Hoppa till innehåll
AT 7085A+modul

Lägenhetsmätare AT 7080A, 7085A

Torrlöpande enstrålig lägenhetsmätare för registrering av förbrukad mängd tappkall- eller varmvatten. Förberedd för fjärravläsning via puls, M-Bus, wM-Bus eller radio. Mätaren används lämpligen för 1-2 lägenheter, enbostadshus eller mindre mätenheter. Mätnoggrannhet vid horisontellt montage är R80, vid vertikalt montage R40.

DimensionsområdeG 3/4-G 1
PN10
Temperaturområde+1°C till +50 ºC resp. +1°C till +90ºC
MaterialMässing alt. komposit

Varianter

Artikelnummer Beskrivning Avs.datum Bruttopris Antal
AT 7085A15VV RSK 5184068 Varmvatten, DN 15, Q3= 2,5, Bygglängd 110 mm, Komposit, 2022-01-18 398 SEK I lager
AT 7085A15KVM RSK 5184067 Kallvatten, DN 15, Q3= 2,5, Bygglängd 110 mm, Komposit, Förmonterad M-Bus 2022-01-18 1 440 SEK I lager
AT 7085A15VVM RSK 5184069 Varmvatten, DN 15, Q3= 2,5, Bygglängd 110 mm, Komposit, Förmonterad M-Bus 2022-01-18 1 440 SEK I lager
AT 7080A15KV RSK 5184052 Kallvatten, DN 15, Q3= 2,5, Bygglängd 110 mm 2022-01-18 470 SEK I lager
AT 7080A15VV RSK 5184059 Varmvatten, DN 15, Q3= 2,5, Bygglängd 110 mm 2022-01-18 470 SEK I lager

Produktinformation

Användningsområde

För mätning av kallt och varmt vatten i lägenheter, enbostadshus eller mindre mätenheter med registrering av förbrukad mängd.

AMA-text

UGE. Mätare för flöde, rörmonterade med digital visning, ackumulerat värde
Lägenhetsmätare i mässing, 7080A-.....KV alt. VV för kallt/varmt tappvatten, Q32,5 m³/h, DN ...., PN 10. Med fjärravläsningsmodul typ..., AT 7275RES-...
Lägenhetsmätare i mässing med monterad M-busmodul, 7080A-.....KVM alt. VVM för kallt/varmt tappvatten, Q32,5 m³/h, DN ...., PN 10. Med fjärravläsningsmodul typ AT 7275RES-M monterad.

Lägenhetsmätare i komposit, 7085A-.....KV alt. VV för kallt/varmt tappvatten, Q32,5 m³/h, DN ...., PN 10. Med fjärravläsningsmodul typ..., AT 7275RES-...
Lägenhetsmätare i komposit med monterad M-busmodul, 7085A-.....KVM alt. VVM för kallt/varmt tappvatten, Q32,5 m³/h, DN ...., PN 10. Med fjärravläsningsmodul typ AT 7275RES-M monterad.


Kvalitetssäkring

AT 7080A/7085A: MID-certifikat inklusive CE-märkning

Detaljförteckning

PosKomponentAT 7080AAT 7085A
1HusMässing GK-MS 60Komposit Grivory GV-5 FWA
2RäkneverkPlastPlast
3VinghjulPlastPlast
4LagerstiftSaphirSaphir

Mått och vikt

AT 7080A15AT 7080A20AT 7085A15
Nominellt flöde Q3, m3/h, mätarstorlek2,52,5 (alt. 4)2,5
Anslutning efter kopplingDN 15DN 20DN 15
A (bygglängd)110130110
B (höjd)767682
Höjd inkl fjärravläsningsmodul868692
C (bredd tot)707070,5
D (koppling)G 3/4G 1G 3/4
Anslutning mätareG 1/2G 3/4G 1/2
Vikt0,45 (0,41 vid alt. 80)0,480,27
Q3nominellt flöde enligt KVMD (EEG).
Mått i mm, vikt i kg

Funktion och konstruktion

Vattenmätaren är av torrlöpande enstrålig vinghjulstyp. Vinghjulet är den enda rörliga delen i vattnet och nedväxling sker helt torrlöpande med magnetkoppling.

Rullsifferverk med 5 heltalssiffror och 3 decimaler. Siffertrissorna med decimalerna är röda och med minsta avläsning i liter.

Räkneverket kan vridas 355° för att erhålla bekväm avläsning av mätarens rullsifferverk. Mätarens visartavla är skyddad mot yttre magnetisk påverkan enligt EN 14154, över hela mätområdet.

Mätaren är förberedd för anslutning av fjärravläsningsmodul enligt nedan:

  • M-Busmodul(Residia-M), för system enligt överrensstämmelse med EN 13757-3 (IEC 870/EN 1434-3). Telegrammet visar mätarindex samt tillverkningsnummer. Upplösningen på mätarindex är 1 liter. Avläsning kan göras via primär- eller sekundäradress.
  • Pulsmodul(Residia-P), för digitala pulser till t.ex. räkneverk. Pulsutgången tar hänsyn flödesriktningen i mätaren (ev. reverserade flöden). Reverserade flöden måste kompenseras med identiska framflöden innan några flera pulssignaler ges. Detta innebär att inga pulssignaler ges under denna tid även om mätaren åter räknar framåt. Modulen kan levereras med pulsvikten 1, 10, 100 eller 1000 liter per puls.Det går inte att ändra pulsvikten.

Kompositmätare AT 7085 används t.ex. vid "aggressivt" vatten. Komposit överrensstämmer fullt med regler för dricksvatten, materialet medför lägre energiförbrukning vid tillverkning och ger 40% lägre vikt än motsvarande mätare i metall.

Tekniska data

Flöde, Q3m³/h2,5
Kortvarig överbelastning, Q4m³/h3,13
Gränsflöde, Q2l/h
- horisontell installation, räkneverk uppåt50
- vertikal installation, räkneverk sidan80
Minsta flöde, Q1l/h
- horisontell installation, räkneverk uppåt30
- vertikal installation, räkneverk sidan60
Max. arbetstryck, bar10
Provtryck, bar16
Tryckfall vid flöde Q3, kPa63
Max vattentemperatur, ºC
- kallvattenutförande50
- varmvattenutförande90
Räkneverksområde, m3100000
Min. avläsning(endast vid omonterad fjärravläsningsmodul)0,1
Största tillåtna felvisning:
- Flödesområde Q1-Q2±5%
- Flödesområde Q2-Q4kallvattenutf. ±2%,
varmvattenutf. ±3%
*) Q3permanent flöde enligt MID.

Dimensionering

Mätarstorleken är anpassad till normalförbrukningen för en lägenhet eller ett enbostadshus. För övriga dimensioneringsfall enligt värde för max tillåten kontinuerlig belastning.

Tillbehör och varianter

TillbehörBeställningsnummer
VattenmätarkopplingG3/4, G1AT 7056A15 / AT 7056-20 x 2 st.
Vattenmätarkonsol,rostfritt stål 110 mm, DN15, med kopplingar och packningar.
- Enkelkonsol utan ventilAT 7358-110
- Enkelkonsol med en ventilAT 7358-110V
- Dubbelkonsol utan ventilerAT 7358-110-2
- Dubbelkonsol med ventiler (inlopp)AT 7358-110-2V
Passbitrostfritt stål (packning erfordras)
- 110 mm. G 3/4AT 7055R15-110
FiberpackningAT 7068-15 / AT 7068-20
Fjärravläsningsmoduler, se separat produktblad AT 7275RES
-M-Busmodul (1 enhetslast = 1,5 mA)AT 7275RES-M
-Pulsmodul1, 10 eller 100 liter/puls.AT 7275RES-PD1, AT 7275RES-PD10,
AT 7275RES-PD100
-wMBus-modulAT 7275RES-VM
- Armatec RadiomodulAT 7275ARES-R

Tillbehör och varianter

VarianterBeställningsnummer
Kallvatten (KV)
Varmvatten (VV)
Mätare med annan bygglängd eller anslutning
- Mätare i mässing DN15/Q32,5/ bygglängd 80mmAT 7080A15KV-80, -15VV-80
- Mätare i mässing DN20/Q32,5/bygglängd 130mmAT 7080A20KV, -20VV
- Mätare i mässing DN20/Q34/bygglängd 130mmAT 7080A20-4KV, -20-4VV
Mätare med förmonterad och parametiserad fjärravläsningsmodul
- Mätare i komposit DN15/Q32,5/bygglängd 110mm, inklusive M-busmodulAT 7085A15KVM, -15VVM

Installation

Mätarna kan monteras både horisontellt och vertikalt eller med siffertavlan liggande åt sidan. Vid vertikalt montage eller med montage med siffertavlan liggande åt sidan erhålls ett lägre R-värde (R40) och ett högre Q2-värde.
För att säkerställa vattenmätarens långsiktiga drift, skall installationen alltid utföras med vattenmätarkonsol (se under tillbehör). Avstängningsventiler bör alltid monteras på konsolens in- och utlopp. Återströmningsskyddet efter vattenmätaren bör vara en skyddsmodul typ EA (kontrollerbar backventil) AT 1159 med avstängningsventil monterad på inloppssidan. Innan vattenmätaren monteras, är det viktigt att renspola rörledningen. Montera mätaren med dess flödespil i rätt flödesriktning.
För installation av fjärravläsningsmodul, se produktblad 7275RES.
Vid installation av fjärravläsningsmoduler tas det förseglade skyddslocket bort och ersätts med fjärravläsningsmodul. Skyddsfolie på modulen skall avlägsnas före montering. Medföljande plomberingstejp fästes över skarven mellan mätarhus och fjärravläsningsmodulen för att påvisa ingrepp eller manipulation.


Fjärravläsningsmoduler: se separat produktblad AT 7275RES

Underhåll och reservdelar

Reservdelar till mätaren tillhandahålles ej. Fjärravläsningsmodulerna är utbytbara efter batteriets förbrukningstid.

Märkning

Mätarna är märkta med SENSUS Residia, tillverkningsnummer med EAN-kod, storlek Q3samt max. temperatur, 30º resp. 90º C. Färgen på indikatortrissan anger temperaturutförande, blå=kall och röd=varm.

Beställningsnyckel

BeställningsnummerRSK-nummer
Mätare i standardutförande, förberedd för fjärravläsning
Kallvatten (KV)
Varmvatten (VV)
- Mässing, DN15/Q32,5/110mm
AT 7080A15KV
AT 7080A15VV
518 40 52
518 40 59
- Komposit, DN15/Q32,5/110mm
AT 7085A15KV
AT 7085A15VV
518 40 66
518 40 68


Mätare med annan bygglängd eller anslutning

- Mätare i mässing DN15/Q32,5/ bygglängd 80mm
AT 7080A15KV-80
AT 7080A15VV-80
518 40 53
518 40 60
- Mätare i mässing DN20/Q32,5/bygglängd 110mm
AT 7080A20KV
AT 7080A20VV
518 40 57
518 40 64


Mätare med förmonterad och parametiserad fjärravläsningsmodul

- Mätare i komposit DN15/Q32,5/bygglängd 110mm, inklusive M-busmoduil Res MAT 7085A15KVM
AT 7085A15VVM
518 40 67
518 40 69

Tillbehör

Fjärravläsningsmodul AT 7275RES

Fjärravläsningsmodul kompatibel med lägenhetsmätare typ AT 7080A/7085A.

Välj

Vattenmätarkonsoler AT 7358

Vattenmätarkonsol, i rostfritt utförande. Finns med justerbart väggavstånd, inbyggd backventil och…

Välj

Kontaktpersoner

Kristoffer Freeman

Teknisk Säljare, Entreprenad/Konsult

031-89 01 41
kristoffer.freeman@armatec.se

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Emelie Lindberg (föräldraledig)

Produktförsäljningschef, Undercentraler & Energiteknik

031-89 02 34
emelie.lindberg@armatec.se

Nivin Gabrielsson

Marknads- & Produktansvarig, Vatten- & Energimätning

031-89 02 28
nivin.gabrielsson@armatec.se