Hoppa till innehåll

Stoppa legionella med vår Legionellaskyddscentral

Armatec har utvecklat en fungerande Legionellaskyddscentral genom att utnyttja så kallad hetvattenväxling. Termisk desinfektion eller avdödning genom uppvärmning är helt ofarligt och miljövänligt. Dessutom verkar den förebyggande och är alltid aktiv, sen är det ett pastöriserande system som inte tar kål på alla bakterier, vissa nyttiga får faktiskt vara kvar.

I princip är alla tappvarmvattensystem utsatta - legionellabakterien finns i allt sötvatten. Men så länge vi inte andas in vattendimma eller aerosoler som det också kallas, så finns det ingen risk att vi smittas. Det finns alltså inget som tyder på att det är farligt att dricka vatten med legionellabakterier. Tyvärr är det dock så att vi riskerar att andas in aerosoler varje dag. Aerosoler bildas när vatten träffar en hård yta, till exempel när vi duschar, eller i bubbelbad, luftfuktare, högtryckstvättar med mera. Och väl nere i våra lungor kan legionellabakterien få fäste.

Pontiacfeber

Inte nog med att legionellabakterien orsakar Legionärssjuka med 10% dödlighet, den ger även upphov till Pontiacfeber. En sjukdom med symptom som i stort liknar influensa. Här är troligen mörkertalen skyhöga. I och med det är det svårt att uppskatta kostnader för sjukskrivningar och vård men de är säkerligen avsevärda.

VVC-kretsen är den stora skurken

Problemet med tappvarmvattensystemen är att man oftast inte håller isär varmt och kallt vatten, och att varmvattnet håller för låg temperatur. Eftersom det finns risk för skållning när temperaturerna överstiger 60–65° C, så vill man ha något lägre i kranen. Därför blandar man ut varmvattnet med kallvatten. Med kallvattnet kommer legionellabakterier in i rörsystemet. Legionellabakterierna trivs bäst runt 40°C och kan även förekomma i VVC-kretsen, som pumpar runt varmvatten till alla tappställen trots att den håller en något högre temperatur är risken stor att bakterien överlever även här. Enligt boverkets regelverk krävs minst 50° C på VVC-kretsen för att undvika påväxt av legionellabakterien. Inom temperaturområdet 20–45°C fördubblas antalet Legionellabakterier var femtonde minut. Värst utsatta är bad-, sjukvårds-, hotell-, spa-och idrottsanläggningar samt skolor och väldigt få har något skydd mot legionella.

Det finns flera sätt att döda legionellabakterier utan att behöva göra några större ingrepp i ditt tappvarmvattenystem. Man kan till exempel tillsätta klor eller något annat kemiskt. Det har dock uppenbara nackdelar, inte minst lukt och smak, för att inte tala om att det faktiskt är giftigt, både för människor och för miljön. Oftast används bara kemikalier eller andra tekniker i efterhand för att sanera kontaminerade system.

Termisk desinfektion, avdödning genom uppvärmning, har inte de nackdelarna. Det är helt ofarligt och miljövänligt. Armatecs Legionellaskyddscentral AT 8540 använder sig av termisk desinfektion för avdödning av legionellabakterien. Systemet verkar förebyggande och är alltid aktivt, dessutom är det ett pastöriserande system, det vill säga det tar inte kål på alla bakterier, vissa nyttiga får vara kvar.

Genom att lägga till en värmeväxlare och via den hålla isär det varma och kalla vattnet så kan vi garantera att helt Legionellafritt tappvarmvatten lämnar skyddscentralen. Fast givetvis har Legionellaskyddscentralen fler beståndsdelar - med produkter ur vårt eget sortiment bygger vi ihop centralen efter beställarens förutsättningar och anpassar den till det befintliga systemet innan leverans. Det gör att tappvattensystemet inte behöver vara avstängt speciellt länge.

100 % Legionellafritt vatten

Inom sjukvården är det speciellt viktigt att ha ett Legionellaskydd, eftersom människor med nedsatt motståndskraft löper mycket större risk att insjukna i Legionärssjuka. Legionellaskyddscentralen finns installerad på sjukhem och badanläggningar och tidigare visade prover att man hade tämligen hög tillväxt av Legionella i tappvattensystemet. Vid provtagning när centralen varit i drift visade proven ingen Legionella alls.

Koncept Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer om Värmeväxling

Krav på den ansvarige

Boverkets Byggregler ställer krav på tappvarmvattensystem. Livsmedelsverket ställer krav på dricksvattnet. Och Miljöbalken säger att den som äger eller hyr lokaler ansvarar för att byggnaden och dess installationer inte är skadliga för dem som vistas där.

Sanerande effekt

Eftersom allt vatten i VVC-kretsen leds in i skyddscentralen kan hela systemet efter en tid bli helt Legionellafritt. Helt oberoende av VVC-kretsens returtemperatur.

Legionellaskyddscentral AT 8540

Legionellaskyddscentral för att leverera legionellafritt tappvatten. Skyddscentralen kan installeras…

Välj