Skip to content

Seepex Eksenterskruepumpe

Eksenterskruepumper har en skrue som arbeider inne i en gummistator. Skruen, ofte kalt rotoren, roterer inne i statoren som har dobbel innvendig gjenge. Stigningen på statorens gjenger er dobbelt så stor som rotorens. Når rotoren vris rundt dannes det avtettede hulrom mellom rotor og stator, som vandrer aksielt langs statoren. På denne måten får man en jevn strøm i aksiell strømningsretning. En økning av lengden på rotor og stator muliggjør en større trykkøkning.

Kapasitet440 m³/h
Trykk72 bar
Temperatur-10°C til +120°C