Gå til innholdssider

Bærekraft

Arven vi etterlater til våre fremtidige generasjoner driver oss mot å være bærekraftige i alle aspekter av organisasjonen. Vi har alle et kollektivt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Armatecs forretningsutvikling er tuftet på å bygge en bærekraftig organisasjon basert på strategier som fremmer selskapets levetid. Vi tar sikte på å innarbeide bærekraft i hele verdikjeden som gir en positiv innvirkning på vårt sosiale, økonomiske og økologiske miljø.

Alt fra å velge våre logistikkpartnere, materialene som er brukt i produktene og mengden papir vi bruker på kontorene, er med tanke på å skape en mer bærekraftig og bedre felles fremtid. Vårt bærekraftarbeid kulminerer på tre områder;

  • Miljø
  • Kvalitet
  • Samfunnsansvar/CSR (corportate social responsibilty)

FNs MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

I 2015 ble verdens ledere enige om 17 globale mål (offisielt kjent som Sustainable Development Goals eller SDGs). Disse målene har makten til å skape en bedre verden innen 2030, ved å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og ta tak i presserende klimaendringer.

Vi i Armatec er forpliktet til å styrke disse fem målene:

God helse og velvære

Likestilling

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Klimatiltak

Livet på land


For å lese mer om hvordan vi adresserer dette, klikk på lenken nedenfor!

Armatec-Sustainable development goals.pdf (PDF document, 177 kB)(engelsk)