Siirry sisältöön

Painehäviö

Laskentaohjeet

Q
Tilavuusvirta (m3/h)
Qn
Kaasun tilavuusvirta normaalitilassa 0°C, 1 bar (a) (Nm3/h)
G
Höyryvirtaus (kg/h)
p1
Tulopaine ( bar (a) )
Δp
Painehäviö (p1-p2) (bar)
p2
Lähtöpaine ( bar (a) )
ρ
Nesteen tiheys (kg/m3)
ρn
Kaasun tiheys normaalitilassa 0°C, 1 bar (a) (kg/m3)
V1
Höyryn ominaistilavuus T1 ja p2 (m3/kg)
V2
Höyryn ominaistilavuus p1/2 ja T1 (m3/kg)
T1
Absoluuttinen lämpötila ennen venttiiliä (K)
DN
Nimelliskoko
Kv
Venttiilin kapasiteetti ( (m3/h)/sqrt(bar) )
ζ
Häviökerroin

Laskentakaavatr

Nesteet

Kv = Q/31.6 * sqrt(ρ/Δp)
(m3/h)/sqrt(bar)

Kaasut

Ei kriittinen virtaus

Kv = Qn/514 * sqrt((ρn*T1)/(Δp*p2)), p2 > p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Kriittinen virtaus

Kv = (2*Qn)/(514p1)*sqrt(ρn*T1), p2 < p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Höyry

Ei kriittinen virtaus

Kv = G/31.6 * sqrt(V1/Δp), p2 > p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Kriittinen virtaus

Kv = G/31.6 * sqrt(2V2/p1), p2 < p1/2
(m3/h)/sqrt(bar)

Kv-arvon laskeminen painehäviökertoimella

(m3/h)/sqrt(bar)