Hoppa till innehåll
AT 8484MXL

Fjärrvärmecentral AT 8484MXL

Utgången produkt

Denna produkt är utgången

Produktinformation

Användningsområde

Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning i villor och flerbostadshus (1-8 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och installationenen kan enkelt anpassas efter förutsättningarna i fastigheten då rören valfritt kan anslutas uppåt eller nedåt. Den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren kan installeras utanför fjärrvärmecentralen- valfritt på vägg.

Programtext

PJB.0 *Sammansatta värmeväxlarenheter
Prefabricerad värmeväxlarenhet AT 8484MXL, med lödda värmeväxlare, styr-reglerutrustning, pumpar och armaturer. All utrustning är anpassad för väggmontage, inkl intern elkoppling.

Kvalitetssäkring

Värmeväxlare tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 97/23/EG, Sammanbyggnaden av växlareneheten sker enligt Arbetsmiljöverkstsföreskrift AFS 1999:4.

Alla plattor och rör i värmeväxlaren är tillverkade av syrafast rostfritt stål . Komponenterna är testade så att de fungerar i enlighet med Alfa Lavals kvalitettssystem ISO 9001:2008

Tekniska data

DriftsdataMax drifttryck
Mpa
Max drifttemperatur
°C
Öppningstryck Säkerhetsventil
Mpa
Volym
L
Fjärrvärme1,6120-1,0/0,62
Radiator0,61000,251,05
Tappvarmvatten1,01000,90,64

Tekniska data

Prestanda vid tillgängligt primärt differenstryck 100-600 kPa
Temperatur program (ºC)Effekt (kW)Primärt flöde (l/s)Verklig returtemp. (ºC)Sekundärflöde (l/s)
Varmvattenkrets
80-22/10-551130,47220,60
70-25/10-58700,37250,35
60-22/10-50750,45220,42
Värmekrets
115-65/60-80500,22610,60
100-63/60-80500,32630,60
100-43/40-60500,20410,60

Konstruktion och funktion

Komplett installationsfärdig fjärrvärmecentral som monteras på vägg och är mycket kompakt. Med helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Värmen styrs med avseende på utetemperaturen och önskad rumstemperatur via reglercentral, framledningsgivare samt givare för både utomhus och inomhus. Cirkulationspumpen på VS kretsen stannar automatiskt när ingen värme behövs, men motioneras regelbundet för att inte kärva under längre stillestånd.

Manöverpanel med tillhörande inomhusgivare medföljer alltid, vilket medför ökad komfort och sparar energi.

Varmvattnet värms i en separat värmeväxlare, vilket garanterar att varmvattnet alltid är lika fräscht som inkommande kallvatten. Integrerad sensor för varmvattenreglering, temperaturregulatorn känner av och reglerar utgående varmvattentemperatur direkt i växlaren, vilket ger stabil temperatur på varmvattnet oavsett flöde. Denna konstruktion är utvecklad och patenterad av Alfa Laval.

Fabriksmonterad invändig eldragning och förproggramerad reglercentral samt stickproppanslutningen förenklar igångkörningen. Energianvändningen registreras av energileverantören genom att dels registrera mängden av fjärrvärmevatten som passerar anläggningen och dels temperaturskillnaden mellan fjärrvärme tillopp och retur.

Styrsystem

Fjärrvärmecentralen 8484MXL levereras komplett med Honeywell reglerutrustning CM737 inkl givare, rumspanel, ställdon och utegivare.
H737 har ett enkelt användargränssnitt med inbyggd energisparfunktion.
Värmekrets styrventil Honeywell V5825B Kvs 1,6
Varmvatten styrventil Samson 2432N Kvs 4,0

Elektriska data: 230V, 1-fas. 100W

Detaljförteckning

Komponentlista
FjärrvärmekretsTappvarmvattenkretsRadiatorkrets

Tillval/reglerutr

10. Temperaturgivaranslutning tillopp

2. Värmeväxlare CB20IS-47, VV1. Värmeväxlare CB18-53, VS

7. Utegivare

11.Filter9. Temperaturregulator3. Kopplingsbox för el och givare8. Manöverpanel med integrerad rumstermostat
12. Passbit för energimätare
13. Backventil kallvatten4. Styrventil15.
23. Avstängningventiler (2 st)14. Säkerhetsventil, tappvarmvatten

5. Ställdon

22. Golvvärmetermostat (tillval)
24. Fjärrvärme tilopp16. Säkerhetstermostat (säkerhet mot för hög VV-temperatur)6. Framledningsgivare
25. Fjärrvärme retur26. Kallvatten17. Påfyllning
27. Varmvatten18. Säkerhetsventil
23 Avstängningventiler (2 st)19. Expansionkärl 12L
20. Filter
21. Manometer
22. Cirkulationpump
Grundfos Alpha2L 15/60
23. Avstängningventiler (2 st)
28. Värmekrets retur
29. Värmekrets tillopp
Mässingsdetaljer är i avzinkningshärdig kvalitet.
Anslutningar fjärrvärme DN20, inv gängade.
Anslutningar värme DN25, inv gängade
Rören ansluts valfritt uppåt och/eller neråt.
Avstängningsventiler ingår och är bipackade i leveransen.
Oisolerad kåpa
Utan VVC krets

Mått och vikt

AT 8484MXL
Vikt enhet, kg33
Vikt kåpa, kg5
Bredd, mm577
Höjd, mm770
Djup, mm458

Installation

Enkel installation med avseende på flera fördelar i konstruktionen såsom kompakta mått, låg vikt, väl genomtänkt rördragning och fabriksmonterad inv. eldragning. förprogrammerad reglercentral och stickproppsanslutningen förenkar igångkörningen.

Efter transport och hantering vid installation är det mycket viktigt att enhetens samtliga kopplingar efterdras och kontrolleras. Detta görs innan enheten tas i bruk, så att inget läckage uppstår. Om service eller byte av komponenter behöver utföras vid ett senare tillfälle är alla delar lätta att komma åt och kan bytas separat. Kräver ingen övervakning eller underhåll och har mycket lång livslängd.

Märkning

På fjärrvärmecentralens märkskylt finns uppgifter om beteckning och tillverkningsnummer.
Mini XL är CE-märkt.

Beställningsnyckel

AT-nrRSK
AT 8484MXL680 28 74

Tom

Tom

Produkter

Nya artiklar

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus…

Välj

Kunskap

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kontaktpersoner

Peyruze Özmen

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 02 92
peyruze.ozmen@armatec.se

Göran Johansson

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & fjärrkylcentraler

031-89 01 63
goran.johansson@armatec.se

Emelie Winbom

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 01 75
emelie.winbom@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer