere med en tilsluttet styreenhed.
I beholderen findes en gummibælg, som adskiller væsken i bælgen fra den omgivende komprimerede luft på bælgens yderside. Trykholdeenheden består af en kompressor, en magnetventil, en luftsikkerhedsventil samt en tryktransmitter.
Styringen foran beholderen registrerer og regulerer et konstant driftstryk i anlægget ved varierende temperaturer.
Enheden er klargjort til automatisk vandpåfyldning.

Kvalitetssikring

Samtlige størrelser er produceret i overensstemmelse med DIN EN 13831 samt godkendt iht. PED 2014/68/EU.
Styreenhederne er produceret i overensstemmelse med EN12828.
CE-mærket.

Beskyttelsesklasse: IP54 for styreenhederne.

Anslået levetid: 15-20 år

Komponentbeskrivelse

1Trykekspansionsbeholder
2Tilslutning i bund
3Vejecelle
4Styreenhed vælges separat (se næste side)
5Kompressor

Komponentvalg

Ekspansionsbeholder med aktiv kompressorstyring for stabil drift. Nærværende udgave med styringen som gulvmodel findes i trykklasserne PN6 samt PN10.

I større systemer med behov for store/flere beholdere, er det muligt at parallel-
koble to eller flere beholdere. I en sådan situation anvendes AT8300EFXXX som sekundær(e) ekspansionsbeholder(e).
Primærbeholderen inkluderer en vejecelle til visning af indhold, hvor denne vejecelle ikke er nødvendig for sekundærbeholderne.

Mål og vægt, beholdere PN6, type RG

Volumen200300400500600800
ØD [mm]634634740740740740
H [mm]98912891277149718072272
A1''1''1''1''1''1''
Vægt [kg]3754657894149

Mål og vægt, beholdere PN6, type RG

Volumen100015002000300040005000
ØD [mm]100012001200150015001500
H [mm]202520202480248030533588
A - alle PN6DN65'DN65DN65DN65DN65DN65
Vægt [kg]33046556579511001115

Mål og vægt, beholder PN10, type RG

Volumen350500750

1000

15002000
ØD [mm]750750750100012001200
H [mm]134016002189206220542514
A - alle PN16DN40DN40DN50DN65DN65DN65
Vægt [kg]230275345580800960
Større beholdere fås på anmodning

Data, styringer m. 1 kompressor

K90BK90K90TK150TK300TK400TK580T
Drifttryk [bar]4,54,54,58,58,58,58,5
H, højde [mm]415690920920920920920
B, bredde [mm]395480480480385570640
T, dybde [mm]520550490490630680850
Vægt [kg]212526455151102
PaneltypeBasic, topBasic, gulvTouch, gulvTouch, gulvTouch, gulvTouch, gulvTouch, gulv
Tryktrin [bar]10101010
Lydniveau [dB]72727272767676

Data, styringer m. 2 kompressorer

K90/2K150/2K300/2
Maks. drifttryk [bar]4,58,58,5
H, højde [mm]920920920
B, bredde [mm]480580995
T, dybde [mm]550520760
Vægt [kg]456086
PaneltypeTouch, gulvmodelTouch, gulvmodelTouch, gulvmodel
Tryktrin [bar]101010
Lydniveau [dB]727276

Funktion og konstruktion

Trykholdesystem bestående af en beholder med bælg, samt en styring inkl.
display med mulighed for ekstern kommunikation.
Bælgen adskiller systemvandet fra den omgivne komprimerede luft.
Når der vælges en trykholdestation, er der mulighed for at udnytte beholderens volumen op til 90% i modsætningen til 40-50% i en fortrykt ekspansionsbeholder.

Enheden er udstyret med en vedligeholdelsesfri oliefri kompressor. Enheden består ydermere af en magnetventil, luftsikkerhedsventil, trykluftstilslutning, vejecelle samt manometer.

Styring overvåger og regulerer konstant driftstrykket for at sikre et så stabilt
system som muligt. Trykket tillades at falde ned til max. 0,1 bar under det forudindstillede drifttryk inden kompressoren starter for at øge trykket.
En trykstigning i systemet sker, når temperaturen stiger og vandet herved udvider sig. Når trykket stiger 0,1 bar over det forudindstillede, vil magnetventilen i trykholdeenheden åbnes, for at sænke trykket i systemet til det forudindstillede. Denne funktion betyder, at beholderen udnyttes fuldt ud.

Drifttrykket kan til enhver tid ses på displayet. Den varierende mængde vand/væske i beholderen registreres hele tiden af vejecellen, som vægt-forandring og vises som %-indhold i styringens display.

For øget driftsikkerhed og overvågning, findes følgende alarmer på en fælles
udgang:

  • Lavt drifttryk
  • Højt drifttryk
  • Min. volumen
  • Maks. volumen
  • Maks tilladt påfyldning overskredet (udelukkende hvis automatisk påfyldning er instal-
    leret)

Volumenændringer sker kontinuerligt i både varme- og kølesystemer. Et dynamisk trykholdesystem sikrer en præcis regulering af anlægstrykket, og er optimalt, hvor pladsen er trang, da op til 90% af beholderens volumen kan udnyttes.
Trykholdeenhederne er samtidig produceret med henblik på at kunne yde med lang levetid.

Elektrisk data for styringer

K90K150K300K400K580
Elekrisk tilslutning [V/Hz]230 / 50400 / 50400 / 50400 / 50400 / 50
Effekt [kW]0,751,102,202,403,00

Tilbehør og variationer

Udstyret kan suppleres med automatisk vandpåfyldning type AT 8300PS15A. Et komplet sæt til vægmontage, bestående af magnetventil, vandmålere med
pulsudgang, tilbagestrømssikring type CA og afspærringsventiler. Efter aktivering i styreenheden, sker automatik påfyldning når indholdet i beholderen er under 8%. Påfyldningen fortsætter til der er 12% vand i beholderen. Hvis der er indstillet en maks. vandmængde for påfyldning og denne overskrides, stopper påfyldningen. Genstart kan herefter ske, når ny påfyldningsvandmængde er angivet og godkendt.
For mere information, henviser vi til produktbladet og brugsanvisningen for netop AT8300PS15A.

Om der allerede skulle være trykluft på installationsadressen, kan man med fordel installere en styring uden kompressor. Herved sparer man en kompressor på styringen, så længe det eksisterende trykluft er filtreret, uden olie og maksimalt 10,0 bar.

AT8300 Reflexomat kan udbygges med I/O moduler for kommunikation.
Se mere om dette i det respektive datablad.

Udgange

  • To ekstra analoge udgange til tryk- og niveaustyring til CTS / SRO
  • Seks frit programmerbare digitale indgange
  • Seks frit programmerbare potentialfrie udgange

Derudover fås flere forskellige typer BUS-moduler. For mere information omkring disse, kontakt da venligst Armatec A/S.

Installation

For at opnå maksimal præstation og høj driftsikkerhed anbefales ekspansions-
beholderen monteret på systemets returledning på cirkulationspumpens sugeside.
Udstyret leveres komplet med de nødvendige forbindelser inkl. jordforbundet
elkabel med stikprop, fleksibel tilslutningsslange, afspærrings- og aftapnings-
ventil, for enkel "plug and play" installation. Skal ikke kalibreres ved opstart for korrekt indholdsangivelse.
Hvis systemets temperatur er høj, og der er mulighed for at temperaturen i
ekspansionsbeholderen vedvarende kan overstige 70°C, anbefales at montere en mellembeholder type AT 8303 før ekspansionsbeholderen, da bælgen i beholderen for nærværende trykhold ikke er godkendt til temperaturer over 70°C.

I anlæg med større vandindhold kan to eller flere beholdere kobles parallelt. De ekstra beholdere som tilkoples kaldes sekundære beholdere, og den eneste forskel fra den primære beholder, er en vejecelle, som angiver vandmængden. Denne type beholder kan rekvireres med vort varenr.: AT8300EFXXX.

Vedligeholdelse og reservedele

Udstyret er vedligeholdelsesfrit. For sikker funktion og drift anbefales regelmæssige tilsyn og kontrol, mindst en gang om året. Kontakt evt. Armatec A/S for en serviceaftale.
Som reservedele findes: Kompressor, ventilblok inkl. magnetventil og luftsikkerhedsventil, styreenhed, tryk- og volumen sensorer og fleksibel tilslutningsslange.

Mærkning

Oplysninger om indhold, max. tryk, max. temperatur, fremstillingsår, produktionsnummer, typenummer, CE-mærkningen, samt fabrikantens navn er angivet på udstyrets mærkeskilt.

Bestillingsnøgle, styringer m. 1 kompressor

Arbejdstryk, op til [bar]Armatec varenr.
4,5AT8300K90/B/T
8,5AT8300K150
8,5AT8300K300
8,5AT8300K400
8,5AT8300K580

Bestillingsnøgle, beholdere PN6

Volumen [liter]Armatec varenr.
200AT8300E200
300AT8300E300
400AT8300E400
500AT8300E500
600AT8300E600
800AT8300E800
1000AT8300E1000
1500AT8300E1500
2000AT8300E2000
For tilsvarende sekundærbeholder, tilføjes et F i varenummeret efter E.

Bestillingsnøgle, beholdere PN10

Volumen [liter]Armatec varenr.
350AT8300E350-10
500AT8300E500-10
750AT8300E750-10
1000AT8300E1000-10
1500AT8300E1500-10
2000AT8300E2000-10
For tilsvarende sekundærbeholder, tilføjes et F i varenummeret efter E.

Kontaktpersoner

Ahmed Hachache

Projektingeniør / Project Engineer

+45 46 96 00 90
ah@armatec.dk

Steffen Jansson

Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support

+ 45 46 96 00 77
sja@armatec.dk

Jennifer Lyngkilde

Projektingeniør / Project Engineer - Produktansvarlig, Alfa Laval

+45 46 96 00 99
jl@armatec.dk

Amalie Bytorp Olsen

Projektingeniør / Project Engineer - Produktansvarlig, Reflex

+ 45 46 96 00 68
abo@armatec.dk

Kenneth Jensen

Markedschef Varme/ Manager Heating Systems

+ 45 46 96 00 76
kje@armatec.dk