Skip to content

Ta din neste service på pumper og ventiler hos Armatec AS

Armatec kan foreta service og vedlikehold av ventiler, aktuatorer og pumper på vårt verksted som ligger i forbindelse med våre kontorer på Kolbotn. Vi er LARC sertifisert for service og re-kalibrering av LESER sikkerhetsventiler.

Ventilautomasjon: Vi monterer aktuatorer på ventiler, bygger kundespesifikke løsninger og påtar oss gjerne spesialoppgaver innen bygging av funksjoner og løsninger for prosessanlegg.

Sikkerhetsventiler: Vi er LARC sertifisert til å rengjøre, stille inn og plombere sikkerhetsventiler på testbenken i verkstedet vårt. Ventilene glassblåses, males på nytt og testes, slik at de fremstår som nye ventiler.

Pumper: Vi utfører reparasjon og renovering av alle pumpetyper fra små vakuumpumper til store kraftverkspumper.

Vi anbefaler å sende inn ventiler og pumper til service minst annethvert år, slik at oppdatert trykksertifikat er på plass innen neste revisjon hos kunde. Ved å utføre en jevnlig service vil det bidra til sikker drift, begrense driftsstans og unngå kostbare utskiftninger.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om utføring av service og vedlikehold eller kom innom våre kontorer på Kolbotn.