Hoppa till innehåll
AT4981, med gastätt lättverk Leser

Säkerhetsventil AT 4981

Clean Service säkerhetsventil för hygieniska installationer, små kapaciteter. Av rostfritt syrafast stål.. Mjuktätad (EPDM-FDA) kägla. Inlopp clampanslutning 1", utlopp invändig gänga G1/2. Max 68 barg

DimensionsområdeClamp 1"
PN68
Temperaturområde-45 till +180°C
MaterialRostfritt syrafast stål

Varianter

Artikelnummer Husmaterial DN Öppningstryck (barg) Avs.datum Bruttopris Antal
AT 4981 Rostfritt syrafast stål 25 0,1-68 Förfrågan Förfrågan Offert

Produktinformation

Användningsområde

Säkerhetsventil för avsäkring av anläggningar med särskilda renhetskrav, och låga kapacitetskrav, t.ex :
- autoklaver (renånga)
- laboratorier
- livsmedels-, dryckes- och läkemedelssystem
- termisk expansion

AMA-text

PSG.11 Säkerhetsventil
Säkerhetsventil AT 4981, Clean-Service, av rostfritt syrafast stål, TC 1"
Enl rörnorm....... och anslutningsnorm.....
Öppningstryck ... bar.
Mjuktätning FDA-godkänd EPDM.
Med lättverk / Utan lättverk

Kvalitetssäkring

Typgodkänd av TÜV och UDT och ett flertal andra organ.
Intyg enligt EN 10204, typ 2 och 3.
Typ av intyg anges vid beställning.
Mjuktätning av EPDM godkänd enl FDA.

CE-märkning
Ventilerna uppfyller kraven enl. PED AFS 2016:1, direktivet för tryckbärande anordningar, enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.

Detaljförteckning

1Inloppsstuds med säterostfritt stål1.4404/SA 479 316L
2Käglarostfritt stål1.4404/SA 479 316L
Mjuktätninggummi*EPDM FDA-godkänd
3Spindelrostfritt stål1.4404/316L
4Fjäderrostfritt stål1.4310/rostfritt fjäderstål
5Fjäderkåpa, ventilhusrostfritt stål1.4404/SA 479 316L
6aKåpa (gastät)rostfritt stål1.4404/316L
6bLättverkskåpa (gastät)rostfritt stål1.4404/316L
6cPneumatiskt lättverkrostfritt stål1.4404/316L
*Kan även erhållas med andra mjuktätningar, se beställningsnyckel
1.4404 = Rostfritt syrafast stål

Ytfinhet

YtfinheterB50 (standard)B51B52
Ytfinhet Clean finishYtfinhet HyClean finish Ytfinhet Sterile finish
Ra (µm) Mek. poleratRa (µm) ElektropoleratRa (µm) Elektropolerat
Inloppsstuds Inlopp upp till kägla<0,750<0,750<0,500
Kägla*Underdel<0,750<0,750<0,500
Utblåsningsytor  

<3,000 

<3,000<3,000
Yttre ytor<3,000<3,000

<3,000

*Gäller ventil 16-68bar med O-ringskägla. Ventil 0,5-16bar har kägelplatta
För andra ytfinheter kontakta Armatec.

Mått och vikt

DN 25
Ansl inlopp1" Tri-Clamp enl ISO 2852
för rör enl ISO 2037 / SMS3008 
Ansl utloppG 1/2" invändig gänga 
Sätesdiameter Do (mm)10 
A37 
B33
C, om gastätt lättverk160
C, om pneumatiskt lättverk191 
Vikt1,4
Mått i mm och vikt i kg.
Kan även erhållas med clamp för utloppet och enligt andra standarder. Se rubrik Installation

Funktion och konstruktion

Normal, direktverkande, fjäderbelastad säkerhetsventil.
För små kapaciteter t.ex termisk expansion
Speciellt konstruerad för miljöer och fluider där krav på renlighet ställs.
Med lättverk för manuell provning, gastät kåpa.
Ventilen har TC-anslutning på inloppet som standard, men kan även erhållas med ett stort antal andra hygieniska anslutningar.

Egenskaper som gör ventilen lämplig för installation i processer med hygieniska krav :
- Extremt blanka ytor (högblankt rostfritt syrafast stål)
- Dokumenterade ytfinheter (Ra-värde, se rubrik 'Ytfinhet')
- Hygieniska anslutningar i ett flertal varianter
- Mjuktätning uppfyller FDA
- Friliggande O-ring (på ventil 16-68bar)
- Extremt litet tomrum i inloppet till ventilen (minimalt sk "Dead-space")

Tekniska data

Tryckstegring
Säkerhetsventilen är fullt öppen vid ett tryck som överstiger öppningstrycket med max 10%, om inget annat anges.
För öppningstryck lägre än 1,0 bar gäller tryckstegring, öppningstryck +0,1 bar.
Vid krav på lägre tryckstegring kontakta Armatec.

Nedblåsning

Nedblåsning
Ånga/luft/gaser:Max 10% vid öppningtryck fr o m 3,0 bar
Max 0,3 bar vid öppningstryck lägre än 3,0 bar
Vätskor:Max 20% vid öppningtryck fr o m 3,0 bar
Max 0,6 bar vid öppningstryck lägre än 3,0 bar
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec.

Tryck och temperatur

Tryck och temperatur
DNSätesdiameter (mm)Öppningstryck barTemp.område
25 (TC 1")100,5-16/16-68-45°C till +180°C

Mjuktätning

AT4981 har som standard mjuktätning av FDA- och USP VI-godkänd EPDM.
O-ringEPDM "D", -45°C till +150°C (FDA- och USP VI-godkänd) ,
för t.ex. vatten och ånga

O-ring kan även erhållas av följande elastomerer:
Viton® "L", -20°C till +180°C (FDA-godkänd)
Neoprene "K", -40°C till +100°C (ej FDA-godkänd)
Nitril (NBR) "N", -25°C till +110°C (ej FDA-godkänd)
Kalrez (FFKM) "C" , 0°C till +250°C (FDA- och USP VI-godkänd)

Övrigt

Övrigt
Dimensionering efter givna förutsättningar översändes på begäran.
Uppge fluid, densitet (vid vätskor), kapacitet/effekt, max temperatur och öppningstryck.
Med bar menas bar övertryck.
Detta likställs med bar(ö), barg, bar(e), atö eller kg/cm2om inget annat anges.
Med Nm3/h menas "fri" kapacitet luft/gas (N=normal).
Detta likställs med m3/h om inget annat anges.

Kapacitetskoefficient ånga/gas αd D/G
0,4
 
Kapacitetskoefficient vätskor αd F 
0,33

Sätesdiameter Do = 10 mm, se även Mått och vikt

Dimensionering

DNDN25 (TC 1")
Säte10 mm
Pö (bar)ÅngaLuftVatten
0,530351133
140481533
26275,72177
3841022666
41041283077
51543433
61813766
72064066
82334344
92584611
102854866
123375322
143895755
154155955

Pö = öppningstryck.
Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket. För kapaciteter vid öppningstryck 16-68 bar se produktblad för AT4595. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc.

Tillbehör och varianter

O-ring av Kalrez
Låsskruv ("Test Gag") för blockering av spindel
Specialanslutningar (även på utloppet)
Pneumatiskt lättverk
Anslutning för lyftindikator
För ventil med högre kapaciteter, se separat produktblad AT 4983. och AT4988
Även med vanliga anslutningsformer och i icke hygieniskt utförande, se AT4590-serien

Installation

StandardanslutningarDN 25
InloppTri-Clamp 1"
UtloppG 1/2" invändig gänga
För mått och uppgift om standarder/normer, även för andra typer av inlopps-clamp, se följande tabell.
Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt.
Även liggande montage kan utföras, om utloppet pekar rakt nedåt.
För ytterligare information om installation se bruksanvisning.

Mått och normer för tillgängliga Clamp-anslutningar

Clamp typ SOClamp typ BOClamp typ DOClamp typ CO
("Tri-Clamp")
AT 4981 DN25InloppInloppInloppInlopp
RörstandardDIN11850BS4825-1ISO1127ISO2037
DIN11866 Range ADIN11866 Range CDIN11866 Range BSMS3008
ClampstandardDIN32676ASME BPEISO2852ISO2852 
Storlek DN251"DN251"
Clamp, innerdiam.26,022,129,722,6
Clamp, ytterdiam.50,550,550,550,5
Rör, innerdiam.26,022,129,722,6
Mått på diametrar i mm
AT 4981 levereras som standard med inlopp "Tri-Clamp-anslutning" (Clamp typ CO), enligt ovan, om inget annat anges.
Standard för utloppet är invändig gänga G 1/2".

Underhåll och reservdelar

Se bruksanvisning.

Märkning

Fabrikat, AT-nummer, DN, PN, CE-märke, öppningstryck, material samt pil visande flödesriktning.
Dessutom finns på ventilhuset TÜVs godkännandeskylt, med tillverkarens figur nr 481 samt ordernummer.

Beställningsnyckel

Säkerhetsventil med standard mjuktätning av FDA- och USP VI-godkänd EPDM
Exempel: AT 4981D4-5,0TC1
AT 4981D4-5,0*TC1
Fig. nr.**MjuktätningUtförandeÖppningstryck (bar)Ansl.
AT 4981=artikelD=EPDM2=gastät kåpa

TC1

Av rostfrittL=FKM/Viton4=gastätt lättverk
syrafast stålK=CR/Neoprene8=pneumatiskt lättverk
N=NBR/Nitril
C=FFKM/Kalrez
* För andra typer av inlopps-clamp än Tri-Clamp (se ovanstående tabell), ange önskad typ (SO/BO/DO)
**Ventil 0,5-16bar har kägelplatta. Ventil 16-68bar har O-ring.
Standard ytfinhet = B 50. För högre ytfinheter anges B51 eller B52. Se rubrik Ytfinhet

Produkter

Nya artiklar

Elektriskt manöverdon AT 3950 (30-500 Nm)

Elektriskt flervarvsmanöverdon för kilslidsventiler, skjutspjäll, kägelventiler eller där flervarvsrörelse…

Välj

Kulventil AT 3533CSF, 3534CSF

Kulventil av stål/PTFE med svetsändar alt. inv. gängor och fästfläns för manöverdon. Lämplig att automatisera…

Välj

Smutsfilter AT 4000A

Smutsfilter med unik konstruktion som ger ett lågt tryckfall och långa underhållsintervall. Hus i stål…

Välj

Säkerhetsventil AT 4983

Clean Service säkerhetsventil för hygieniska installationer, medelstora kapaciteter. Av rostfritt syrafast…

Välj

Kunskap

Kunskapsguide Tryckavsäkring

En snabbguide för dig som behöver vägledning om avsäkring av tryckbärande anordning. Du får anvisningar om vilken typ av säkerhetsventil som behövs för en viss typ av installation. Likaså råd om hur man ska beräkna erforderlig kapacitet för en säkerhetsventil. Dessutom behandlas ljuddämpare.

Ta reda på mer

Verktyg

Det kan vara svårt att veta vad man behöver tänka på, våra valtabeller och formulär hjälper dig att välja rätt utförande och dimension.

Hitta ditt verktyg

Service

Vi tar hand om alla ventiler som behöver service, oavsett fabrikat eller storlek.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kontaktpersoner

Torbjörn Sellersjö

Marknads- & Produktansvarig, Ventiler & Automation

031-89 01 40
torbjorn.sellersjo@armatec.se

Marie-Louise Ek

Innesäljare

031-89 01 62
marie-louise.ek@armatec.se

Mia Sepp

Innesäljare

031-89 01 86
mia.sepp@armatec.se

Mia Höök

Marknads- & Produktansvarig, Ventiler och Automation

031-89 02 38
mia.hook@armatec.se

Mer om våra koncept

Ventiler & Automation

En bra anläggning ska gå att styra tillförlitligt, dag ut och dag in. Vi ger dig en modern installation som håller utifrån medietyp, tryck, temperatur, normer och lagkrav.

Läs mer