Skip to content

Kvs beregning

Ordforklaring

Q
Volumflow (m3/h)
Qn
Volumflow av gassen i normaltilstand 0°C, 1 bar (a) (Nm3/h)
G
Dampflow (kg/h)
p1
Primærtrykk ( bar (a) )
Δp
Trykktap (p1-p2) (bar)
p2
Sekundærtrykk ( bar (a) )
ρ
Væskens densitet (kg/m3)
ρn
Gassens densitet i normaltilstand 0°C, 1 bar (a) (kg/m3)
V1
Dampens spesifikke volum ved T1 og p2 (m3/kg)
V2
Dampens spesifikke volum ved p1/2 og T1 (m3/kg)
T1
Absolutt temperatur (K)
DN
Dimensjon
Kv
Ventilkapasitet ( (m3/h))
ζ
Trykktapskoeffisient

Beregningsformel

Væsker

Kv = Q/31.6 * sqrt(ρ/Δp)
(m3/h)

Gasser

Ikke kritisk flow

Kv = Qn/514 * sqrt((ρn*T1)/(Δp*p2)), p2 > p1/2
(m3/h)

Kritisk flow

Kv = (2*Qn)/(514p1)*sqrt(ρn*T1), p2 < p1/2
(m3/h)

Damp

Ikke kritisk flow

Kv = G/31.6 * sqrt(V1/Δp), p2 > p1/2
(m3/h)

Kritisk flow

Kv = G/31.6 * sqrt(2V2/p1), p2 < p1/2
(m3/h)

Omregning av trykktapskoeffisient til Kvsv-verdi

(m3/h)